Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

bank, AI, sztuczna inteligencja, nowe technologie
Artykuły | Bankowość spółdzielcza

Druga edycja Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2021”

Po raz kolejny w czasach Covid-19 szczególnego charakteru nabiera praca zdalna z wykorzystaniem najnowszej technologii. Warto wskazywać na rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania banków spółdzielczych i całego sektora bankowości spółdzielczej oraz zapewniają sprawną obsługę i oferowanie usług klientom tych banków, czytamy w komunikacie ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis: banking na tle nowoczesnych technologii
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Czy banki spółdzielcze są gotowe na cyfrowe oczekiwania klientów? Druga część Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Jest tylko jeden szef. Klient. On może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół, po prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej – zwykł mawiać Sam Walton, założyciel Walmartu. O tym, jak spółdzielcy powinni reagować na oczekiwania i potrzeby swych klientów, a także o wsparciu procesów customer experience ze strony nowoczesnych narzędzi IT, dyskutowano podczas drugiej sesji tegorocznego Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Panel, jak i całe wydarzenie moderował wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, 3.02.2022
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: celem wspólnych inicjatyw powinno być zwiększenie dostępności kapitału dla polskiej wsi

Początek roku 2022 upłynął w polskim sektorze bankowości lokalnej pod znakiem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Tematyki tej nie mogło zabraknąć podczas drugiej części Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, którą poprowadził wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński. – Mam nadzieję, że naprawimy błąd powstały przy procedowaniu kpc – podkreślił gość specjalny wydarzenia, Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązując do uchwalonej właśnie przez niższą izbę parlamentu nowelizacji, przywracającej stan prawny sprzed wdrożenia tych zapisów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, konsolidacja sektora przynosi pozytywne efekty

Minął kolejny rok, w którym zdecydowana część polskiego sektora bankowości spółdzielczej funkcjonuje w ramach systemów ochrony instytucjonalnej. Jak przedstawiciele tych podmiotów postrzegają zmiany, zachodzące w lokalnym sektorze finansowym, a co na temat poziomu bezpieczeństwa i stabilności polskich banków spółdzielczych mogą powiedzieć reprezentanci instytucji, stojących na straży stabilności rynku finansowego? Problematyce tej poświęcona była ostatnia sesja tegorocznego Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Związek Banków Polskich ogłosił edycję Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2020”

W czasach COVID-19, gdy szczególnego charakteru nabiera praca zdalna z wykorzystaniem najnowszej technologii, warto spojrzeć i wskazywać na rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania banków spółdzielczych i całego sektora bankowości spółdzielczej oraz zapewniają sprawna obsługę i oferowanie usług klientom banków spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Multimedia

Jaki może być wynik finansowy banków spółdzielczych w 2021 roku?

O zagrożeniach i szansach bankowości spółdzielczej mówiono podczas pierwszego z cyklu webinarów tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Pierwsze webinarium miało miejsce 21 stycznia, drugie 28 stycznia, kolejne odbędzie się 4 lutego. Prezentujemy fragment prezentacji prof. Lecha Kurklińskiego, szefa Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, w której przedstawił obecne i przyszłe zmiany w sytuacji finansowej banków spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Multimedia

Jakie są oczekiwania klienta banku spółdzielczego?

Jednym z elementów prezentacji przygotowanej przez zespół kierowany przez dr. Krzysztofa Kila z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych” przedstawionej podczas pierwszego dnia „Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej” było omówienie wyników badań klientów banków spółdzielczych. Okazuje się, że klienci oczekują od banków spółdzielczych produktów związanych z ochroną środowiska – mówił dr Mateusz Folwarski z UE w Krakowie, który przedstawił wnioski i rekomendacje z badań ankietowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Multimedia

Zielona gospodarka szansą dla banków spółdzielczych

O zagrożeniach i szansach bankowości spółdzielczej podczas pierwszego z cyklu webinarów tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej mówił dr Andrzej Banasiak, odpowiedzialny w ZBP za obszar studiów i analiz, koordynator Programu Analityczno-Badawczego WIB. Pierwsza sesja miała miejsce 21 stycznia, kolejna odbywa się 28 stycznia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Banki Spółdzielcze mniej dotknięte skutkami pandemii niż komercyjne, ale i tak muszą się reformować

Trzecia sesja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej była poświęcona stabilności sektora bankowości spółdzielczej. Wzięli w niej udział szefowie systemów ochrony instytucjonalnej obu zrzeszeń banków spółdzielczych oraz przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego. Sesję moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Andrzej Banasiak, odpowiedzialny w ZBP za obszar studiów i analiz.
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: gospodarka 4.0 szansą dla banków spółdzielczych

Pierwszy z cyklu webinarów tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej odbywał się pod hasłem: Sytuacja ekonomiczna BS i wyzwania stojące przed nimi ‒ wnioski dotyczące sposobów działania BS, możliwości strategicznej współpracy w sektorze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Multimedia | Wydarzenia

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021, dwie sesje w styczniu, jedna w lutym

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej to doroczne przedsięwzięcie organizowane przez Związek Banków Polskich i adresowane do członków zarządów, rad nadzorczych, obu zrzeszeń działających w Polsce. Jak również do tych, którzy na co dzień nadzorują funkcjonowanie bankowości spółdzielczej, choćby tych osób, które działają w systemach ochrony instytucjonalnej, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej
Bankowość spółdzielcza

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 18 lutego 2020 r.

W dniu 18 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem przypadku PBS w Sanoku, informacji na temat przebiegu wdrożenia BS-API, wniosków z Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej oraz Komunikatu Urzędu Nadzoru Finansowego dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji o chmurze obliczeniowej, publicznej lub hybrydowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Od lewej: Bogdan Furtak, Artur Zając, Krzysztof Pietraszkiewicz
Bankowość spółdzielcza

Bez współpracy zrzeszeń spółdzielczych trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo i rozwój

Gdyby Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku uczestniczył w IPS nie byłaby konieczna interwencja. W systemie jest miejsce dla obu zrzeszeń i obu SSO. Niezbędna jest ich współpraca w strategicznie istotnych obszarach – podkreślano podczas sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej (23-24.01.2020 r.).

CZYTAJ WIĘCEJ
Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
Bankowość spółdzielcza | Prawo i regulacje

Presja regulacyjna wymaga reakcji sektora bankowego

Mecenas Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP wskazał podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020 (23-24 stycznia) na nasilające się tendencje populistyczne, wspierane sygnałami jakie płyną z Europy. W efekcie KNF i UOKIK, temperujące dotąd inicjatywy legislacyjne, premiujące postawy roszczeniowe klientów banków − zachowują się biernie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Wyzwania, szanse i zagrożenia bankowości spółdzielczej w Polsce

Prof. Lech Kurkliński zaprezentował uczestnikom Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020 (23-24 stycznia) wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego WIB, w ramach grantu sfinansowanego ze środków BIK i KIR we współpracy z Kantar. Natomiast Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu SSO Zrzeszenia SGB przedstawił ocenę sytuacji w Zrzeszeniu SGB, przez pryzmat danych zgromadzonych w IPS.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2