Bankowość i Finanse | Loża komentatorów | Jak będzie zmieniać się oferta banków dla small biznesu i na ile proces ten będzie stymulowany przez technologię?

Bankowość i Finanse | Loża komentatorów | Jak będzie zmieniać się oferta banków dla small biznesu i na ile proces ten będzie stymulowany przez technologię?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane w sierpniu 2023 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. Zdjęcia: archiwa prywatne.

Piotr Cirin
ekspert w Formacji Bankowości Firm i Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski:

Banki przechodzą proces transformacji cyfrowej prowadzący do tworzenia nowej i lepiej dopasowanej oferty produktowej dla małych firm, dzięki czemu mogą one liczyć na proste i szybkie zdalne procesy kredytowania nawet do 300 tys. zł bez zabezpieczeń, zaawansowane pakiety usług dodanych i silną integrację procesów wewnętrznych z bankowymi. Wyższa rentowność małych firm to szansa dla banków oraz duża możliwość tworzenia cyfrowych innowacji o wysokiej wartości dodanej dla klientów. Cyfryzacja powoduje wzrost kosztów, konkurencji i koncentracji w sektorze bankowym, który charakteryzuje konkurencja monopolistyczna – z tego powodu wygra ten, który będzie potrafił lepiej przeprowadzić różnicowanie produktów w cyfrowym świecie i wykorzystywać efekt malejących kosztów krańcowych. Celem dla banków jest pełna dojrzałość cyfrowa. Jednak do końca nie wiedzą one, jakie będą, gdy dojrzeją cyfrowo, zgodnie z łacińską sentencją Diogenesa z Synopy, który cenił istotę nauki przez doświadczenie „solvitur ambulando” – „rozwiązuje się w drodze”. Jedną z konsekwencji adaptacji rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji w sektorze bankowym będzie powszechne przyjęcie optymalizacji cen opartej na uczeniu maszynowym, co zapewni korzyści całemu sektorowi oraz długoterminowy i zrównoważony wzrost szczególnie w obszarze finansowania small biznesu. Małe firmy będą mogły zatem liczyć na korzystniejsze ceny.

Rafał Zając
dyrektor Departamentu Bankowości Cyfrowej Klienta Biznesowego, Alior Bank:

W trosce o klientów biznesowych Alior Bank korzysta z najnowszych technologii, które usprawniają działania wewnętrzne i podnoszą jakość obsługi. Strategia „Bank na co dzień, bank na przyszłość” stawia na inwestycje w rozwój systemów IT, skierowanych do przedsiębiorców. Obecnie koncentrujemy się na wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania bankowości internetowej oraz mobilnej. Chcemy stworzyć elastyczny, wielokanałowy ekosystem, który zapewni kompleksowy dostęp do najważniejszych funkcjonalności i będzie odpowiadał na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Chcemy, aby nowa platforma była zintegrowana z chmurowymi systemami klasy ERP oraz naszym wewnętrznym systemem udzielania kredytów. Wizja jest prosta: umożliwić przedsiębiorcom płynną, zdalną komunikację z bankiem, przy jednoczesnym dostępie do zaawansowanych modułów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. To otwiera drogę do szybkiej wymiany kluczowej dokumentacji oraz pozwala na skuteczną analizę finansową działalności.

Technologia dostarcza bankom cennych informacji o strukturze i preferencjach firm. Dzięki temu możemy efektywnie odpowiadać na bieżące potrzeby i antycypować przyszłe decyzje klientów. Takie podejście pozwala budować silne, oparte na zaufaniu relacje i długotrwałą lojalność. Niemniej sukces w bankowości nie opiera się wyłącznie na technologii. Równie istotna jest znajomość rynków lokalnych, specyfiki branży oraz otoczenia gospodarczego Mimo postępu technologicznego, wciąż ważne pozostaje indywidualne i profesjonalne wsparcie klientów przez wyspecjalizowanych doradców.

Maciej Wójcik
Tribe Leader zarządzający obszarem Przedsiębiorcy i Rolnicy, BNP Paribas Bank Polska:

Firmy potrzebują wsparcia, żeby skutecznie konkurować, rozszerzać zakres działalności i bazę klientów, ale też osiągać efektywność kosztową. W tym procesie oczekują pomocy solidnych i przewidywalnych partnerów. Współpraca może im zapewnić sprawdzone narzędzia, usługi i procesy, gwarantujące kapitał do rozwoju, jak i bezpieczeństwo transakcji i danych, dostęp do najnowszych technologii oraz ekspertów z różnych dziedzin. Aby sprostać tym wyzwaniom, oferta bankowa dla small businessu będzie rozwijać się w kierunku platform łączących usługi bankowe i pozabankowe. Platformizacja będzie wspierana przez technologie mobilne i online, usługi w chmurze i otwartą bankowość. Chcemy umożliwiać naszym zaufanym partnerom szybką integrację z bankiem i nieustannie wzbogacać ofertę usług dodatkowych.

Ważny jest model obsługi, uwzględniający potrzeby i specyfikę każdego klienta biznesowego. Przygotowując oferty, będziemy coraz bardziej wykorzystywać sztuczną inteligencję, systemy samouczące, analizę danych, by dostarczyć spersonalizowane usługi bankowe, dostępne w każdym czasie i miejscu. Nie zapominamy, że niekiedy klienci potrzebują tradycyjnego dostępu do profesjonalnych doradców i ekspertów. W najbliższej przyszłości banki będą pełnić olbrzymią rolę w budowaniu świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Słuchamy klientów, wiemy jakie mają w tym obszarze potrzeby i będziemy na nie odpowiedzieć. Realizując strategię GObeyond na lata 2022–2025, Bank BNP Paribas inwestuje w ciągły rozwój oferty i usług dla przedsiębiorców i rolników.

Filip Jaskuła
szef obszaru MŚP, Santander Bank Polska:

Banki od lat koncentrują się na klientach MŚP, oferując m.in. usługi płatnicze, jak rachunki, terminale płatnicze czy płatności BLIK. Głównym produktem pozostaje finansowanie bieżącej działalności i inwestycji. Od kilku lat banki rozwijają ofertę usług dodatkowych, ułatwiających codziennie zarządzanie biznesem, choćby z zakresu e-księgowości czy e-windykacji, gdzie technologia zautomatyzowała i ułatwiła procesy. W Santander Bank Polska przykładamy wagę do oferty dla firm, działających za granicą. Mamy cyfrowe platformy wymiany walut czy produkty skarbowe. Wykorzystujemy technologię, by klienci mieli łatwiejszy dostęp do produktu, także w kanałach cyfrowych.

Wykorzystanie technologii w tworzeniu produktów dla biznesu będzie narastać. Klienci poszukują wygody i rozwiązań pomocnych w biznesie. Stąd inwestycje banków w całkowicie cyfrowe procesy kredytowe, dostępne również z poziomu telefonu. Najwięcej inwestycji będzie kierowanych w cyfryzację procesów, które obecnie funkcjonują tylko w oddziałach. Istotne są też rozwiązania, które wspierają w prowadzeniu biznesu i edukacja. Mam na myśli platformy edukacyjne z szeroką wiedzą, choćby w obszarze transformacji energetycznej. Szukamy rozwiązań pomagających klientom podejmować najlepsze decyzje biznesowe, jak sprytne podpowiedzi o sytuacji finansowej bazujące na danych transakcyjnych z systemów bankowych i tych udostępnionych przez klientów. Standardowe produkty bankowe staną się tzw. gniazdkiem z prądem, a banki będą budować ofertę, która ma ten prąd przetworzyć w realne korzyści biznesowe dla klientów.

Alicja Sierakowska
Alicja Sierakowska
zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Instytucjonalnej, Bank Pocztowy:

Ostatnie wydarzenia oraz otoczenie makroekonomiczne przyniosły – tak w Polsce, jak i na świecie – szereg zmian; wśród nich gwałtowne przyspieszenie w sektorze bankowym. Banki już od dłuższego czasu wdrażają innowacyjne procesy i rozwiązania, inwestując w nowe technologie, narzędzia i platformy informatyczne wspierające m.in. klientów biznesowych (mikro i MŚP) w ich funkcjonowaniu w wirtualnym świecie. Choć część ponoszonych nakładów musi znaleźć odbicie w zmianach taryf opłat i prowizji, dalsza digitalizacja wydaje się nieunikniona. Szczególnie gdy gra toczy się o zapewnienie jeszcze wyższego bezpieczeństwa powierzonym bankom środków oraz przeprowadzanych transakcji. Zyskuje na znaczeniu nie tylko udostępnianie klientom biznesowym narzędzi ułatwiających zdalne zarządzanie finansami (platforma walutowa, e-księgowość itp.), ale również prostota ich obsługi, wygląd i wygoda korzystania. Obsługa klientów MŚP wiąże się z wieloma wyzwaniami. Banki, dzięki posiadanym danym, tworzą (bądź kupują) rozwiązania pozwalające na szybszą, bardziej zwinną i coraz efektywniejszą analizę informacji. Powiązanie wiedzy o kliencie z nowoczesnymi narzędziami umożliwia zbudowanie oferty dopasowanej do potrzeb konkretnych grup klientowskich oraz personalizację treści komunikatów. Dostrzegamy, że klienci sektora firmowego coraz bardziej cenią sobie indywidualne doradztwo. Dlatego nie można wykluczać, że dla sprostania tym oczekiwaniom w jeszcze większym stopniu będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję, a więc obserwować dalszą cyfrową transformację sektora bankowego.

Anna Grechowicz-DoroszAnna Grechowicz-Dorosz
dyrektor Departamentu Rozwoju MŚP i Agrobiznesu, Credit Agricole Bank Polska:

W przyszłości banki skupią się na zapewnieniu przedsiębiorcom bardziej dostępnego finansowania, dopasowanego do ich potrzeb i możliwości. Mam na myśli choćby pakiety produktów kredytowych w ramach jednego limitu kredytowego, w skład których mogą wchodzić m.in. factoring, kredyt inwestycyjny czy leasing. Jednocześnie skrócone zostaną czas podejmowania decyzji kredytowych oraz uruchomienie finansowania. To wszystko zapewni dalsza automatyzacja procesów i tworzenie elastycznych ścieżek klienta w ujęciu omnikanałowym. Intensywnie rozwijać się będzie obszar usług dodanych, jednak wykroczy poza te generyczne, pasujące do większości klientów i przyjmie formę dedykowanych usług dla konkretnych grup np. rozwiązania do zarządzania zaopatrzeniem dla przedsiębiorców e-commerce czy usługi współdzielenia gabinetów dla lekarzy konkretnych specjalizacji (np. stomatologów).

Na zmiany w ofertach banków dla małych i średnich przedsiębiorstw wpłynie też rynek regulacyjny. Przykładem jest wprowadzenie e-faktur, które ustandaryzują i zautomatyzują proces fakturowania. To z kolei umożliwi bankom wykorzystanie, za zgodą klienta, danych do zasilania procesów ofertowania i oceny zdolności kredytowej. Możemy spodziewać się również dalszych automatyzacji w zakresie dostępu do usług organów administracji publicznej, co wpłynie na automatyzację procesów bankowych w zakresie sprzedaży i obsługi produktów, a klientom zapewni maksymalną wygodę korzystania z nich.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK