Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Adrian Zwoliński, dyrektor Departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Lewiatana.
Z rynku finansowego

Wakacje kredytowe nie powinny być formą socjalizmu dla zamożnych

Rada Ministrów zajmuje się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych. Konfederacja Lewiatan uważa, że to rozwiązanie jest niepotrzebne. Najlepszym wyjściem byłaby rezygnacja z wakacji kredytowych i wprowadzenie zmian w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, pisze Adrian Zwoliński, dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego w Konfederacji Lewiatan.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZBP logo
Z rynku finansowego

Apel sektora bankowego w sprawie wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z dużym niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o przedłużeniu tzw. wakacji kredytowych, w swej istocie będących
formą wywłaszczenia. Zaproponowane rozwiązania – nawet przy założeniu wprowadzenia ograniczeń dostępowych
– oceniamy jako szkodliwe nie tylko dla kondycji sektora bankowego, ale przede wszystkim dla milionów klientów
banków i gospodarki kraju, czytamy w apelu sektora bankowego, otrzymanym od Związku Banków Polskich. Poniżej publikujemy pozostałą część apelu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bartosz Kublik,
Multimedia | Bankowość spółdzielcza

Jakich zmian w przepisach prawa oczekują bankowcy spółdzielczy?

Gośćmi Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 2024 byli wysocy przedstawiciele resortów rolnictwa i finansów. Czy ich wypowiedzi dają nadzieję na szybkie rozwiązanie problemów, które dotyczą producentów rolnych, banków, w tym w szczególności banków spółdzielczych? O opinię poprosiliśmy Bartosza Kublika, wiceprezesa Związku Banków Polskich (ZBP).

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, co warto uwzględnić w projektowanej modyfikacji przepisów?

Zaproponowane przez rząd uelastycznienie zasad korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców co do zasady przyjęte zostało przez sektor bankowy z aprobatą. Bankowcy wskazują równocześnie na potrzebę dodatkowego przeanalizowania niektórych zapisów, gdyż ich utrzymanie w formie przedstawionej w projekcie może skutkować uzyskiwaniem pomocy przez osoby, które jej faktycznie nie potrzebują.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Dla klientów banków Fundusz Wsparcia Kredytobiorców bardziej atrakcyjny niż wakacje kredytowe

„Przeprowadzone przez Zespół Badań i Analiz ZBP symulacje wykazały, iż dla osób, wykazujących przejściowe trudności z obsługą zobowiązania kredytowego wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców co do zasady byłoby opcją znacznie korzystniejszą niż odroczenie spłaty w oparciu o przepisy wprowadzające wakacje kredytowe” mówi dr. Andrzej Banasiak ze Związku Banków Polskich w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to najlepsza forma pomocy osobom mającym problemy ze spłatą kredytów

„To właśnie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców powinien być głównym narzędziem pomocy dla kredytobiorców. Dobrą propozycją jest też zwiększenie jednostkowej wypłaty w ramach wsparcia z FWK oraz wydłużenie czasu, w którym kredytobiorca może uzyskiwać pomoc” — powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich w obszernym wywiadzie udzielonym Maciejowi Rudke z portalu Business Insider Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wigilia ZBP
Z rynku finansowego

Bankowcy oczekują dialogu i stabilnego prawa

6 grudnia ’23 w Klubie Bankowca odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego. Wzięli w nim udział zarówno bankowcy, jak i przedstawiciele organów nadzorczych oraz szeregu instytucji rynku finansowego. Spotkanie było okazją do podsumowania i oceny mijającego roku oraz perspektyw i wyzwań stojących przed sektorem bankowym. Partnerem spotkania była Krajowa Izba Rozliczeniowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Związek Banków Polskich o rządowych propozycjach kryteriów dla wydłużonych wakacji kredytowych

Rządowe propozycje limitów dla osób, korzystających z wakacji kredytowych należy traktować w kategoriach politycznego PR i deklaracji bez pokrycia, jako że zmiany te nie zostały przeprocedowane w dotychczasowej kadencji parlamentu, a nowy rząd może zająć w tej materii całkiem odmienne stanowisko – mówił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich podczas konferencji prasowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tadeusz Białek, prezes ZBP
Z rynku finansowego

Prezes ZBP o kryterium dochodowym w wakacjach kredytowych

Dotychczasowy koszt wakacji kredytowych szacowany jest na 14 mld zł, a program jeszcze się nie zakończył. Wszystko wskazuje na to, że Narodowy Bank Polski właściwie oszacował łączne koszty, jakie banki poniosą w związku z tym programem, na blisko 20 mld zł – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas sierpniowej konferencji prasowej tej organizacji. Odniósł się on też do planów ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych, pozytywnie oceniając zapowiedzi wprowadzenia kryterium dochodowego, warunkującego uzyskanie tej formy wsparcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo BNP Paribas
Z rynku finansowego

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła 441 mln zł zysku netto w 2022 roku

Rok 2022 charakteryzowała niepewność gospodarcza, rosnące koszty regulacyjne oraz dalsza konieczność zwiększania poziomu rezerw związanych z portfelem kredytów CHF. W tych warunkach Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła w 2022 r. zysk netto w wysokości 441 mln zł (+150% r/r), a w samym IV kw. 253 mln zł. Wypracowany zysk przełożył się na ROE w wysokości 3,9%, które odbiega znacząco od kosztu kapitału i oczekiwanego poziomu rentowności, poinformował Bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
Szyld Banku Pekao
Z rynku finansowego

Bank Pekao: 543,6 mln zł straty netto grupy w III kw.; na wynikach zaważyły koszty wakacji kredytowych i wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Strata netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 543,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 630,8 mln z zysku netto. Decydujący wpływ na wyniki finansowe Banku Pekao w III kwartale 2022 roku miały odpisy związane z rządowymi wakacjami kredytowymi oraz koszty wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3