Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024
Tadeusz Białek, Fot. K. Zapała,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą ma miejsce dwudniowy Konwent na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej organizowany przez Związek Banków Polskich we współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. W Konwencie corocznie uczestniczą reprezentanci kadry kierowniczej sektora bankowości spółdzielczej - by w oderwaniu o spraw bieżących - dyskutować o sprawach najważniejszych dla polskiej bankowości spółdzielczej oraz wypracować rekomendacje do wykonania przez sektor w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Obrady Konwentu otworzyło wystąpienie dr. Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich.

Uczestnicy Konwentu to osoby, które ze względu na pełnione funkcje w polskiej bankowości spółdzielczej są najbardziej predystynowane do kierowania pracami sektora bankowości spółdzielczej: nad wdrożeniem Rekomendacji przyjętych w trakcie Konwentu, o potrzebnych działaniach wspólnych sektora w najbliższych latach i sposobach ich realizacji oraz kształtowaniu myśli strategicznych, wokół których rozwijać się będzie polska bankowość lokalna.

W Konwencie uczestniczą:

Członkowie Zarządów Banków Zrzeszających, Członkowie Zarządów Systemów Ochrony Instytucjonalnej, Członkowie Rad Zrzeszeń, Członkowie Rad Nadzorczych Banków Zrzeszających, Członkowie Rad Nadzorczych Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej oraz Zarządów Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Związku Banków Polskich.

Najważniejsze tematy Konwentu

W tegorocznej edycji Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej dyskutować będziemy na tematy związane z:

 • najważniejszymi wyzwaniami i oczekiwaniami wobec polskiej bankowości spółdzielczej;
 • szansami rozwoju bankowości lokalnej w 2024 r. i w latach następnych;
 • wnioskami z najnowszych raportów dotyczących aktualnej sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej;
 • finansowaniem agrobiznesu w obliczu wymagań ESG, zagrożeń rynkowych
  i klimatycznych;
 • wspólnymi działaniami biznesowymi w sektorze tj. inwestycjami i wdrożeniami jako pożądanym sposobie wykorzystania ponadprzeciętnych wyników sektora bankowości spółdzielczej;
 • klientem cyfrowym i implikacjami dla modelu biznesowego, stabilności i zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym;
 • cyberbezpieczeństwem, AML, DORA;
 • barierami legislacyjnymi w sprawnym funkcjonowaniu biznesu bankowego;
 • WIBOR-em i zmienioną mapą drogową reformy wskaźników referencyjnych;
 • aktualnym stanie prac nad wskaźnikiem długoterminowego finansowania WFD.

Szczegółowe informacje nt. Konwentu dostępne są na stronie: https://konferencje.bank.pl/konferencje/konwent-na-rzecz-wspolpracy-i-rozwoju-polskiej-bankowosci-spoldzielczej-2024/

Program wydarzenia dostępny na stronie: https://konferencje.bank.pl/konferencje/konwent-na-rzecz-wspolpracy-i-rozwoju-polskiej-bankowosci-spoldzielczej-2024/

Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu i Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich.

Źródło: BANK.pl