Spółka zależna GPW ma zgodę KNF na świadczenie usług crowdfundingu inwestycyjnego

Spółka zależna GPW ma zgodę KNF na świadczenie usług crowdfundingu inwestycyjnego
Fot. stock.adobe.com / Mikko-Lemola
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła GPW Private Market na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego.

Jak podano w komunikacie KNF, zakres zezwolenia obejmuje usługi finansowania społecznościowego w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. GPW Private Market należy do Grupy Kapitałowej GPW.

Na stronach GPW znajduje się informacja, że giełda tworzy innowacyjną platformę internetową opartą na technologii blockchain, która umożliwia prowadzenie działalności w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego.

Prezesem zarządu GPW Private Market jest dr Elżbieta Małecka, wiceprezesem Adrian Kutnik.

Platforma o zasięgu krajowym i zagranicznym

Jak wynika z informacji na stronach GPW, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 marca 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy Platformy Private Market z dofinansowaniem ze środków grantowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Jak napisano w ramach prac rozwojowych technologie mają być zintegrowane w jeden system informatyczny, pozwalając na pozyskiwanie przez spółki finansowania, a także, w dalszej kolejności, umożliwiając obrót na rynku wtórnym prawami majątkowymi powstającymi w wyniku udzielenia przez inwestorów finansowania tym spółkom.

Platforma będzie odpowiadać na potrzeby emitentów oraz inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a swoim zasięgiem obejmie rynek zarówno polski jak i międzynarodowy.

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF, Grupa Kapitałowa GPW / GK GPW, PAP BIZNES