Tak szukaliśmy informacji o rachunkach bankowych

Tak szukaliśmy informacji o rachunkach bankowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minął właśnie rok od startu Centralnej informacji o rachunkach bankowych (Centralna informacja). Z danych KIR, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia Centralnej informacji wynika, że w tym czasie do systemu wpłynęło ponad 27,4 tys. zapytań. Usługa umożliwiła sprawniejsze pozyskiwanie informacji o kontach nieaktywnych w bankach i SKOK-ach. Dzięki niej wnioskodawca, tj. osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, osoba fizyczna poszukująca własnych rachunków albo organ uprawniony mogą sprawdzić, w której instytucji znajdują się rachunki należące do zmarłego, jak i te, o których istnieniu zapomnieli sami właściciele. Z rozwiązania skorzystać mogą także organy uprawnione, takie jak np. sądy, komornicy sądowi czy Policja. Usługa działa w ramach obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo.

Do momentu uruchomienia Centralnej informacji, aby spadkobierca mógł dowiedzieć się, czy i gdzie zmarły posiadał rachunek, musiał składać zapytania w każdym banku i SKOK-u. Od 1 lipca 2016 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo bankowe, problem tzw. uśpionych rachunków został rozwiązany. Na mocy tej regulacji, obowiązek przystąpienia do Centralnej informacji o rachunkach obejmuje wszystkie banki i SKOK-i w Polsce.

Celem rozwiązania jest wsparcie Polaków w dotarciu do środków pozostawionych przez ich bliskich zmarłych lub na ich własnych kontach, o których nie pamiętają. Według różnych szacunków na tzw. uśpionych rachunkach bankowych może znajdować się od kilku do nawet kilkunastu mld zł – mówi Maja Markiewicz, dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo w KIR.

Maja Markiewicz zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną funkcję Centralnej informacji. Pozwala ona sprawdzić, czy ktoś nie założył rachunku, wykorzystując nielegalnie nasze dane osobowe. Możemy to zweryfikować, składając w banku lub SKOK-u zapytanie o konta prowadzone na nasze nazwisko. Tym samym Centralna informacja może być cennym narzędziem do walki z wyłudzeniami.

Z danych KIR wynika, że od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca br. klienci banków skorzystali z Centralnej informacji 7 420 razy. Do systemu wpłynęło 5 721 zapytań spadkobiorców o rachunki oraz 1 699 wniosków dotyczących rachunków własnych. Z kolei organy uprawnione na mocy ustawy do uzyskiwania informacji o rachunkach złożyły w tym okresie ponad 20 tys. zapytań.

W celu skorzystania z usługi wnioskodawca może udać się do dowolnego oddziału banku czy SKOK-u. Co istotne – nie musi być on jego klientem. Każdy bank oraz SKOK ma obowiązek udzielenia informacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Następnie, na podstawie udzielonych odpowiedzi, Centralna informacja przekazuje zbiorcze zestawienie do banku lub SKOK-u, który przyjął wniosek. Termin 3 dni roboczych odnosi się jednak wyłącznie do odpowiedzi udzielanych przez bank lub SKOK, który otrzymał zapytanie z Centralnej informacji. Termin udzielenia odpowiedzi osobie składającej wniosek jest regulowany przez każdy bank i SKOK indywidualnie, z zastrzeżeniem, aby terminy te były możliwie krótkie.

KIR