Bankowość i Finanse | Kronika – wrzesień 2023

Bankowość i Finanse | Kronika – wrzesień 2023
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KADRY Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała, z dniem 1 września br., Dominika Matuszewskiego do składu zarządu banku XII kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa. Będzie odpowiadał za Obszar Biznesu i Sprzedaży. Z Bankiem Pocztowym związany jest od maja 2021 r. Marcin Kozdroń, decyzją Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej, objął stanowisko prezesa zarządu. Pracę w tym banku rozpoczął we wrześniu 2005 r., z początkiem 2020 r. […]

KADRY

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała, z dniem 1 września br., Dominika Matuszewskiego do składu zarządu banku XII kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa. Będzie odpowiadał za Obszar Biznesu i Sprzedaży. Z Bankiem Pocztowym związany jest od maja 2021 r.

Marcin Kozdroń, decyzją Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej, objął stanowisko prezesa zarządu. Pracę w tym banku rozpoczął we wrześniu 2005 r., z początkiem 2020 r. został wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych.

Stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Limanowej powierzono Zofii Szewczyk. Z bankiem związana jest od stycznia 1997 r., od 2008 r. była jego dyrektorem handlowym.

Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego powołała, od 1 sierpnia br., Roberta Dołęgę na stanowisko członka zarządu nadzorującego Obszar Operacji i Finansów. Wcześniej od 2021 r. pełnił funkcję dyrektora Centrum Poczta Polska Ochrona.

Do zarządu Skarbiec TFI dołączył Maciej Sobkowiak. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

WYDARZENIA

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć, z dniem 7 września br., stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej; stopa lombardowa – 6,50%; stopa depozytowa – 5,50%; stopa redyskontowa weksli – 6,05%; stopa dyskontowa weksli – 6,10%.

W tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym bankiem w Europie na negatywne scenariusze makroekonomiczne. Badaniem objęto 70 instytucji.

Już w każdym urzędzie skarbowym w Polsce można płacić kartą. Kompleksową obsługę płatności bezgotówkowych oraz dostawę potrzebnych urządzeń zapewnia Fiserv Polska, działający pod marką PolCard from Fiserv. Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała łącznie ponad 1800 terminali.

W tegorocznej edycji konkursu World’s Best Digital Banks, organizowanym przez magazyn „Global Finance”, Bank Millennium został uznany za najlepszy konsumencki cyfrowy bank i najlepszy bank dla MŚP w Polsce, a także za bank z najlepszym User Experience i najlepszą zintegrowaną platformą dla firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego aplikację mobilną uznano za najlepszą w Polsce.

Klienci PKO Banku Polskiego podczas wizyty w oddziałach banku mogą już potwierdzać swoje dane przy użyciu mDowodu. Bank wprowadził to rozwiązanie kilka dni przed ustawowym terminem wskazanym na 1 września br.

Od 1 września 2023 r. Bank Pekao wprowadził możliwość potwierdzenia tożsamości klienta na podstawie mDowodu. Dzięki temu zarówno w placówkach bankowych Pekao, jak i partnerskich, będzie można załatwiać sprawy bez potrzeby okazywania tradycyjnego dowodu osobistego.

Bank Pekao podpisał umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pozwoli na kompleksowe wsparcie rolników, polegające m.in. na zastosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów oraz zabezpieczeniu gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytów udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji.

VeloBank dołączył do grona najlepszych pracodawców w Polsce. Został wyróżniony przez Kapitułę Certyfikacji Krajowej godłem Best Quality Employer 2023. Tytuł przyznawany jest firmom, które przestrzegają dobrych praktyk w polityce zatrudniania, efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi oraz pielęgnują kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę w pracy.

W pierwszym półroczu br. Grupa BOŚ odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności w obszarze wyniku odsetkowego, który wyniósł 410,9 mln zł, co oznacza wzrost o 23,5% r/r.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zaraportowała w II kw. br. zysk netto na poziomie 460 mln zł (+78% r/r), a łącznie w całym pierwszym półroczu 948 mln zł (+77% r/r).

W II kw. br. Alior Bank wypracował przychody na poziomie 1,385 mld zł, co stanowi wzrost o 15% w ujęciu rocznym. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 872 mln zł, co oznacza wzrost o 126% r/r.

Zysk netto grupy PKO BP w II kw. br. wzrósł do 587 mln zł z 421 mln zł rok wcześniej. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto, wahały się od 395 mln zł do 530 mln zł.

Od 28 sierpnia br. sopocka spółka Blue Media formalnie zmieniła nazwę na Autopay. Wpis do KRS jest ostatnim, formalnym etapem procesu rebrandingu firmy, który rozpoczął się w maju 2023r. 

TECHNOLOGIE

Od stycznia do sierpnia br. wykonano miliard transakcji w systemie BLIK. Od startu systemu, który miał miejsce 8 lat temu, łączna liczba operacji sięgnęła 3,8 mld.

Poczta Polska zanotowała dynamiczny wzrost płatności bezgotówkowych w sieci placówek i u kurierów. W pierwszym półroczu, w porównaniu do roku 2022, liczba wykonanych płatności z wykorzystaniem aplikacji BLIK wzrosła aż o 90%, obrót kartami zwiększył się o 15%.

PRODUKTY

Sprzedaż nowych mieszkań była w pierwszym półroczu o 53% wyższa w ujęciu r/r. Impulsem dla nowych inwestycji może stać się rządowy program „Bezpieczny Kredyt 2%”. Według szacunków, w jego ramach do końca roku należy spodziewać się nawet 40 tys. umów na zakup własnego „M”.

W lipcu br., w porównaniu do lipca 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych: kredytów ratalnych (+54,4%), kredytów mieszkaniowych (+29,1%), kredytów gotówkowych (+6,9%) oraz kart kredytowych (+5,2%).

TRENDY

Pierwsze zielone karty płatnicze wykonane z pochodzącego z odzysku materiału Ocean Plastic trafiły już do portfeli klientów PKO Banku Polskiego. Jedna karta, to przetworzona jedna plastikowa butelka pochodząca z odzysku. Jeszcze przed końcem tego roku klienci PKO BP zaczną stopniowo otrzymywać nowo wydawane i wznawiane karty wszystkich rodzajów w bardziej ekologicznej wersji.

Niemal połowa nastolatków w wieku 12–15 lat uważa, że ich wiedza o finansach jest mała. Jednak 80% z nich wie, czym jest inflacja. Głównym źródłem wiedzy finansowej młodszych nastolatków jest dom i szkoła, a starszych TikTok i YouTube – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Santander Bank Polska.

ZAGRANICA

W tym roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego testował 70 największych europejskich banków, w tym 13 spoza strefy euro. Łącznie mają one 3/4 wszystkich aktywów bankowych w UE. Trzy z nich nie zaliczyły stress testów. EUNB nie wymienił z nazwy tych trzech banków, przyznał jednak, że to był najostrzejszy stress test z dotychczasowych.

Europejski nadzór bankowy ogłosił, że motywem przewodnim przyszłorocznych stress testów będą słowa „Radźcie sobie sami”. Przyczynkiem do tego był upadek Credit Suisse, którego skutki musiał łagodzić Szwajcarski Bank Centralny, doprowadzając m.in. do przejęcia pozostałości po nim przez wieloletniego rywala – UBS. Dlatego teraz EUNB nie kryje – celem przyszłorocznych stress testów będzie wymuszenie na europejskich bankach, by w razie kryzysu obyły się bez wsparcia Europejskiego Banku Centralnego.

Rząd Viktora Orbana nasilił kampanię mającą nakłonić Węgrów do wyjmowania oszczędności z banków i funduszy inwestycyjnych – i lokowania ich w państwowych obligacjach. Tworzone są przy tym zachęty ekonomiczne. Podstawowa stopa procentowa oszczędności w bankach to 12,5%, gdy inflacja wciąż sięga prawie 18%. Rząd nałożył na odsetki od depozytów bankowych podatek 13%, natomiast obligacje rządowe są z automatu indeksowane o wskaźnik inflacji.

Hakerzy coraz większym wyzwaniem dla europejskich banków. Tylko 2 sierpnia r. rosyjscy hakerzy zaatakowali w sposób skoordynowany pięć włoskich banków. Podobne cyberataki przydarzyły się niewiele wcześniej takim potentatom, jak ING, Deutsche Bank, Commerzbank. A nawet Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. Analitycy nie kryją, że hakerzy stają się coraz bardziej wyrafinowani w swoich metodach, a sprzyja im galopująca wręcz digitalizacja wszelkich usług bankowych.

POŻEGNANIA

Odszedł Zdzisław Wołos, zasłużony bankowiec, wieloletni prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, nazywany przez lokalną społeczność nestorem chrzanowskiej bankowości; współinicjator i współorganizator Związku Banków Polskich oraz aktywny uczestnik prac na forum ZBP, zwłaszcza w Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających i Komisji Etyki Bankowej.

Bankiem Spółdzielczym w Chrzanowie kierował w latach 1972–2014, do przejścia na emeryturę, był aktywnym uczestnikiem zmian w sektorze bankowości spółdzielczej, zaangażowanym w dynamiczny rozwój swojej instytucji oraz jej usług na rzecz lokalnej społeczności i jednostek samorządowych.

Był wybitnym spółdzielcą i wychowawcą młodych pokoleń pracowników bankowości lokalnej, społecznikiem i mecenasem kultury zaangażowanym także w krzewienie patriotyzmu oraz wspieranie regionalnych organizacji. Aktywnie angażował się w pracę na rzecz ochrony środowiska. Wspierał przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym, sportowym i społeczno-gospodarczym.

W uznaniu licznych zasług został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka. Z rąk marszałek województwa otrzymał honorowy Krzyż Małopolski. Był Honorowym Obywatelem Miasta Chrzanowa oraz Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego.

Za zasługi w działalności na forum Związku Banków Polskich w 2004 r. został uhonorowany Odznaką Honorową Związku, a w 2016 r. Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK