KNF udzieliła zezwolenia trzem platformom crowdfundingowym

KNF udzieliła zezwolenia trzem platformom crowdfundingowym
Fot. stock.adobe.com / leowolfert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) do 9 listopada ‘23 udzieliła zezwolenia jednej platformie crowdfundingu pożyczkowego i dwóm platformom crowdfundingu inwestycyjnego, podała Komisja.

Do 10 listopada br. obowiązuje okres przejściowy, w którym dopuszczalna jest działalność platform bez zezwolenia, ograniczona wyłącznie do prowadzenia działalności promocyjnej, związanej z ofertami publicznymi, w rozumieniu ustawy o ofercie, czy ofertami pożyczkowymi, przypomniano.

Po tym terminie prowadzenie działalności crowdfundingu inwestycyjnego lub pożyczkowego przez podmioty, które mają siedzibę w Polsce, będzie możliwe jedynie na podstawie zezwolenia KNF.

Czytaj także: Spółka zależna GPW ma zgodę KNF na świadczenie usług crowdfundingu inwestycyjnego

Działalność platformy crowdfundingowej a ryzyko

Usługi finansowania społecznościowego na cele gospodarcze polegają na kojarzeniu inwestorów z właścicielami projektów, przy wykorzystaniu systemu informatycznego (platformy crowdfundingowej), podano.

„W przypadku crowdfundingu inwestycyjnego właściciele projektów, za pośrednictwem platformy crowdfundingowej, pozyskują od inwestorów kapitał przez emisję papierów wartościowych (np. akcji lub obligacji).

Z kolei w przypadku crowdfundingu pożyczkowego, za pośrednictwem platformy crowdfundingowej, inwestorzy udzielają właścicielom projektów pożyczek (w określonej kwocie i na ustalony okres), z obowiązkiem ich spłaty wraz z odsetkami.

Właściciele, których projekty są udostępniane na platformach crowdfundingowych, to często niewielkie, nowo powstałe podmioty lub podmioty we wczesnej fazie rozwoju (w tym tzw. start-upy). Inwestycja w takie podmioty często wiąże się z większym, w stosunku do innych inwestycji, ryzykiem, w tym z częściową lub całkowitą utratą środków” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Wynik crowdfundingu testem na powodzenie pomysłu biznesowego

Regulacje i zezwolenia dot. usług platform crowdfundingowych

Świadczenie usług finansowania społecznościowego na cele gospodarcze bez zezwolenia albo prowadzenie działalności identycznej co do celu ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego (ale w sposób inny niż jako dostawca usług finansowania społecznościowego) stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 5 mln zł.

Korzystanie z usług platform crowdfundingowych, które nie mają zezwolenia KNF, wiąże się z dodatkowym ryzykiem wynikającym z braku objęcia ich działalności nadzorem.

Podmioty prowadzące platformy crowdfundingowe, które nie mają siedziby w Polsce, mogą prowadzić działalność w Polsce pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu nadzoru w kraju ich siedziby i notyfikowania KNF zamiaru prowadzenia działalności transgranicznie w Polsce.

Takie platformy podlegają nadzorowi zagranicznego organu, który udzielił im zezwolenia – nie podlegają nadzorowi KNF, zakończono.

Czytaj także: Crowdfunding udziałowy: 80-proc. spadek liczby inwestorów w 2022 r.

Źródło: ISBnews