Alan Beroud został prezesem zarządu PKP S.A.

Alan Beroud został prezesem zarządu PKP S.A.
Alan Beroud. Źródło: Newseria Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na prezesa zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. został powołany Alan Beroud, zaś na członków zarządu - Andrzej Bułczyński, Dariusz Grajda i Paweł Lisiewicz, podała Spółka.

„29 marca 2024 r. walne zgromadzenie Polskich Kolei Państwowych S.A. dokonało zmian w zarządzie tej spółki. Zmiany objęły cały skład zarządu PKP S.A.

Odwołani zostali Krzysztof Mamiński – prezes zarządu oraz Andrzej Olszewski, Krzysztof Golubiewski, Rafał Zgorzelski, Ireneusz Maślany – członkowie zarządu.

Jednocześnie do zarządu spółki weszły następujące osoby: Alan Beroud, który objął funkcję prezesa zarządu oraz Paweł Lisiewicz, Dariusz Grajda i Andrzej Bułczyński, którzy objęli funkcje członków zarządu” – czytamy w komunikacie.

Nowy zarząd PKP S.A.

Alan Beroud jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem, również w branży kolejowej. Jako prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej był odpowiedzialny za realizację największego w historii projektu inwestycyjnego spółki, rozszerzającego park taboru o 21 nowych pojazdów o wartości 668 mln zł.

„Wprowadził kluczowe programy zwiększające efektywność energetyczną pojazdów i obiektów oraz spadku zużycia energii trakcyjnej, co przyczyniło się do poprawy wyników spółki. Wprowadził także nowatorski pakiet szkoleń dla pracowników.

Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami o znaczeniu strategicznym dla kraju, jak budowa terminala LNG, podziemne magazyny gazu w Wierzchowicach oraz kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie.

Zarządzał także spółkami handlowymi w branży budowlano-konstrukcyjnej.

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Posiada doktorat uzyskany w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu IKEN w Krakowie, a także tytuł EMBA dla sektora energetycznego oraz Master’s Certificate na The George Washington University” – czytamy w komunikacie.

Andrzej Bułczyński od niemal 16 lat związany był z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. W ostatnich latach, pracując w Biurze Strategii, był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Programu Kolej Plus oraz nadzorowanie Programu Przystankowego i Krajowego Planu Odbudowy w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej.

Paweł Lisiewicz jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w obszarze publicznym. Od ponad 3 lat członek zarządu ds. rozwoju w Szybkiej Kolei Miejskiej.

Dariusz Grajda od 2005 r. związany jest ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”, gdzie rozpoczynał pracę jako główny specjalista, następnie był kierownikiem zespołu i dyrektorem Biura Handlowego, a w latach 2012-2024 był członkiem zarządu. Od 2016 r. prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, podano także.

Czytaj także: Szybka Kolej Miejska w Warszawie na prąd z wiatraków i paneli słonecznych

Nadzór właścicielski nad Spółką

„Stosownie do przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ministrowi infrastruktury został powierzony nadzór właścicielski nad Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.” – wskazano też w komunikacie.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu.

PKP S.A. to obecnie również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych.

Źródło: ISBnews