Co trzeci polski senior kupuje i płaci online

Co trzeci polski senior kupuje i płaci online
Źródło: ZBP, WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Seniorzy częściej korzystają z bankowości internetowej, a w przestrzeni cyfrowej czują się raczej bezpiecznie. Jednocześnie osoby starsze w większości oceniają swój poziom wiedzy cyfrowej jako przeciętny. Ponadto chętnie korzystają z usług bankowych - rachunku osobistego czy karty płatniczej, a 42% seniorów w Polsce nie odczuwa przy tym większych problemów w kontakcie z bankowością. Jednocześnie, blisko połowa seniorów (49%) przyznaje, że w razie potrzeby uzyskania informacji dotyczących cyfrowych usług finansowych, zwróciłoby się o poradę do pracownika instytucji finansowej podczas wizyty w oddziale. To główne wnioski z badania "InfoSenior 2023" przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP).

Badanie „InfoSenior 2023” pokazuje, że coraz więcej polskich seniorów korzysta z usług bankowości internetowej, jednak najpopularniejszym produktem bankowym wśród osób starszych wciąż pozostaje tradycyjny rachunek osobisty, którego posiadanie deklaruje aż 95% respondentów wieku powyżej 60. roku życia.

Osoby starsze często korzystają także z kart płatniczych (84%) i rachunków oszczędnościowych (44%). Blisko co trzeci badany deklaruje posiadanie kredytu lub pożyczki.

Wzrost aktywności internetowej osób starszych odzwierciedlają liczby. Aż 82% badanych seniorów posiada konto internetowe w banku, a płacenie gotówką także wśród osób starszych zaczyna być mniej popularne niż jeszcze kilka lat temu. Jak wynika z raportu, ¾ badanych opłaca już większość swoich zakupów kartami płatniczymi, a za zakupy w Internecie co trzeci ankietowany płaci online.

Czytaj także: Pokolenie cyfrowych seniorów na zakupach w sieci ‒ potencjał, bariery i wyzwania

Stan wiedzy nt. cyberbezpieczeństwa wśród seniorów

Powyższe dane rodzą pytania o bezpieczeństwo w sieci. Przeszło połowa seniorów, biorących udział w badaniu WIB negatywnie ocenia swój poziom wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym bankowości internetowej.

Aż 55% z nich deklaruje jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie.

W porównaniu z badaniem z 2019 roku wzrósł także odsetek osób starszych, które mimo korzystania z Internetu polegają bardziej na intuicji niż zasadach bezpieczeństwa i oceniają swój poziom wiedzy jako słaby (10%).

Wyniki raportu wskazują także, że wśród osób powyżej 60. roku życia, media są głównym źródłem czerpania wiedzy o cyberbezpieczeństwie (65%). Seniorzy takie informacje uzyskują również od pracowników instytucji finansowych (28%) i od rodziny (27%).

Wnioski z badania jasno wskazują, że seniorzy coraz chętniej korzystają z nowych technologii i robią to w sposób zręczny i samodzielny. Firmy i instytucje powinny zwrócić uwagę na potrzeby i oczekiwania seniorów, oferując im usługi i produkty dostosowane do ich potrzeb.

Czytaj także: Cyberbezpieczeństwo: edukacyjna kampania Santander Bank Polska nagrodzona trzykrotnie na Gali Złote Spinacze 2022

Akcja „Międzypokoleniowo Bezgotówkowo”

Autorzy badania „InfoSenior 2023” przypominają również o tym jak ważne jest promowanie wiedzy o bezpieczeństwie w sieci i cyberzagrożeniach wśród seniorów. Często nie są oni zaznajomieni z najnowszymi metodami i zagrożeniami w cyberprzestrzeni, co czyni ich bardziej podatnymi na oszustwa. Istotna jest także finansowa edukacja seniorów.

Poprzez udostępnianie im odpowiednich narzędzi i informacji, seniorzy mogą lepiej zarządzać swoimi finansami i uniknąć problemów związanych z brakiem oszczędności. Finansowa edukacja jest kluczowa dla zapewnienia seniorom bezpiecznej i stabilnej przyszłości finansowej.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzą działania wielu instytucji sektora finansowego, jak choćby fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Polska Bezgotówkowa, realizujących wspólnie Projekt „Warto Bezgotówkowo”, w ramach którego z okazji Dnia Babci i Dziadka 2023, przygotowano akcję „Międzypokoleniowo Bezgotówkowo”.

Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi młodego pokolenia, zwłaszcza studentów, na problematykę poruszania się seniorów po świecie bezgotówkowych płatności oraz zachęcenie ich do wspierania swoich rodziców, dziadków i babć w poznawaniu zasad i sposobów bezpiecznego korzystania z nowoczesnych form płatności.

Więcej szczegółów w prezentacji z badania „InfoSenior 2023” na stronach www
Warszawskiego Instytutu Bankowości (
www.wib.org.pl), Fundacji Polska Bezgotówkowa (www.gotowibezgotowkowi.pl) oraz Związku Banków Polskich (www.zbp.pl),


Badanie zostało przeprowadzone w styczniu br. przez Instytut Badań Pollsterna próbie 525 osób powyżej 60. roku życia. Badanie przeprowadzono na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach projektu Aktywny Senior i kampanii Warto Bezgotówkowo.

Źródło: BANK.pl