Jest projekt noweli ustawy o finansowaniu przedsiębiorców rolnych

Jest projekt noweli ustawy o finansowaniu przedsiębiorców rolnych
Fot. stock.adobe.com / Aleksandr
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa posłów PSL-TD złożyła projekt dot. uchylenia przepisów, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy stosować przepisy m.in. ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej i ustawy o kredycie konsumenckim. Wg wnioskodawców przepisy ograniczyły dostęp rolników do finansowania ich działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu noweli podano, że wejście w życie przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej spowodowało w szczególności:

– objęcie ochroną konsumencką wszystkich rolników, a więc także rolników, którzy w obecnym stanie prawnym kwalifikowani są jako przedsiębiorcy,

– ograniczenie dostępu rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe oraz zaburzenie stabilnego finansowania i rozwoju gospodarstw rolnych,

– zaburzenie finansowania procesów inwestycyjnych w rolnictwie, ponieważ ustawa o kredycie konsumenckim (dotycząca prostych, masowych produktów kredytowych) nie jest dostosowana do finansowania skomplikowanych projektów inwestycyjnych w rolnictwie, a także do udzielania kredytów ze wsparciem publicznym (np. dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Banku Gospodarstwa Krajowego).

Czytaj także: Komunikat sektora bankowego w kwestii dostępu do finansowania działalności rolniczej>>>

Finansowanie rolnictwa wymaga produktu kredytowego „szytego na miarę”

„Ponadto inaczej wygląda kredytowanie konsumentów i producentów rolnych. Niejednokrotnie wymaga ono indywidualnego podejścia, choćby w zakresie sposobu spłaty kredytu (raty sezonowe) lub karencji w spłacie. Wykorzystanie aktualnych rozwiązań stosowanych w kredytach gotówkowych jest niemożliwe, gdyż przeniesienie tych rozwiązań na kredyty udzielane rolnikom ograniczy ich elastyczność i spowoduje, że nie będą dostosowane do specyfiki sektora rolnego. Finansowanie rolnictwa wymaga produktu kredytowego +szytego na miarę+” – dodano.

Według uzasadnienia, obowiązująca ustawa nie zawiera niezbędnych przepisów intertemporalnych w zakresie aneksowania lub restrukturyzacji umów zawartych przed 7 stycznia 2024 r. Dotyczy to również umów o kredyt odnawialny.

„Powyższe może się drastycznie przełożyć na ograniczenie możliwości odnowienia kredytów w rachunku bieżącym. Z uwagi na różne wzory umów stosowane w bankach nie jest możliwe stworzenie jednego uniwersalnego podziału na czynności, które należy uznać za zmianę umowy lub zawarcie nowej. W efekcie rolnicy z dnia na dzień mogą zostać pozbawieni finansowania bieżącego, co może skutkować brakiem zachowania ciągłości produkcji” – dodano.

Projekt ustawy nie został poddany konsultacjom społecznym.

Czytaj także: Przedsiębiorcy rolni i bankowcy apelują o zmianę nowych przepisów dotyczących finansowania działalności gospodarczej rolników>>>

Źródło: PAP BIZNES