Nowoczesny Bank Spółdzielczy / NBS

BANK 2024/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej | Bez współpracy nie będzie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej

Sektor bankowy stoi w obliczu licznych wyzwań, a stawką w tej grze jest utrzymanie zdolności do finansowania gospodarki – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji tegorocznego Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Owe wyzwania to zarówno nadmierne obciążenia fiskalne i parafiskalne, jak też instrumentalne wykorzystywanie przepisów prawa konsumenckiego w celu podważania umów kredytowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej | Efektywność, bezpieczeństwo i rozwój polskiej bankowości lokalnej w niełatwych czasach

Pogłębienie wiedzy na temat lokalnego sektora finansowego, przedstawienie wizji jego rozwoju oraz modeli biznesowych, a także integracja środowiska – te cele przyświecały twórcom Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Po czteroletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, odbyła się druga edycja tego wydarzenia, jej hasło przewodnie brzmiało „Możemy, potrafimy, zrobimy”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Tak dobrych wyników nie było od dawna

Lokalny sektor finansowy należycie wykorzystuje otoczenie wysokich stóp procentowych. Przychody banków spółdzielczych w ostatnich miesiącach odnotowują bezprecedensowy wzrost, w ślad za czym następuje równie dynamiczna poprawa kluczowych wskaźników rentowności aktywów i kapitału własnego. Czy to zapowiedź długofalowego trendu?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Akcja kredytowa banków lokalnych istotna dla gospodarki

Wzrost gospodarczy w tym roku nie będzie duży, jednak po zakończeniu pandemii spodziewamy się nasilenia aktywności gospodarczej. Małe i średnie firmy, często działające lokalnie, będą poszukiwały środków na niezbędne inwestycje zwiększające ich wydajność. Banki spółdzielcze mogą im w tym pomóc.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Aby przepisy uwzględniały specyfikę spółdzielców

„Zna proporcją, mocium panie” – pod tym fredrowskim apelem podpisałby się dziś każdy reprezentant bankowości spółdzielczej. Pomimo szumnych zapowiedzi odnośnie stosowania zasady proporcjonalności regulacyjnej w praktyce ustawodawczej czy nadzorczej, niewielkie instytucje finansowe o zasięgu lokalnym wciąż zmagają się z mnogością obowiązków sprawozdawczych czy wymogami ostrożnościowymi adekwatnymi dla największych banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Spółdzielcy szykują się na WIRON

Wskaźnik WIRON zastąpi stawkę WIBOR, przez co stanie się kluczowym elementem wpływającym na oprocentowanie kredytów oraz innych instrumentów finansowych. Zmianę tę odczują setki tysięcy kredytobiorców, spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Jaka jest rola banku spółdzielczego i zrzeszającego w tej bezprecedensowej operacji?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Diebold Nixdorf | Bankowość spółdzielcza z rekordowymi wzrostami

Rosnące oczekiwania klientów, wzrost konkurencyjności i zmiany technologiczne zmuszają banki spółdzielcze do szukania rozwiązań, które poprawią ich skalowalność i zapewnią konkurencyjność na rynku. Wybór odpowiedniego rozwiązania jest sumą wiedzy o klientach i sposobu dostosowania się do zmian. A ta jest imponująca – bankowość spółdzielcza rośnie w siłę.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Basement sp. z o.o. | Innowacje i przyszłość branży IT

Rozmawiamy z Danielem Sadkowskim, prezesem firmy Basement, jednego z liderów IT w sektorze bankowości spółdzielczej. Spółka zdobyła uznanie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom dla banków spółdzielczych i determinacji w dążeniu do celu. Pytamy o to, co jest kluczowe dla płynnego rozwoju firmy, jakie innowacje wprowadziła na rynek oraz jakie plany na przyszłość ma ta zwinna organizacja.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Visa | Dane niosą rozwiązania, przynoszące korzyści konsumentom i gospodarkom

Odpowiedzialnie i rzetelne przetwarzanie danych pozwala tworzyć bezpieczniejsze i bardziej przystępne rozwiązania. Jednak nie zawsze trzeba sięgać po dane znajdujące się w organizacji. Często o opinię można zapytać konsumentów lub partnerów biznesowych, a te dwa przykłady mogą pokazać, jak to zrobiliśmy w Visa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Centrum AMRON | Partner banku spółdzielczego w obsłudze kredytu hipotecznego

Nowelizacja „Rekomendacji J” dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości, uchwalona przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 marca 2023 r., wprowadza szereg zmian w oczekiwaniach Komisji w związku z monitorowaniem zmian na rynku nieruchomości i baz danych wykorzystywanych przez banki w działalności operacyjnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – FINGO sp. z o.o. | 7 elementów, które gwarantują bankom bezpieczeństwo w chmurze 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oraz rozwój technologiczny sprawiają, że aby nadążyć za ewoluującymi trendami coraz więcej rozwiązań finansowych zaczyna działać w przestrzeni chmurowej. Dziś bankowość mobilna, a nawet banki bez stacjonarnych placówek, już nikogo nie dziwią. Branża idzie jednak o krok dalej i w wielu instytucjach płatniczych zaczęto podejmować wyzwanie przenoszenia sprawozdawczości do chmury obliczeniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Iron Mountain Polska | Najważniejsze trendy w sektorze finansowym | Czy banki nadal podążają w kierunku paperless?

Cyfrowa transformacja w bankowości bez wątpienia postępuje, a na jej dynamikę wpływają dziś przede wszystkim oczekiwania konsumentów i troska o bezpieczeństwo danych. Wzrost dojrzałości technologicznej nie omija również segmentu banków spółdzielczych, choć opracowanie odpowiedniej strategii wymaga w ich przypadku kompleksowego podejścia do digitalizacji. Czy aktualne trendy w sektorze sprawiają, że już wkrótce banki staną się placówkami bez papieru?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FTBS 2023 – Opinie | Sprostać technologicznym wyzwaniom

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej to spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej odpowiedzialnych za strategię, technologię i rozwój rozwiązań IT oraz szerokiego grona dostawców rozwiązań technologicznych, umożliwiające uczestnikom nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami, lepsze zrozumienie aktualnie zachodzących zmian i trendów oraz merytoryczną dyskusję nad najważniejszymi problemami, perspektywami rozwoju i wyzwaniami w obszarze rozwiązań technologicznych dla sektora bankowości spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | Nowy prezes zarządu

Monika Tymińska, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, kierująca Pionem Ekonomicznym i Planowania Finansowego, zgodnie z rekomendacją prezesa Bartosza Kublika oraz decyzją rady nadzorczej banku 17 lipca br. przejęła obowiązki prezesa zarządu. Członkowie zarządu otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 9