Rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023

Rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023
Włodzimierz Kiciński, Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynikiem prac Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych Banków Spółdzielczych, Banków Zrzeszających i Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) w najbliższych latach i sposobach ich realizacji.

W ramach prac trzech Zespołów roboczych Konwentu tj. współpracy produktowej, Systemów Ochrony Instytucjonalnej oraz wizerunkowo-reputacyjnego wypracowano kształt strategicznych decyzji w formie rekomendacji dotyczących pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach wspólnych Banków Spółdzielczych, Banków Zrzeszających i Systemów Ochrony Instytucjonalnej – pisze Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny i Rozwoju Kadr Bankowych w ZBP.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje wypracowane w Zespołach roboczych Konwentu.

Rekomendacje w obszarze współpracy produktowej

Opracowanie przez Banki Zrzeszające i Radę Zrzeszenia wspólnego produktu zrzeszeniowego (np. kredyt ratalny, kredyt obrotowy, karta wielowalutowa, preofertowanie kredytów) dla obu Zrzeszeń (termin: do końca III kwartału’23).

Wdrożenie architektury podejmowania decyzji w Zrzeszeniach (Banki Zrzeszające i Rady Zrzeszenia) w sprawie wspólnych produktów, ewaluacja projektu „Zielony Standard” (termin: do końca II kwartału’23).

Opracowanie zasad tworzenia i konsultacji produktów zrzeszeniowych, w tym wyznaczenie zespołu/ koordynatora produktu (termin: do końca I kwartału’23).

Przygotowanie przez Banki Zrzeszające raportu na temat losów projektu BS-API pod kątem standaryzacji oferty produktowej (termin: do końca I kwartału’23).

Rekomendacje w obszarze działań na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i zapewnienia stabilności sektora bankowości spółdzielczej

Aktualizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Wypracowanie mechanizmów wsparcia banków spółdzielczych w procesach restrukturyzacyjnych/ windykacyjnych  w zakresie prawnym i kompetencyjnym.

Działania na polu legislacyjnym w usprawnieniu procesów dochodzenia należności od klientów z sektora rolniczego.

Przegląd zastosowania zasady proporcjonalności pod względem jej adekwatności w różnych obszarach działalności sektora bankowości spółdzielczej.

Podjęcie rozmów z UKNF dotyczących optymalizacji i racjonalizacji rekomendacji nadzorczych z uwzględnieniem charakterystyki działalności bankowości spółdzielczej.

Dalsze działania audytowe i wsparcie budowy systemów bezpieczeństwa w zakresie cyberryzyka. Konieczność współpracy na poziomie zrzeszeniowym oraz międzyzrzeszeniowym. Podnoszenie świadomości ryzyka wśród banków. Zwiększenie poziomu nakładów inwestycyjnych na cyberbezpieczeństwo.

Ocena wpływu transformacji ESG na funkcjonowanie banków spółdzielczych. Szanse, zagrożenia, wyzwania regulacyjne.

Doskonalenie procesów zarządczych w kontekście konkurencyjności sektora bankowości spółdzielczej. Usprawnienie wewnętrznych procesów governance, rozwój kompetencji poprzez szkolenia, warsztaty.

Rekomendacje w obszarze wizerunkowo-reputacyjnym

Kształtowanie pozytywnego wizerunku sektora bankowości spółdzielczej, jako bezpiecznego i nowoczesnego wobec wyzwań konkurencyjnego rynku – wzmacnianie pozytywnego przekazu w prasie, TV, mediach społecznościowych oraz wydarzeniach konferencyjnych poza sektorowych.

Przygotowanie skoordynowanych kampanii promocyjnych wg określonego harmonogramu na poziomie Banków Zrzeszających (wykorzystanie efektu synergii) i/lub współpraca z dużymi partnerami (wykorzystanie zasięgów mediów społecznościowych) – np. propozycja kampanii promującej lokalizację Banków Spółdzielczych na mapie za pośrednictwem aplikacji nawigacyjnej „Janosik”.

Przeprowadzenie badania w zakresie identyfikacji rzeczywistego udziału bankowości spółdzielczej w rynku z wyłączeniem „dużych miast” – np. zbadanie udziału Banków Spółdzielczych w finansowaniu sektora AGRO, JST, MMŚP – wyniki mogą posłużyć do przeprowadzenia kampanii promocyjnej.

Kształtowanie wizerunku sektora bankowości spółdzielczej poprzez promowanie i wspieranie działań proekologicznych („zielone banki”) oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju (np. włączanie do oferty produktów i elementów wizualnych            o charakterze ekologicznym, finansowanie przedsięwzięć ekologicznych, akcje zbierania śmieci, sadzenia drzew, itp.) – przedstawienie statystyk sektora w ramach „ekoinwestycji” / „green credit” (agregacja danych w ramach Zrzeszeń i całego sektora bankowości spółdzielczej – wyniki mogą posłużyć do przeprowadzenia kampanii promocyjnej).

Podnoszenie konkurencyjności bankowości spółdzielczej poprzez upowszechnianie jednolitego standardu obsługi klienta i oferowanie produktów i usług o najwyższej jakości, nie tracąc przy tym indywidualnego podejścia do Klienta i jego potrzeb (niezbędne są szkolenia kadr bankowych nie tylko na poziomie produktowym czy Zarządów, ale również pracowników rozpoczynających pracę w sektorze bankowości spółdzielczej w zakresie „DNA/ ABC bankowości spółdzielczej”).

Rozwijanie umiejętności medialnych wśród Banków Spółdzielczych – np. jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jakie są wady i zalety prowadzenia mediów społecznościowych przez Bank Spółdzielczy.

Upowszechnianie idei członkostwa wśród Klientów Banków Spółdzielczych – zorganizowanie akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających Klientów, do zastania udziałowcem Banku Spółdzielczego i uświadamianie społeczności lokalnych o skali korzyści płynących z obecności Banków Spółdzielczych na ich terenie.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP