Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej | Bez współpracy nie będzie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej | Bez współpracy nie będzie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej
Od lewej: Dr Tadeusz Białek – prezes Związku Banków Polskich; Stefan Krajewski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bartosz Kublik – wiceprezes ZBP.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor bankowy stoi w obliczu licznych wyzwań, a stawką w tej grze jest utrzymanie zdolności do finansowania gospodarki – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji tegorocznego Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Owe wyzwania to zarówno nadmierne obciążenia fiskalne i parafiskalne, jak też instrumentalne wykorzystywanie przepisów prawa konsumenckiego w celu podważania umów kredytowych.

Łukasz Bogusz
Doradca zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP


Karol Mórawski

Czynniki te przyczyniają się do niedoborów kapitałowych sektora, przez co traci on atrakcyjność dla inwestorów, jak i zdolność do finansowania gospodarki na miarę obecnych potrzeb. – Polska bankowość jest w fazie kurczenia się zarówno pod względem aktywów, jak i kapitałów. Jest jednym z najmniejszych sektorów w UE – dodał prezes ZBP. Nawiązał do tak istotnych inicjatyw, jak potrzeba stworzenia kompleksowego modelu finansowania mieszkalnictwa czy też ogłoszenie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Szanse i perspektywy dla lokalnego rynku finansowego w Polsce przedstawił Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP. Przypomniał, iż redukcja liczby banków spółdzielczych jest konsekwencją naturalnych procesów koncentracyjnych, ale i postępującej depopulacji niektórych regionów, czemu towarzyszy spadek aktywności ekonomicznej. Obserwujemy mniejszy udział lokalnego sektora bankowego w finansowaniu small biznesu, także i w segmencie agro, wartość udzielanych kredytów obniżyła się, niemniej dwa minione lata należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia spółdzielców, którym udało się odbudować pozycję kapitałową. Bartosz Kublik wspomniał, iż banki agregują kapitały, by w większym stopniu móc odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Funkcjonowanie tego sektora ma też wymiar misyjny, przyczyniając się do likwidacji wykluczenia finansowego, a poprzez sieć instytucjonalną umożliwiając realizację polityk rozwojowych państwa.

Szczególna rola spółdzielców w polskim systemie finansowym

– Bardzo się cieszę, że Związek Banków Polskich organizuje takie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, jak  Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, bo bez współpracy nie byłoby rozwoju – zadeklarował gość specjalny wydarzenia, Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odnosząc się do ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, przyznającej rolnikom przywileje konsumenckie, zwrócił uwagę, iż zmiana przepisów nie była konsultowana nie tylko z rolnikami, ale i ówczesnym resortem rolnictwa. W efekcie tych zmian banki przestały przyjmować wnioski kredytowe od rolników albo mocno ograniczyły ofertę. To dodatkowy cios w polski sektor agro, dotknięty przez restrykcje covidowe, a następnie zawirowania towarzyszące wojnie za wschodnią granicą. Jej efektem był gwałtowny wzrost cen środków do produkcji rolnej, zwłaszcza nawozów, jak i załamanie cen na rynkach rolnych. To pochodna błędów decyzyjnych podejmowanych przez poprzednią ekipę, a także niekontrolowanego napływu tańszych surowców rolnych z Ukrainy.

– Naszym wspólnym, w ramach całej Unii Europejskiej, najpilniejszym zadaniem jest wypracowanie takich mechanizmów, które będą z jednej strony chroniły unijnych rolników, a z drugiej strony będą wyznaczały jasną ścieżkę na drodze Ukrainy do Unii. Przypomnę, że obecne regulacje zakłócają warunki konkurencji, gdyż rolnicy ukraińscy nie muszą spełniać bardzo wysokich norm i standardów prowadzenia produkcji rolnej, jakie muszą realizować rolnicy w UE – dodał Stefan Krajewski.

Zaznaczył, że wobec tak trudnych uwarunkowań niezbędne jest wsparcie rolników dostępnymi kredytami. – Ogromna w tym względzie jest oczywiście rola sektora bankowego. A szczególna rola przypada właśnie bankom spółdzielczym, które są najbliżej rolników i od lat z nimi współpracują. Szacuje się, że w Polsce ok. 60% kredytów na działalność rolniczą udzielają banki spółdzielcze, natomiast pozostałe 40% pozostaje w gestii banków komercyjnych – podkreślił przedstawiciel MRiRW. I zadeklarował, iż formuła takiego wsparcia winna być wypracowana w toku dyskusji wszystkich zainteresowanych stron – rolników poprzez ich przedstawicieli, sektora bankowego i administracji rządowej.

– Banki spółdzielcze odgrywają szczególną rolę w polskim systemie finansowym. Od ponad 160 lat działają wyłącznie na bazie polskiego kapitału, przyczyniając się do rozwoju regionalnego – zadeklarował kolejny gość specjalny Konwentu, Jurand Drop, podsekretarz stanu w resorcie finansów. Zadeklarował otwartość na dialog ze środowiskiem bankowości spółdzielczej w celu zapewnienia dalszego rozwoju i stabilności sektora. Odniósł się też do kontrowersji towarzyszących ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. – Największe wątpliwości budzi zmiana wprowadzona w ustawie o kredycie konsumenckim. Ewentualne zmiany wymagają przemyślenia oraz przeprowadzenia konsultacji. Wystąpiłem w tej sprawie do właściwych instytucji z prośbą o opinię – zapewnił Jurand Drop.

Od lewej: Bartosz Kublik; Jurand Drop – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Stefan Krajewski.

Równie ważną kwestią jest propozycja przedłużenia tzw. wakacji kredytowych na kolejny rok. Budzi ona zastrzeżenia wielu środowisk, w tym bankowców i organizacji przedsiębiorców, jednak, jak wskazywał przedstawiciel Ministerstwa Finansów, warunki spłaty kredytów w dalszym ciągu są mniej korzystne niż przewidywano. – Dobra spłacalność kredytów jest w interesie wszystkich uczestników rynku, niemniej jednak kredytobiorcy w dalszym ciągu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK