Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Akcja kredytowa banków lokalnych istotna dla gospodarki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost gospodarczy w tym roku nie będzie duży, jednak po zakończeniu pandemii spodziewamy się nasilenia aktywności gospodarczej. Małe i średnie firmy, często działające lokalnie, będą poszukiwały środków na niezbędne inwestycje zwiększające ich wydajność. Banki spółdzielcze mogą im w tym pomóc.

W rekomendacjach czerwcowego „Raportu o stabilności systemu finansowego”, opublikowanego przez NBP, zwrócono uwagę, że wskazane jest, aby rekordowo wysokie zyski, generowane w ostatnim okresie przez banki spółdzielcze, były wykorzystywane do zwiększania ich potencjału. Podkreślono także konieczność dalszego wzmacniania efektywności i odporności sektora, jak również kontynuacji tworzenia buforów ograniczających negatywne skutki ewentualnej materializacji ryzyka w przyszłości. Zalecono sektorowi prowadzenie procesów łączeniowych w celu tworzenia silniejszych kapitałowo i organizacyjnie instytucji, dających możliwość zwiększania skali działalności oraz generowania zysków w przyszłości.

Niestety, odnotowano też stosunkowo wysoki wzrost strat kredytowych w bankach spółdzielczych, choć w dużej mierze był on efektem bardziej konserwatywnego podejścia do tworzenia przez nie rezerw celowych. Sprzyjał temu znaczny wzrost zyskowności w środowisku wysokich stóp procentowych. Jednak wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach mogą pojawić się pierwsze obniżki stóp NBP, a niektórzy analitycy przewidują, że może to być nawet 50 pkt. proc. do końca br.

Duże potrzeby

Jak wynika z najnowszej edycji „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, przygotowanego przez PARP, radzi on sobie z obecnymi wyzwaniami lepiej, niż można było oczekiwać. Liczba przedsiębiorstw zwiększyła się o 4,2%, wzrosło także zatrudnienie oraz wynagrodzenia brutto. Warto podkreślić, że mikro, małe i średnie firmy napędzają gospodarkę i odpowiadają za 43,6% wartości krajowego PKB, a nawet podbijają rynki zagraniczne, co potwierdza wzrost eksportu aż o 23,6% r/r.

Dziś wyzwaniem dla całej gospodarki i firm jest dbanie o środowisko i korzystanie z zielonych źródeł energii. Coraz częściej kontrahenci, przy nawiązywaniu współpracy, wymagają spełnienia tych wymogów przez drugą stronę i zwracają uwagę na ESG. Spełnienie tych warunków zawsze wiąże się z mniejszymi lub większymi inwestycjami. Jednym z głównych wyzwań polskiego sektora MŚP jest także digitalizacja. Jak twierdzą analitycy, największą barierę przy jej wdrażaniu stanowi znalezienie środków na sfinansowanie projektu.

Czy bezpiecznie jest pożyczać firmom?

Jednym z atutów bankowości spółdzielczej jest znajomość lokalnego rynku i działających na nim firm, zwłaszcza tych niewielkich. Potwierdzają to badania. W artykule opublikowanym w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK