XXXVII Walne Zgromadzenie ZBP

XXXVII Walne Zgromadzenie ZBP
Tadeusz Białek. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 25 kwietnia 2024 roku obradowało XXXVII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich, czytamy w informacji na stronie internetowej ZBP.

Zgromadzeniu przewodniczył Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu mBank S.A., Przewodniczący Rady Związku.

Obrady otworzył Tadeusz Białek, prezes ZBP, który podsumował aktywność Związku w ostatnim roku.

Prezes ZBP omówił główne wyzwania, z jakimi mierzył się sektor bankowy w minionych 12 miesiącach.

Przedstawił delegatom działania Związku w obszarach prawnym, regulacyjnym, wizerunkowym, płatniczym, programów publicznych, cyberbezpieczeństwa, analityczno-badawczym oraz statutowej działalności gospodarczej.

Podczas obrad podjęte zostały uchwały m. in. w sprawie uzupełnienia głównych kierunków działania Związku Banków Polskich w latach 2024 – 2026 oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Związku Banków Polskich.

W trakcie obrad Przewodniczący Rady Związku i Prezes ZBP podziękowali Panu Bartoszowi Kublikowi za całoroczną działalność i zaangażowanie na stanowisku Wiceprezesa ZBP i życzyli powodzenia w sprawowaniu funkcji Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.

Bartosz Kublik , WZ ZBP
Źródło: ZBP

Jak co roku, po zamknięciu obrad Zgromadzenia uczestnicy zapoznali się z prezentacją wyników badania dotyczącego wizerunku sektora bankowego, które przeprowadziła firma  Minds & Roses oraz wysłuchali rekomendacji wynikających z ostatniego Raportu Komisji Etyki Bankowej przedstawionych przez Przewodniczącego KEB.

Źródło: BANK.pl