BANK 2023/09

BANK 2023/09 | BANK 2023/11

Bankowość i Finanse | Kronika – listopad 2023

KADRY María Elena Lanciego Pérez złożyła rezygnację z pełnienia obowiązków członka zarządu Santander Bank Polska, skuteczną od 1 stycznia 2024 r. Obejmie inną funkcję w ramach globalnej Grupy Banco Santander. Tomasz Styczyński złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Zgodnie z planem sukcesji, zarządzanie bankiem powierzone zostało wiceprezesowi zarządu Mariuszowi Kumorkowi. Marcin Adamczyk objął stanowisko wiceprezesa w Vinci SA z Grupy BGK. Będzie […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/09

Od Redaktora Naczelnego | Perspektywa inflacyjna

Ostatnia decyzja RPP była sporym zaskoczeniem i z pewnością podzieli ekonomistów. Bez wątpienia grupa kredytobiorców przyjęła tę informację z ulgą. Nie jest ona z kolei dobra dla oszczędzających, gdyż – opierając się wyłącznie na lokatach – nie mają szans utrzymać wartości swoich pieniędzy. Decyzja ta nie była też pomyślna dla polskiej waluty. O tym, jak może wpłynąć na krajową gospodarkę i o ile oddala nas od celu inflacyjnego, a także kiedy […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Kronika – wrzesień 2023

KADRY Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała, z dniem 1 września br., Dominika Matuszewskiego do składu zarządu banku XII kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa. Będzie odpowiadał za Obszar Biznesu i Sprzedaży. Z Bankiem Pocztowym związany jest od maja 2021 r. Marcin Kozdroń, decyzją Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej, objął stanowisko prezesa zarządu. Pracę w tym banku rozpoczął we wrześniu 2005 r., z początkiem 2020 r. […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | VeloBank nabiera rozpędu

Tworzymy VeloBank, jego markę i naszą kilkuletnią strategię po to, żeby go prowadzić i rozwijać. Z punktu widzenia klientów, pracowników i całego sektora finansowego nasza obecność na rynku jest korzystna. To bardzo dobry moment dla potencjalnego inwestora, bo bank właśnie nabiera dużego rozpędu – podkreśla Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Sytuacja Polski według Alior Banku

Rok wyborczy sprzyja nowym propozycjom transferu środków do różnych grup społecznych, jednak nie wiadomo, ile z nich finalnie trafi na rynek. Zakładam, że w momencie, w którym pojawiłyby się jakieś bardzo istotne impulsy fiskalne, można spodziewać się również dostosowania na poziomie polityki monetarnej. Dlatego wszystko zależy od rodzaju nowych rozwiązań i ich skali. Na razie zakładane w naszych modelach programy nie wskazują na przerwanie procesu obniżania inflacji – stwierdza Agata Filipowicz-Rybicka, dyrektor Działu Analiz Makroekonomicznych,
główny ekonomista Alior Banku, w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Kurtek
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Dlaczego cel inflacyjny nam ucieka

Osiągnięcie celu inflacyjnego przez Radę Polityki Pieniężnej oddala się po wrześniowej decyzji o obniżce stóp o 0,75 pkt. proc. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, dostrzega szansę, iż pod koniec 2026 r. inflacja dojdzie do górnej granicy pasma odchyleń – to o rok później niż przewiduje NBP. Gdyby RPP w tej sytuacji kontynuowała cykl agresywnych obniżek stóp, inflacja mogłaby powrócić nawet do poziomów dwucyfrowych. Rozmawiał z nią Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Przegrzane gospodarcze tryby Claudia Sahm, była główna ekonomistka Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, wskazuje, iż koszt ekstremalnych upałów, już dziś wynoszący co najmniej 100 mld USD rocznie, wzrośnie w najbliższych dekadach do oszałamiających poziomów. W Stanach Zjednoczonych odnotowano w tym roku najgorętsze lato w historii, co przełożyło się także na powstałe szkody ekonomiczne. Jak wynika z raportu Atlantic Council, szacowane dziś na 100 mld USD […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny Przegląd Raportów Gospodarczo-Finansowych | W technicznych tarapatach

Zdecydowana większość europejskich gospodarek od kilku już miesięcy niebezpiecznie balansuje na krawędzi powolnego wzrostu, stagnacji oraz technicznej recesji. Ostatni kwartał bieżącego roku budzi niemałe oczekiwania, ale chyba jeszcze większe obawy. Pytanie o to, czy rzeczywiście w perspektywie najbliższych kilku lat czeka nas lepsza przyszłość, powoduje coraz silniejsze uczucie dyskomfortu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Zagranica | Niemiecka gospodarka nad przepaścią

Gospodarka Niemiec słabnie – mówią ci, którzy widzą szklankę od połowy pustą. Ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że wykazała się spektakularną odpornością po odcięciu dostaw rosyjskiego gazu i szklanka jest do połowy pełna. Gospodarce Niemiec nie sprzyja odwrót od globalizacji – amerykański protekcjonizm, osłabienie wzrostu w Chinach. Może dlatego naszego zachodniego sąsiada czekają chudsze lat. I nas – razem z nim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Jak daleko banki centralne posuną się w walce z inflacją?

Obecnie na świecie borykamy się nie tylko z inflacją, ale także z niestabilnością finansową, wynikającą z trudności w obsłudze długu nagromadzonego w erze niskich stóp procentowych. Czy mimo solennych zapewnień o determinacji w walce z inflacją banki centralne nie pozwolą, by dług stał się nie do udźwignięcia, de facto wykraczając poza swój mandat? Czy cele inflacyjne ustanowione przez banki centralne w latach 90. nie powinny ulec zmianie w odpowiedzi na wyzwania współczesnych gospodarek?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | E-Weksle | Czas przenieść weksel w XXI wiek

Ze starych rzeczy sprawdza się tylko wino i skrzypce – to popularne porzekadło w pełni odzwierciedla aktualną sytuację polskiego prawa wekslowego. Dlatego Związek Banków Polskich od pewnego już czasu podejmuje działania na rzecz aktualizacji tak istotnych dla funkcjonowania obrotu gospodarczego regulacji. Niedawny apel Rady Przedsiębiorczości odnośnie potrzeby wprowadzenia podstaw prawnych dla wystawiania weksli w formie elektronicznej potwierdza, iż postulaty ZBP znalazły szerokie poparcie w polskim środowisku biznesowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – Deloitte | Zarządzanie ryzykiem ICT zgodnie z rozporządzeniem DORA i projektem regulacyjnego standardu technicznego (RTS)

Skrót DORA, powszechnie pojawiający się w kontekście sektora finansowego, odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, które weszło w życie 16 stycznia 2023 r. i będzie obowiązywać od 17 stycznia 2025 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Obsługa Gotówki – Transaction Systems /Auriga | Innowacyjność w obszarze urządzeń samoobsługowych

Sektor finansowy stale ewoluuje, podążając za oczekiwaniami klientów. Rosnąca konkurencja, pojawiający się wciąż na rynku nowi gracze z sektora nowych technologii, nieustająca presja regulacyjna to codzienność banków w Polsce i Europie. Nieustanny wyścig w zapewnieniu klientom dostępności i wygody wykonywania transakcji obejmuje wszystkie kanały dostępowe, w jakich działają te instytucje.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Pranie Pieniędzy | AML przed wielką zmianą

Pranie pieniędzy stanowi jedno z poważniejszych wyzwań zarówno dla procesu globalizacji, jak i rozwoju gospodarki elektronicznej. Nowoczesne rozwiązania IT pozwalają na skuteczniejsze śledzenie osób i organizacji, wprowadzających do obrotu środki pochodzące z nielegalnych źródeł. Sama technologia jednak nie wystarczy; by stawić czoła potężnym cybergangom, niezbędne jest spójne prawo i konsekwentne jego przestrzeganie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Alicja Kozłowska
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Hiperpersonalizacja – GFT | Klient jest i pozostanie w centrum uwagi

Technologia nieustannie rewolucjonizuje wiele dziedzin życia, a sektor bankowy nie jest wyjątkiem. Wraz z postępem cyfryzacji i rozwojem analizy danych, pojęcia takie, jak hiperpersonalizacja zyskują na znaczeniu. W kontekście bankowości oznacza ona jednak znacznie więcej niż tylko dostosowanie usług do indywidualnych preferencji klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BIK logo
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | BNPL – BIK SA | Uwarunkowania makroekonomiczne a rozwój płatności odroczonych

Kup teraz, zapłać później – z tej formuły zakupów online korzysta coraz więcej Polaków, wciąż też istnieje ogromny potencjał do rozwoju tego segmentu rynku płatniczego. Dzięki obowiązującym od maja br. zmianom w ustawie o kredycie konsumenckim, informacje o transakcjach BNPL uwidaczniane są w bazie Biura Informacji Kredytowej, co pozwala konsumentom na bieżąco monitorować stan zadłużenia, również z tytułu współczesnej formuły zakupów na zeszyt.

CZYTAJ WIĘCEJ
Grunt pod budowę domu
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Grunty | Czy to nadal atrakcyjna lokata kapitału?

Grunty inwestycyjne od lat cieszą się popularnością jako lokata kapitału. Ceny działek, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, osiągają nierzadko rekordowe poziomy, w czym niemały udział mają sami właściciele, doskonale zdający sobie sprawę z ograniczonej podaży. Dziś jednak nawet oni muszą liczyć się z aktualną sytuacją gospodarczą, która ma przełożenie na aktywność deweloperów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Tak dobrych wyników nie było od dawna

Lokalny sektor finansowy należycie wykorzystuje otoczenie wysokich stóp procentowych. Przychody banków spółdzielczych w ostatnich miesiącach odnotowują bezprecedensowy wzrost, w ślad za czym następuje równie dynamiczna poprawa kluczowych wskaźników rentowności aktywów i kapitału własnego. Czy to zapowiedź długofalowego trendu?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Akcja kredytowa banków lokalnych istotna dla gospodarki

Wzrost gospodarczy w tym roku nie będzie duży, jednak po zakończeniu pandemii spodziewamy się nasilenia aktywności gospodarczej. Małe i średnie firmy, często działające lokalnie, będą poszukiwały środków na niezbędne inwestycje zwiększające ich wydajność. Banki spółdzielcze mogą im w tym pomóc.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Aby przepisy uwzględniały specyfikę spółdzielców

„Zna proporcją, mocium panie” – pod tym fredrowskim apelem podpisałby się dziś każdy reprezentant bankowości spółdzielczej. Pomimo szumnych zapowiedzi odnośnie stosowania zasady proporcjonalności regulacyjnej w praktyce ustawodawczej czy nadzorczej, niewielkie instytucje finansowe o zasięgu lokalnym wciąż zmagają się z mnogością obowiązków sprawozdawczych czy wymogami ostrożnościowymi adekwatnymi dla największych banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Spółdzielcy szykują się na WIRON

Wskaźnik WIRON zastąpi stawkę WIBOR, przez co stanie się kluczowym elementem wpływającym na oprocentowanie kredytów oraz innych instrumentów finansowych. Zmianę tę odczują setki tysięcy kredytobiorców, spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Jaka jest rola banku spółdzielczego i zrzeszającego w tej bezprecedensowej operacji?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2