Nowy prezes i zarząd PKP Intercity

Nowy prezes i zarząd PKP Intercity
Fot. stock.adobe.com / OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Walne zgromadzenie PKP Intercity powołało Janusza Malinowskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu od 19 kwietnia 2024 roku, Dagmarę Zawadzką do pełnienia funkcji wiceprezes zarządu, a do pełnienia funkcji członków zarządu powołani zostali: Marcin Karasiński oraz Adam Wawrzyniak, podała Spółka.

Z dniem 19 kwietnia ’24 odwołani z zarządu spółki PKP Intercity zostali: Marek Chraniuk – prezes zarządu, Tomasz Gontarz – wiceprezes zarządu oraz członkowie zarządu: Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Krzysztof Świerczek.

Prezes zarządu PKP Intercity

Janusz Malinowski – absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym. Z koleją związany od niemal 40 lat.

Od 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wcześniej w latach 2015-2017 zajmował stanowisko członka zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Był odpowiedzialny m.in. za integrację biletową i informację pasażerską Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i miasta Łódź, a także za politykę handlową oraz rozwój inwestycyjny spółki w wymiarze taborowym.

W latach 2011-2014 pełnił funkcję członka zarządu i prezesa zarządu PKP Intercity S.A., gdzie wdrażał największe inwestycje taborowe, m.in. zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym pojazdów Pendolino” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Alan Beroud został prezesem zarządu PKP S.A.

Wiceprezes zarządu PKP Intercity

Dagmara Zawadzka – posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów. Specjalizuje się w branżach transportowej oraz paliwowej. Do 2011 roku pracowała w doradztwie (m.in. w PricewaterhouseCoopers) realizując szereg projektów z obszaru doradztwa finansowego, w tym IPO, M&A i oceny projektów inwestycyjnych.

W kolejnych latach związała się zawodowo z grupą PKN Orlen, w której odpowiadała za realizację projektów strategicznych. W latach 2015 – 2016 pracowała w PKP Intercity, gdzie zarządzała pionem Finansów i Zakupów i realizowała proces restrukturyzacji spółki. W tym czasie PKP Intercity wróciło na ścieżkę rentowności.

Następnie pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego, była członkinią Komitetu Kredytowego Banku a następnie kierowała przedstawicielstwem BGK w Londynie.

W latach 2020-2021 realizowała w CPK projekty w obszarze otoczenia lotniska. Posiada doświadczenie w organach nadzorczych (RN i komitet audytu), podano także.

Czytaj także: W aplikacji mPay bilety na pociągi PKP Intercity

Członkowie zarządu PKP Intercity

Marcin Karasiński – od 2011 roku związany z PKP Intercity, gdzie pełnił funkcję dyrektora projektu, następnie p.o. dyrektora biura restrukturyzacji i zarządzania projektami, dyrektora biura strategii, zastępcy dyrektora biura rozwoju oferty i produktów, dyrektora biura strategii i funduszy unijnych.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora projektu w PKP SA.

Od 2005 do 2008 roku zajmował stanowisko głównego specjalisty w PKP Przewozy Regionalne.

W latach 2002-2005 zajmował stanowisko specjalisty w Ministerstwie Infrastruktury.

Adam Wawrzyniak – od 2011 do 2024 roku pracował w PKP Intercity przechodząc przez wszystkie stanowiska administracyjne od specjalisty do zastępcy dyrektora biura taboru oraz pełnienia funkcji pełnomocnika zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem w PKP Intercity (2022 rok).

Pracując w biurze taboru wdrożył do eksploatacji 3 floty elektrycznych zespołów trakcyjnych: PESADart, Flirt i Pendolino, prowadził także wdrożenie 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz zmodernizowanych 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Odpowiadał za wdrożenie w PKP Intercity Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS).

pkp intercity logo
Źródło: ISBnews