Crowdfunding udziałowy: 80-proc. spadek liczby inwestorów w 2022 r.

Crowdfunding udziałowy: 80-proc. spadek liczby inwestorów w 2022 r.
Źródło: ZPF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
25 mln zł w 47 emisjach papierów wartościowych pozyskały spółki w ramach finansowania społecznościowego w 2022 r. Tylko jedna trzecia z nich zebrała całość oczekiwanych środków, poinformował Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

To wyniki, które przynosi najnowsza edycja raportu „Crowdfunding udziałowy 3.0”, przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Raport „Crowdfunding udziałowy 3.0”

Raport powstał na podstawie danych pozyskanych od zarządzających platformami crowdfundingu udziałowego w Polsce.

– Rok 2022 był trudny dla całego sektora społecznościowego finansowania spółek. Złożyło się na to wiele negatywnych czynników, wśród których należy wymienić obawy o kondycję gospodarczą, wojnę w Ukrainie czy wreszcie rekordowo wysoką inflację i stopy procentowe – wskazuje dr Artur Trzebiński, doradca ds. ekonomicznych ZPF i autor raportu.

– Jednocześnie z naszych obserwacji wynika, że zarządzający platformami crowdfundingowymi wykorzystali ostatnie kwartały na stworzenie nowych strategii działania, a same spółki – które jeszcze wstrzymują się z emisjami – dały sobie więcej czasu na opracowanie planów rozwoju związanych np. z późniejszymi debiutami na rynku NewConnect – dodaje Marcin Czugan, prezes ZPF.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Finansowanie Społecznościowe | Crowdfunding wchodzi w dorosłość

Dwie trzecie spółek nie pozyskało całości oczekiwanego kapitału. Powody?

Uwagę w raporcie zwraca ok. 80-proc. spadek liczby aktywnych inwestorów na rynku crowdfundingu udziałowego. Jeszcze w 2021 r. w nowych emisjach prowadzonych w tym trybie wzięło udział
ok. 19 tys. inwestorów, podczas gdy w 2022 r. ich liczba zmniejszyła się do 3,5 tys.

Dr Artur Trzebiński zwraca uwagę, że w obliczu niepewności związanej z sytuacją gospodarczą inwestorzy szukali zysków m.in. na rynku obligacji, a także w bezpiecznych lokatach bankowych.

Spadek liczby inwestorów zainteresowanych finansowaniem spółek za pośrednictwem platform crowdfundingowych przełożył się wyniki przeprowadzonych emisji. Tylko jedna trzecia z nich zakończyła się pozyskaniem przez spółki funduszy w pierwotnie oczekiwanej wysokości.

Dla porównania, średnia skuteczność emisji (rozumiana jako pozyskanie 100 proc. zakładanych środków) w 2021 r. przekroczyła 60 proc.

Z raportu ZPF wynika, że 60 proc. spółek w prowadzonych w 2022 r. emisjach nie przekroczyło średniej pozyskanego kapitału na poziomie 585 tys. zł.

Rekordowa wartość środków zebranych od inwestorów w jednej emisji wyniosła 2,5 mln zł. Z drugiej strony zestawienia znalazła się spółka, która uzbierała zaledwie 1,5 tys. zł.

Spółki potrzebują więcej czasu, by zebrać kapitał

Rok 2020 był rekordowy pod względem zainteresowania crowdfundingiem udziałowym – wówczas ponad 33 tys. inwestorów zainwestowało tą drogą w co najmniej jedną spółkę.

Jednak w kolejnych latach, wraz ze spadkiem liczby inwestorów, wydłużył się średni okres prowadzenia kampanii przez spółki na platformach crowdfundingowych. W 2022 r. wyniósł on 77 dni.

Raport „Crowdfunding udziałowy 3.0” ZPF
Źródło: ZPF

– By zachęcić inwestorów do wzięcia udziału w emisji, spółki coraz częściej określają politykę wypłat dywidend – zauważa dr Artur Trzebiński. – Jedenaście firm prowadzących kampanie w 2022 r. zadeklarowało możliwość wypłaty udziału w zyskach wypracowanych w 2024 roku. Z kolei dwie spółki wskazały taką ewentualność już z zysków osiągniętych w 2023 roku.

Czytaj także: KNF: prostsze postępowanie licencyjne dla platform crowdfundingowych

Dodatkowe informacje o crowdfundingu udziałowym w Polsce

Warto zauważyć, że skumulowana wartość emisji przeprowadzonych w tym trybie na platformach internetowych od 2012 r. sięgnęła już 300 mln zł.

Raport „Crowdfunding udziałowy 3.0” został opublikowany na stronie: https://zpf.pl/pliki/raporty/raport-crowdfunding-udzialowy_2022.pdf

W materiale został opublikowany także obszerny komentarz legislacyjny prezesa ZPF Marcina Czugana, który tłumaczy m.in. dlaczego platformy crowdfundingu udziałowego po 10 listopada 2023 r. nie będą mogły prowadzić działalności bez specjalnego zezwolenia.

Wypowiedzi do Raportu udzielili też przedstawiciele sektora crowdfundingu udziałowego. Dotyczą one m.in. perspektyw jego rozwoju, a także możliwości, które spółki stwarzają inwestorom, by wyjść z inwestycji.

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych / ZPF