Już sto raportów Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości

Już sto raportów Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości
PAB WIB; Wręczenie Medali Mikołaja Kopernika.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
I. Konferencja Programu Analityczno-Badawczego "Sektor bankowy w warunkach spowolnienia gospodarczego i jego rola w odbudowie gospodarki", która odbyła się 28 marca 2023 r. w Klubie Bankowca była okazją do podsumowania blisko 4 lat działania Programu. W tym czasie przeprowadzono 50 webinariów, podczas których prezentowano raporty w trzech obszarach badawczych - o czym mówił dr Andrzej Banasiak, koordynator Programu.

Te obszary dotyczyły sytuacji makroekonomicznej i prognoz rozwoju dla sektora bankowego, zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki oraz wyzwań w zakresie nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwa.

W  ramach Programu powstało sto raportów badawczych. Przeprowadzono 50 webinariów.

Program Analityczno-Badawczy WIB powstał w 2019 roku i stał się jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków realizujących użyteczne dla sektora bankowego badania i analizy.

Sukces Programu Analityczno-Badawczego możliwy był dzięki wysiłkowi grupy ponad 200 Autorów i Współautorów raportów badawczych. Opracowane przez nich publikacje mają wysokie znaczenie praktyczne dla banków i stanowią istotny wkład w rozwój sektora bankowego – mówił dr Andrzej Banasiak.

Dlaczego powstał Program Analityczno-Badawczy WIB?

Jak przypomniał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich jedną z przyczyn powstania Programu Analityczno-Badawczego było odstąpienie w ostatnich latach od form udziału środowiska bankowego w bezpośredniej wymianie poglądów z przedstawicielami niektórych instytucji publicznych, co skutkowało kilkutygodniowym, albo wielomiesięcznym opóźnieniem w dostępie bankowców do informacji o toczących się pracach legislacyjnych istotnych dla sektora finansowego.

„W związku z tym poszukiwaliśmy bardziej stabilnej formuły wypracowywania różnych stanowisk własnych środowiska bankowego, na podstawie tworzonych dla nas raportów i analiz” – mówił prezes ZBP.

Wskazał, że te raporty i analizy Programu dotyczyły sytuacji polskiego sektora bankowego i uwarunkowań prowadzenia biznesu bankowego w Polsce, kwestii stabilności sektora, poszczególnych regulacji, a także porównań w różnych obszarach z sytuacją i warunkami działania banków w innych krajach.

Dodatkowym obszarem badań był szybki postęp technologiczny i jego wpływ na działalność bankową oraz związane z tym potrzeby dostosowania przepisów prawa do zmieniających się realiów.

Odznaki Honorowe ZBP i Medale Mikołaja Kopernika

Krzysztof Pietraszkiewicz na zakończenie konferencji wręczył Odznaki Honorowe ZBP i Medale Mikołaja Kopernika kierownikom i członkom Zespołów Badawczych opracowujących raporty badawcze w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Zarząd ZBP podjął decyzję o przyznaniu:

Medalu Mikołaja Kopernika:

 1. Pani dr hab. Iwona Dorota Czechowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki,
 2. Pani dr hab. Katarzyna Kochaniak, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 3. Pan prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska,
 4. Pan dr hab. Czesław Lipiński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki,
 5. Pan Andrzej Soldaty – założyciel Inicjatywy na rzecz polskiego Przemysłu 4.0,
 6. Pani dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski,
 7. Pan Grzegorz Wiśniewski,  prezes Instytut Energetyki Odnawialnej,
 8. dr hab. Renata Włoch, prof. UW – Uniwersytet Warszawski,
 9. dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki.

Odznaki Honorowej:

 1. Pan dr Mateusz Blocher, Kancelaria SK&S
 2. Pan dr Miłosz Brakoniecki, Obserwatorium Biz,
 3. Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 4. Pan prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 5. Pan dr Wojciech Iwański, Kancelaria SK&S,
 6. Pan dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 7. Pan dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 8. Pan dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 9. Pan dr Marcin Olechowski, Uniwersytet Warszawski, Kancelaria SK&S,
 10. Pan dr Wojciech Zatoń, Uniwersytet Łódzki.
PAB WIB, Wręczenie Odznak Honorowych ZBP,
PAB WIB; Wręczenie Odznak Honorowych ZBP.
Źródło: BANK.pl