Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Spółdzielcy szykują się na WIRON

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Spółdzielcy szykują się na WIRON
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik WIRON zastąpi stawkę WIBOR, przez co stanie się kluczowym elementem wpływającym na oprocentowanie kredytów oraz innych instrumentów finansowych. Zmianę tę odczują setki tysięcy kredytobiorców, spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Jaka jest rola banku spółdzielczego i zrzeszającego w tej bezprecedensowej operacji?

Od października 2021 r. stawki referencyjne WIBOR 3M i 6M są bacznie obserwowane, przede wszystkim przez osoby spłacające kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Dynamiczny wzrost stóp procentowych przyczynił się do gwałtownego podwyższenia kwot miesięcznych rat kredytów i pogorszenia wydolności finansowej kredytobiorców. Nadchodzi jednak zmiana. Wraz z końcem 2024 r. zniknie stawka referencyjna WIBOR, a w jej miejsce pojawi się wskaźnik WIRON. Do tego czasu zarówno WIRON, jak i WIBOR będą stosowane równolegle.

Sporo ryzyka

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) jest indeksem transakcyjnym opracowanym na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych (overnight) zawieranych pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Administratorem wskaźnika WIRON jest GPW Benchmark – spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

– W mojej ocenie największymi wyzwaniami dla banków będą: wycofanie wskaźników terminowych WIBOR, które mają charakter projekcyjny oraz ograniczenie wskaźników referencyjnych stopy procentowej do wskaźnika jednodniowego (O/N), którym jest WIRON. Zmiana wskaźnika pociąga za sobą konieczność budowy płynnego rynku transakcji pochodnych stopy procentowej opartych na WIRON, w ramach którego banki będą mogły wyceniać i zabezpieczać ryzyko stopy procentowej – przekonuje Maciej Sarnik, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Credit Agricole Banku Polska.

Uważa on, iż brak wskaźników referencyjnych terminowych stóp procentowych wymusi dla wielu transakcji, w szczególnie z klientami detalicznymi, zastosowanie stopy składanej WIRON w formule last reset (czyli za poprzedni okres odsetkowy), dla których pełne zabezpieczenie ryzyka instrumentami rynkowymi nie będzie możliwe i wygeneruje w bankach ryzyko bazy.

[alebankmodule origin="sms-dostep" par1="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK