Nowoczesny Bank Spółdzielczy / NBS

BANK 2023/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konwent | Polska bankowość spółdzielcza w 2023 roku

W trakcie Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej przyjęto strategiczne decyzje dotyczące pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz niezbędnych działań wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i systemów ochrony instytucjonalnej w najbliższych latach. Zdecydowano także o sposobach ich realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Spółdzielczość i Small Biznes | Małżeństwo nie tylko z rozsądku

Inflacja ustanawia kolejne rekordy, a przekroczenie bariery 20% staje się coraz bardziej realne. To prognoza ze wszech miar niekorzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą liczyć na wsparcie ze środków publicznych. Tu otwiera się pole do działania dla banków lokalnych, które tradycyjnie są partnerem drobnej przedsiębiorczości. Na ile potencjał spółdzielców pozwala im realizować tę niezwykle odpowiedzialną misję?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Fiesta spowodowana okolicznościowym sukcesem nie potrwa długo

Moim zdaniem, warunkiem sine qua non wzrostu znaczenia i rozwoju spółdzielczości, a bankowości spółdzielczej w szczególności, jest odpowiednio dojrzała świadomość społeczna kosztów i korzyści braku odpowiedniej organizacji wspólnot lokalnych w specjalistycznych spółdzielniach, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem – podkreśla prof. dr hab. Jan Szambelańczyk w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Pamiętając o historii, spółdzielcy ze Starogardu Gdańskiego patrzą w przyszłość

125 lat nieprzerwanej działalności to piękny staż, którym poszczycić się mogą nieliczni, dodajmy: najbardziej wytrwali i konsekwentni uczestnicy rynku finansowego. Taki właśnie jubileusz obchodzi w tym roku Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. – Na przestrzeni tych 125 lat bank nie tylko się rozwinął, ale stale myśli o przyszłości. Jest prekursorem wielu zmian w naszym zrzeszeniu, wnosząc zarazem ducha świeżości – podkreślał podczas uroczystości rocznicowej Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Kompetentni i zaangażowani pracownicy oraz zadowoleni klienci to filary bankowości lokalnej

Bardzo trafnie ideę bankowości spółdzielczej oddaje hasło: WZAJEMNOŚĆ. Pracujemy w celu rozwoju naszych banków, wzmocnienia ich siły i pozycji na rynku, ale także dla poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców małej lokalnej ojczyzny. Wspierając tę społeczność, oprócz wzmacniania wizerunku, poprawiamy jednocześnie pozycję rynkową. W ten sposób koło nam się domyka – podkreśla Marzena Łaska-Bierła, prezes zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Asseco Poland | Analityka danych w zarządzaniu bankiem

Posiadanie szybkiego dostępu do wiarygodnych informacji zarządczych to jeden z elementów budowania przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach obserwujemy olbrzymi przyrost ilości danych i wzrost ich znaczenia, a także coraz większą świadomość, że warto gromadzić dane m.in. w celu wspierania procesów decyzyjnych, budowania efektywnych kampanii marketingowych i wspierania działalności operacyjnej. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że analityka danych zyskuje zupełnie inny wymiar, spełnia nowe potrzeby i dostarcza wymiernych korzyści.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking „LIDERZY POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2021” Miesięcznika Finansowego BANK | Nowi liderzy na nowe czasy

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 to znakomita okazja, by zaprezentować najlepsze polskie instytucje tego sektora. Nie można wszak omawiać sytuacji krajowego systemu finansowego bez wnikliwej analizy istotnego jego składnika, jakim niewątpliwe jest sektor lokalnych instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mariusz Zygierewicz
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Należy zacieśnić współdziałanie banków spółdzielczych z lokalnymi społecznościami

Społeczność lokalna niekiedy nie zdaje sobie sprawy z potrzeb i problemów banków działających na jej terenie. Bez wyartykułowania ich na szczeblu lokalnym nie widzę szansy na zwiększenie zainteresowania członkostwem – podkreśla dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Związku Banków Polskich, w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – Fiserv Polska | Współpraca z zaufanym partnerem kluczem do szybszej cyfryzacji banków spółdzielczych

Liczba płatności kartami oraz transakcji w bankowości internetowej i handlu elektronicznym wciąż rośnie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Fiserv Polska SA, wynika, że ponad 70% Polaków regularnie płaci bezgotówkowo. Doświadczenia i oczekiwania klientów wciąż się zmieniają, a banki powinny ewoluować i rozszerzać swoją infrastrukturę oraz usługi, tak aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – Secfense | Równi – pod kątem zagrożeń, ale i zabezpieczeń

Dziś żaden bank nie powinien polegać na zabezpieczaniu tożsamości pracowników za pomocą tradycyjnego hasła. Według raportu Verizon’s 2022 Data Breach Investigations Report, prawie 50% naruszeń bezpieczeństwa wiąże się właśnie z wykorzystaniem skradzionych danych uwierzytelniających. Na tym problemie powinny skoncentrować się też banki spółdzielcze, które coraz częściej stają się celem cyberprzestępców. Wielu z nich podczas ataków phishingowych podszywa się pod ich klientów, wykorzystując m.in. fakt, że spółdzielcy doskonale ich znają i oferują im szybkie załatwienie pożyczek czy kredytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Pragniemy zaspokajać potrzeby klientów i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom

Chcąc zachęcić mieszkańców polskich gmin do angażowania się w bankowość spółdzielczą, należałoby dokonać istotnych zmian w prawie podatkowym, przepisach nadzorczych, a przede wszystkim kreować odpowiednie postawy społeczne, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy do kwestii członkostwa podchodzą całkiem inaczej niż ich rodzice – twierdzi Agnieszka Mroszczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Rozmawiał z nią Karol Materna.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Wciąż sporo nowych szans dla banków lokalnych

Na przestrzeni ostatnich czterech lat rynek bancassurance podlegał sporym fluktuacjom. Wraz z następującymi po sobie kolejnymi wzrostami i spadkami rezultatów finansowych osiągniętych w kolejnych latach zmieniał się koszyk produktów najczęściej dystrybuowanych za pośrednictwem banków. W dalszym ciągu kanał ten dysponuje sporym, acz niewykorzystanym, potencjałem, szczególnie jeśli chodzi o polisy osobowe i majątkowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Spółdzielczy w Malanowie
BANK 2022/07

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | RBS W MALANOWIE | Spółdzielcy z Malanowa w ekstremalnych warunkach świetnie zdali egzamin

Bank spółdzielczy to wspólna własność wszystkich członków. Bankowość spółdzielcza cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, jest przyjazna klientom, obsługując ich niezależnie od statusu finansowego. Jest niezwykle potrzebna w środowisku lokalnym, dobrze wpisując się w jego funkcjonowanie – przekonywał Jan Tygielski, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, podczas zebrania przedstawicieli tej instytucji, 22 czerwca br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/07

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | ASSECO POLAND | ARCHITEKTURA KLUCZOWA DLA SYSTEMÓW IT (CZ. II) Czy porządek w architekturze IT daje korzyść w użyteczności?

Model BIAN szczególnie przyczynił się do sukcesu projektów bankowości otwartej. Dobrymi przykładami są Open Bank Project w Anglii lub Unified Payments Interface w Indiach. Określenie jednolitych opisów interfejsów, wspólnego modelu referencyjnego w postaci krajobrazu usług i taksonomii ułatwiło współpracę wielu banków i pozwoliło realizować nadrzędne cele, często wykluczając wzajemną konkurencję.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking | Banki spółdzielcze sprostały trudnym wyzwaniom

Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” przechodził na przestrzeni minionego ćwierćwiecza różne koleje losu. Kończąc jego 24. edycję, nie przypuszczaliśmy, że do kolejnej – jubileuszowej – upłyną aż trzy lata. W tym czasie wydarzyło się tak wiele, że ramy tego opracowania są zbyt szczupłe, by opisać wszystko to, co odmieniło nasze życie zawodowe i prywatne, tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – I-BS.PL | Skuteczne narzędzie do automatyzacji procesów, raportowania i analizy danych

Od wielu lat instytucje finansowe mierzą się z obowiązkiem zbierania i zarządzania dużą ilością danych. Pracownicy poświęcają wiele czasu na gromadzenie informacji, ich walidację czy analizę, przez co wypracowanie raportu z zebranych danych następuje z dużym opóźnieniem. Wpływa to negatywnie na czas reakcji kadry zarządzającej w przypadku występowania incydentów czy niepożądanych tendencji w newralgicznych obszarach pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | ZUI Novum | Automatyzacja procesów w bankach to droga do zwiększania przewagi konkurencyjnej

Bankowość i szeroko pojęte finanse to obszary, w których technologie mają kluczowe znaczenie. Postępująca digitalizacja całego sektora spółdzielczego nabiera rozpędu. Sięganie po nowoczesne narzędzia obsługi klienta oraz automatyzację procesów back i front office staje się wyznacznikiem rozwoju oraz konkurencyjności na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Transformacja cyfrowa – Aplitt | AMA INSTITUTE | Kto tu rządzi – człowiek czy sztuczna inteligencja?

O ważności przeprowadzenia transformacji cyfrowej w organizacjach głośno mówi się już od wielu lat, a czas pandemii sprawił, że procesy związane z budową strategii cyfrowej spędzają sen z powiek wielu prezesom firm, zarówno dużych, jak i średnich oraz małych. Przez wiele branż transformacja cyfrowa jest spostrzegana jako inicjatywa globalna, która powinna poprowadzić organizacje na tory niezbędnych w XXI wieku zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 8