Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów o znaczeniu banków spółdzielczych

Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów o znaczeniu banków spółdzielczych
Jurand Drop. Źródło: gov.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gościem Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024 był Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W kuluarach Konwentu rozmawialiśmy z nim o problemach z kredytowaniem rolników przez banki, o wakacjach kredytowych i o zmianach w procesie stanowienia prawa.

Pierwsze nasze pytanie dotyczyło reakcji resortu finansów na postulaty bankowców i organizacji producentów rolnych dotyczące konieczności dokonania zmian w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która utrudnia udzielanie finansowania rolnikom prowadzącym działalność gospodarczą, i która weszła w życie 7 stycznia 2024 roku. Ustawa objęła rolników taką samą ochroną jaką są objęci konsumenci.

Jurand Drop przyznał, że do Ministerstwa Finansów dotarły postulaty w tej sprawie zarówno za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa, a także bezpośrednio od uczestników rynku, tj. od przedstawicieli banków oraz organizacji rolniczych.

„Obecnie zbieramy opinie w jakim kierunku powinny zostać wprowadzone zmiany. Zamierzamy zająć się tym problemem niezwłocznie” – powiedział.

Nasz rozmówca przyznał, że te przepisy są niefortunne, powstały w poprzednim Sejmie przy zakłóceniu procesu legislacyjnego, zostały wprowadzone do ustawy w ostatnim etapie jej tworzenia, bez konsultacji.

„Zamierzamy to naprawić” – oświadczył.

Konsultowane zmiany w przepisach prawa

W dalszej części wywiadu przedstawiciel resortu finansów mówił o tym, jak powinien przebiegać proces legislacyjny przy tworzeniu kolejnych aktów prawnych w naszym kraju.

„Przede wszystkim musimy zadbać o reprezentatywne wyrażanie opinii wszystkich uczestników rynku, zarówno banków, jak i innych instytucji finansowych, stowarzyszeń i instytucji reprezentujących interesy kredytobiorców oraz innych odbiorców usług finansowych.

To pozwoli Ministerstwu i rządowi podejmować rozsądne decyzje, oparte o zebrane informacje. Decyzje, które będą najlepsze dla wszystkich uczestników rynków, a w rezultacie dla całej gospodarki” – powiedział Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Co dalej w wakacjami kredytowymi?

Kolejne nasze pytanie dotyczyło wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie zmian w przepisach regulujących działanie tych rozwiązań pomocowych.

Cel jest taki, aby wprowadzić w 2024 r. wakacje kredytowe, które będą oparte o zasadę ograniczonego dostępu, to znaczy przeznaczone będą dla tych kredytobiorców, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia.

Jurand Drop przyznał, że głównym dążeniem jest, aby wszyscy kredytobiorcy byli w stanie obsługiwać swoje zobowiązania, a w razie konieczności mieli możliwość korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

„Gwałtowne zatrzymanie tego procesu [zakończenie wakacji kredytowych] byłoby negatywne dla całego rynku, dlatego w tym momencie zamierzamy przy proponowanych ograniczeniach, jeszcze przez jakiś czas utrzymać ten instrument” – oświadczył.

Na koniec zapytaliśmy o ocenę roli banków spółdzielczych w rządowych i unijnych programach rozwojowych.

„Sektor banków spółdzielczych jest kluczowy dla rozwoju regionalnego naszego kraju. Są elementem infrastruktury Polski lokalnej. Między innymi dlatego jestem obecny na tej Konferencji” – odpowiedział krótko Jurand Drop.

Źródło: BANK.pl