Posłowie Trzeciej Drogi zgłosili swój projekt wakacji kredytowych

Posłowie Trzeciej Drogi zgłosili swój projekt wakacji kredytowych
Wakacje Kredytowe | Źródło: AdobeStock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa posłów Polska2050-TD złożyła w Sejmie projekt ustawy, w którym proponuje w 2024 r. wakacje kredytowe raz na kwartał dla osób, których stosunek wydatków na raty do średniego miesięcznego dochodu z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przekracza 40 proc. Związek Banków Polskich szacuje na 0,9 - 1,05 mld zł koszt przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok w formule zaproponowanej przez Polska2050-TD przy założeniu 100 proc. partycypacji - poinformowała PAP Biznes wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

„Odmiennie niż w obecnie obowiązującej konstrukcji zawieszenia rat kredytu proponuje się wprowadzenie kryterium, które będzie uprawniało do skorzystania z takiego wsparcia. Zgodnie z projektem ze zwolnienia będzie mógł skorzystać kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (…) do średniego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (…) przekracza 40 proc.” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Tak jak dotychczas, na wniosek kredytobiorcy będzie możliwe zawieszenie w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania.

Bez vacatio legis

Możliwe będzie zawieszenie spłaty rat kredytu tylko jednego kredytu, w przypadku gdy kredytobiorca będzie miał więcej niż jeden kredyt hipoteczny. Takie samo rozwiązanie obowiązuje obecnie.

Z uwagi na bliski koniec już istniejących „ustawowych wakacji kredytowych” w celu zagwarantowania ciągłości wsparcie proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ocena ZBP

„Projekt ten nie pozostaje bez wpływu na banki. Roczny koszt dla banków przedłużenia wakacji kredytowych w zaproponowanej formie szacujemy na 900 mln zł -1,05 mld zł. W założeniu tym przyjęliśmy partycypację na poziomie 100 proc.” – powiedziała PAP Biznes Agnieszka Wachnicka.

ZBP w postulatach do nowego parlamentu dot. sektora bankowego postulował zogniskowanie działań pomocowych dla kredytobiorców dotkniętych problemami ze spłatą rat kredytów mieszkaniowych na szerszym wykorzystaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zamiast powszechnych, nieograniczonych wakacji kredytowych.

Źródło: PAP BIZNES