KNF utrzyma założenia polityki dywidendowej dla banków na 2024 rok?

KNF utrzyma założenia polityki dywidendowej dla banków na 2024 rok?
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego z dużym prawdopodobieństwem utrzyma na 2024 rok dotychczasowe założenia polityki dywidendowej dla banków komercyjnych określone w perspektywie średniookresowej - poinformował PAP Biznes zastępca Przewodniczącego KNF Marcin Mikołajczyk.

„KNF standardowo w grudniu ogłosi swoje założenia polityki dywidendowej dla banków komercyjnych na kolejny rok.

Z dużym prawdopodobieństwem dotychczasowe założenia określone w naszym podejściu średniookresowym zostaną przez Komisję utrzymane” – powiedział PAP Biznes zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem bankowym Marcin Mikołajczyk.

Czytaj także: Jacek Jastrzębski przewodniczącym KNF na kolejną kadencję

Wytyczne dywidendowe z 2022 roku

W grudniu 2022 roku KNF przedstawiła wytyczne dywidendowe dla banków komercyjnych w 2023 roku.

Nadzorca dopuścił przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2022 rok.

Komisja utrzymała próg wypłaty do 75 proc. i do 50 proc. zysku i określiła dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

Czytaj także: KNF nie zmieniła bankom wysokości bufora OSII

Kryteria do wypłaty dywidendy

Komisja określiła kryteria do wypłaty przez banki dywidendy o wysokości 50 proc. zysku z 2022 r.

Kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2022 r. mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Z kolei kwotę do wysokości 100 proc. zysku z 2022 r. mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75 proc., a także których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5 proc.).

Dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stopę dywidendy należało dodatkowo skorygować o dodatkowe kryteria.

Czytaj także: KNF udzieliła zezwolenia trzem platformom crowdfundingowym

Źródło: PAP BIZNES