Jurand Drop, wiceminister finansów o znaczeniu banków spółdzielczych

Jurand Drop, wiceminister finansów o znaczeniu banków spółdzielczych
Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (Fot. K.Zapała)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Banki spółdzielcze odgrywają szczególną rolę w polskim systemie finansowym" - powiedział Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 2024. Dodał, że „Ministerstwo Finansów jest niezmiennie otwarte na dialog ze środowiskiem bankowości spółdzielczej w celu zapewnienia dalszego rozwoju i stabilności sektora”.

„Banki Spółdzielcze odgrywają szczególną rolę w polskim systemie finansowym. Od ponad 160 lat działają wyłącznie na bazie polskiego kapitału, przyczyniając się do rozwoju regionalnego. Ich rola jest nieoceniona, zwłaszcza ze względu na zapewnianie usług dla rolnictwa i samorządów lokalnych oraz duże zaangażowanie w finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.”

Działając na obszarach słabiej zurbanizowanych, Banki Spółdzielcze wpływają na ograniczanie skali wykluczenia finansowego. Jednocześnie znajomość lokalnego rynku oraz bliskie, długoterminowe relacje z klientami pozwalają na bardziej elastyczne podejście do spełniania potrzeb społeczności lokalnej.

„Sektor bankowy wskazuje również na potrzebę zmian niedawno wprowadzonych przepisów Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej, skutkujących objęciem wszystkich rolników (w tym przedsiębiorców) ochroną konsumencką. Największe wątpliwości budzi wprowadzona zmiana w Ustawie o kredycie konsumenckim. Ewentualne zmiany wymagają przemyślenia oraz przeprowadzenia konsultacji. Wystąpiłem w tej sprawie do właściwych instytucji z prośbą o opinię.”

Od lewej: Stefan Krajewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jurand Drop - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Bartosz Kublik – Wiceprezes Związku Banków Polskich (Fot. K.Zapała)
Od lewej: Stefan Krajewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jurand Drop – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Bartosz Kublik – Wiceprezes Związku Banków Polskich (Fot. K.Zapała)

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024

Obecnie dyskutowaną kwestią w sektorze bankowym stały się proponowane zmiany w zakresie przedłużenia mechanizmu tzw. wakacji kredytowych na 2024 r., które realizowane są w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

„Należy podkreślić, że z punktu widzenia kredytobiorców, obecne warunki rynkowe są nadal gorsze niż te, które obowiązywały w dniu podpisywania umowy kredytowej oraz z jakimi na podstawie dostępnych wówczas prognoz mogli się liczyć w latach kolejnych. Dobra spłacalność kredytów jest w interesie wszystkich uczestników rynku, niemniej jednak kredytobiorcy w dalszym ciągu mogą borykać się z problemem regularnej obsługi rat. Stąd propozycja czasowego przedłużenia okresu obowiązywania rozwiązań osłonowych w postaci wakacji kredytowych.”

Jednocześnie intencją rozwiązań jest skierowanie tej oferty do kredytobiorców, którzy faktycznie jej potrzebują, stąd przyjęty parametr określający współczynnik Raty do Dochodu, wyrażającej obciążenie kredytobiorcy z tytułu obsługi kredytu, na poziomie 35%. I to, jak się wydaje jest rozwiązaniem optymalnym. Pamiętajmy też, że wsparcie w postaci wakacji kredytowych przewidziane zostało dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, którzy zaciągnęli je na własny cel mieszkaniowy.

„Mam jednak nadzieję, że w dłuższej perspektywie mechanizm ten nie będzie potrzebny, a spłacalność kredytów ustabilizuje się na wysokim poziomie.”

Czytaj także: Sekretarz Stanu w resorcie rolnictwa Stefan Krajewski: nie będzie rozwoju bez współpracy

Uczestnicy Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej (Fot. K.Zapała)
Uczestnicy Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej (Fot. K.Zapała)

„Chciałbym podziękować Państwu za zaproszenie i możliwość udziału w dorocznym Konwencie poświęconym działalności sektora bankowości spółdzielczej.

Życzę Państwu realizacji wszystkich planów osobistych i zawodowych w nowym roku.

Chciałbym zapewnić, że Ministerstwo Finansów jest niezmiennie otwarte na dialog ze środowiskiem bankowości spółdzielczej w celu zapewnienia dalszego rozwoju i stabilności sektora.” – powiedział Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Czytaj także: Przedstawiciel KNF na Konwencie na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu i Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich.
Źródło: BANK.pl