Bankowość i Finanse | Ryzyka dla Sektora Bankowego | Na czym polegał demontaż systemu bankowego

Bankowość i Finanse | Ryzyka dla Sektora Bankowego | Na czym polegał demontaż systemu bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zewnętrzne obciążenia banków spychające w dół ich rentowność i utrudniające akumulację kapitału, a co za tym idzie – potencjał wzrostowy, to nie jedyny problem polskiego sektora. Być może ważniejsze jest dysfunkcjonalne otoczenie instytucjonalne oraz miejsce w systemie ekonomicznym państwa, które w ciągu minionych ośmiu lat rządom PiS udało się radykalnie zmienić. Ten toksyczny koktajl mógł doprowadzić do demontażu polskiego systemu bankowego, a w konsekwencji – zmieć ustrój gospodarczy państwa.

Jacek Ramotowski

Pomimo nominalnie rekordowego zysku za 2023 r. (27,9 mld zł) realna sytuacja polskiego sektora bankowego jest znacznie gorsza niż 10 lat temu – twierdzi Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich. Dowodzi tego porównanie wielkości bilansowych w relacji do PKB. Aktywa sektora w 2010 r. stanowiły blisko 82% PKB, w 2020 r. wzrosły do 100,5%, lecz na koniec 2023 r. zmniejszyły się do 87,8%. To znaczy, że sektor bankowy w ostatnich latach kurczy się w stosunku do skali gospodarki.

Kapitały własne sektora bankowego przekroczyły na koniec 2023 r. 257 mld zł i było to historyczne maksimum. W relacji do PKB jednak ich wielkość zmniejszyła się do 7,5%. To wyraźnie niższy poziom niż w latach 2010-21. Problem polega na tym, że nawet przy rekordowych wynikach sektor bankowy nie jest w stanie odtwarzać kapitału adekwatnie do potrzeb rozwijającej się gospodarki. Nie jest w stanie finansować inwestycji.

– Bez inwestycji dalszy wzrost gospodarki będzie zagrożony – mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

– Polskę czekają w niedalekiej przyszłości bardzo duże inwestycje infrastrukturalne. Trzeba pomyśleć, kto je sfinansuje – mówi nam Andrzej Reich, lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym, były dyrektor w Komisji Nadzoru Finansowego. – Trzeba bowiem pamiętać, że banki muszą przestrzegać limitu dużych zaangażowań i nie mogą udzielać jednemu podmiotowi kredytu większego niż 25% funduszy własnych. Gdy projekt wymaga większego finansowania, banki tworzą konsorcjum, zwiększając dostępny kredyt dla danego podmiotu – dodał.

Wysokie zyski… i obciążenia

Nominalnie wysokie zyski polski sektor bankowy zawdzięcza utrzymującym się wysokim stopom procentowym i strukturalnej nadpłynności. Zyski pochłaniane są – według wyliczeń Zespołu Badań i Analiz ZBP za ubiegły rok – aż w 44% przez zewnętrzne obciążenia. Z wyliczeń tych wynika, że gdyby nie one, polskie banki powinny mieć w ub.r. ponad 49 mld zł zysku i rentowność kapitałów (ROE) przekraczającą 23%. Rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami we frankach obniżyły w zeszłym roku rentowność naszego sektora o 6,6 pkt. proc., wakacje kredytowe – o 2,38 pkt. proc., podatek bankowy – o 2,23 pkt. proc., a opłaty na BFG o 0,61 pkt. proc.

– Koszty zewnętrzne prowadzą do braku możliwości odbudowy kapitału – powiedział prezes ZBP dr Tadeusz Białek.

Największym kosztem dla banków są rezerwy na ryzyko prawne kredytów we frankach. Ma to skutki nie tylko dla banków, ale także dla całej gospodarki.

Pozwy frankowiczów sprawiły, że fundusze własne sektora bankowego zmniejszyły się (…) i w tym samym stopniu spadła kwota maksymalnego, pojedynczego kredytu, jaki banki byłyby w stanie udzielić. W wielu przypadkach banki nie będą w stanie w pełni finansować tych projektów i trzeba będzie sięgać po kredyty zagraniczne, oczywiście w walucie obcej – powiedział Andrzej Reich.

Zespół Badań i Analiz ZBP wykazał, że spadek wartości kredytów dla sektora niefinansowego do PKB pogłębia się od wprowadzenia podatku bankowego, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK