Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Tadeusz Białek, prezes ZBP
Z rynku finansowego

Prezes ZBP o kryterium dochodowym w wakacjach kredytowych

Dotychczasowy koszt wakacji kredytowych szacowany jest na 14 mld zł, a program jeszcze się nie zakończył. Wszystko wskazuje na to, że Narodowy Bank Polski właściwie oszacował łączne koszty, jakie banki poniosą w związku z tym programem, na blisko 20 mld zł – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podczas sierpniowej konferencji prasowej tej organizacji. Odniósł się on też do planów ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych, pozytywnie oceniając zapowiedzi wprowadzenia kryterium dochodowego, warunkującego uzyskanie tej formy wsparcia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo BNP Paribas
Z rynku finansowego

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła 441 mln zł zysku netto w 2022 roku

Rok 2022 charakteryzowała niepewność gospodarcza, rosnące koszty regulacyjne oraz dalsza konieczność zwiększania poziomu rezerw związanych z portfelem kredytów CHF. W tych warunkach Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła w 2022 r. zysk netto w wysokości 441 mln zł (+150% r/r), a w samym IV kw. 253 mln zł. Wypracowany zysk przełożył się na ROE w wysokości 3,9%, które odbiega znacząco od kosztu kapitału i oczekiwanego poziomu rentowności, poinformował Bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
Szyld Banku Pekao
Z rynku finansowego

Bank Pekao: 543,6 mln zł straty netto grupy w III kw.; na wynikach zaważyły koszty wakacji kredytowych i wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Strata netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 543,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 630,8 mln z zysku netto. Decydujący wpływ na wyniki finansowe Banku Pekao w III kwartale 2022 roku miały odpisy związane z rządowymi wakacjami kredytowymi oraz koszty wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

CZYTAJ WIĘCEJ
prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC, minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
Multimedia | Nieruchomości

Kto poniesie skutki powszechnych wakacji kredytowych?

Narodowy Bank Polski w czasie procedowania ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe zwracał uwagę, że zawieszenie rat kredytów hipotecznych dla wszystkich kredytobiorców może skutkować bardzo dużym spadkiem zyskowności banków. To zaś może oznaczać większe koszty dla zadłużających się przedsiębiorstw i przyszłych kredytobiorców. Z drugiej strony brak wsparcia dla kredytobiorców i pogorszenie spłacalności rat również tworzyłoby problemy dla banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank
Z rynku finansowego

KSF-M: sektor bankowy wysoce odporny, ale wakacje kredytowe i wyższe składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to „istotne” koszty

Sektor bankowy pozostaje wysoce odporny, nawet w sytuacji jednoczesnej materializacji kilku źródeł ryzyka, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. KSF-M zwrócił uwagę, że spodziewany wzrost zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i zebranie dodatkowych składek od kredytodawców, wraz z propozycjami powszechnych wakacji kredytowych będzie wiązać się z „dodatkowymi, istotnymi kosztami” dla sektora bankowego w kolejnych latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3