Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości

Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości" - to tytuł kolejnego raportu Programu Analityczno - Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, który będzie zaprezentowany w piątek 25 marca. W toku planowanej dyskusji będzie mowa między innymi o kierunkach działania UE w obszarze identyfikacji i zarządzania tożsamością, a także o licznych ograniczeniach prawnych w praktyce paraliżujących szereg działań, które byłyby korzystne dla bezpieczeństwa potwierdzania tożsamości.

Raport „Problemy elektronicznego potwierdzania tożsamości” powstał pod kierunkiem prof. Mirosława Kutyłowskiego z Politechniki Wrocławskiej.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że potwierdzanie tożsamości jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa w usługach finansowych dla osób fizycznych. Problemem jest zarówno posługiwanie się fałszywą czy fikcyjną tożsamością, jak podszywanie się pod osoby istniejące.

W każdym takim przypadku może dochodzić do znacznych szkód zarówno dla instytucji finansowych, jak i ich klientów, a także dla bezpieczeństwa i  funkcjonowania państwa.

W raporcie stwierdza się, że problemy związane z  poświadczaniem tożsamości narastają w związku z rygorami epidemiologicznymi i koniecznością załatwiania jak największej liczby spraw bez bezpośredniego kontaktu z klientem. Przyśpieszone tempo zmian stwarza dodatkowe okazje do działań przestępczych.

Self-sovereignty informacyjne Europy

Autorzy przypominają, że ogólny obraz przyszłego ekosystemu informacji i zabezpieczeń jest wciąż przedmiotem dyskusji, i prac koncepcyjnych.

Kierunki działania UE w obszarze identyfikacji i zarządzania tożsamością stopniowo zmierzają do pragmatycznego stworzenia jednolitego ekosystemu identyfikacji uczestników obrotu. Zadanie to jest jednak utrudnione przez brak legitymizacji dla wyłącznej kompetencji organów europejskich w tym obszarze i konieczność harmonizacji rozwiązań budowanych w państwach członkowskich – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu uważają, że wpływ na praktykę potwierdzania tożsamości mogą mieć inicjatywy oddolne instytucji i podmiotów przetwarzających dane (nie tylko osobowe) w Europie.

Jednym z naczelnych celów jest osiągnięcie przez Europę własnej suwerenności (self-sovereignty) informacyjnej, a zwłaszcza uniezależnienie się od systemów i technologii kontrolowanych przez USA i ChRL.

European Identity Wallet

Inny z wniosków raportu dotyczący sektora bankowego brzmi następująco:

„W dłuższej perspektywie zarządzanie tożsamością w Europie może przesunąć się w kierunku rozwiązań opartych o European Identity Wallet ( EIW ). Nawet gdyby wybór standardów i rozwiązań okazał się nie optymalny, to sama skala wdrożenia i jednolitość rozwiązania przemawia za powstrzymaniem się z budową rozwiązań, które miałyby pełnić tę samą rolę co EIW.”

Oprócz przedstawienia raportu, dyskusji, sesji pytań i odpowiedzi przewidziano podczas webiarium dwie prezentacje:

„Cyfrowa tożsamość w normach ETSI i nowelizacji eIDAS”, którą przedstawi Michał Tabor, Obserwatorium.biz, Członek komitetu technicznego ESI ETSI oraz „IDunion – Introduction of the largest identity project in Germany based on Self-Sovereign Identity principles”, gdzie prelegentem będzie Helge Michael, IDUnion.

Więcej informacji w zakładce aleBank.pl konferencje/szkolenia

Źródło: Program Analityczno-Badawczy WIB / PAB WIB