Wiceprezes ZBP o decyzjach rządu dotyczących wakacji kredytowych i kredytowania rolników

Wiceprezes ZBP o decyzjach rządu dotyczących wakacji kredytowych i kredytowania rolników
Agnieszka Wachnicka. Źrodło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z ogłoszoną dzisiaj przez premiera Donalda Tuska decyzją dotyczącą przyjęcia przez rząd noweli ustawy o kredycie konsumenckim, co ułatwi dostęp do kredytów rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne, oraz decyzją o przedłużeniu wakacji kredytowych poprosiliśmy o komentarz Agnieszkę Wachnicką, wiceprezes Związku Banków Polskich.

„W naszej ocenie projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim przyjęty dzisiaj przez rząd to jest krok w dobrym kierunku.  

Ten projekt uchyla zupełnie niezrozumiałe przepisy wprowadzone wrzutką poselską w poprzedniej kadencji parlamentu, które objęły rolników indywidualnych, również tych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa zarobkowo” – powiedziała nam Agnieszka Wachnicka.

Jak wskazała objęcie rolników prowadzących gospodarstwo rolne przepisami ustawy o kredycie konsumenckim prawie całkowicie wstrzymało finansowanie przez banki rolników. Problemem stał się np. zakup na kredyt ciągnika, materiału siewnego czy nawozów.

Jak stwierdziła przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie mogą być zastosowane do kredytu stricte inwestycyjnego.

„Zupełnie inny jest rodzaj tych kredytów i zupełnie inne są stosowane procedury przy tego rodzaju finansowaniu rolników prowadzących gospodarstwo rolne” – powiedziała wiceprezes ZBP

Przyznała, że po zmianie przepisów rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne będą uzyskiwali finansowanie na poprzednich warunkach. Jednocześnie będzie ich obejmowała ochrona konsumencka w kredytach na zakup np. pralki czy lodówki na użytek domowy.

Czytaj także: Rząd przedłuża wakacje kredytowe i zmienia ustawę wprowadzającą ochronę konsumencką dla rolników przedsiębiorców>>>

Sprzeczne sygnały

„Niestety muszę powiedzieć, że z przykrością przyjęliśmy projekt rządowy, który z jednej strony przedłuża wakacje kredytowe na ten rok, a z drugiej strony liberalizuje dostęp do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców” stwierdziła Agnieszka Wachnicka odnosząc się do wydłużenia przez rząd wakacji kredytowych.

„Rząd de facto wysyła dwa sprzeczne sygnały do kredytobiorców. Z jednej strony rozszerza systemową ochronę w sytuacjach, w których rzeczywiście z przyczyn obiektywnych kredytobiorcy nie radzą sobie ze spłatą rat, i to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.  A z drugiej strony rząd puszcza oko do  jednak dość zamożnej grupy kredytobiorców, którzy będą mogli zawiesić raty.

Jest to absolutnie niezrozumiały dla nas ruch tym bardziej, że niestety nawet przy nałożeniu pewnych kryteriów, które zaproponował rząd czyli relacja raty do dochodu na poziomie wyższym niż 30% i limit kwoty kredytu do 1 mln 200 tys. złotych to jest bardzo iluzoryczne kryterium. Będą mogły z wakacji kredytowych korzystać osoby bardzo dobrze sytuowane co absolutnie wypacza sens tego mechanizmu.” – zauważyła wiceprezes ZBP.

Wystarczy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

„Od początku zwracaliśmy uwagę, że należy inwestować w Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i poszerzać możliwości korzystania z tego instrumentu, a nie wprowadzać bardzo populistyczne mechanizmy wakacji kredytowych, które jak wskazują nasze analizy nie wspierają ekonomicznie kredytobiorców.” – dodała.

Na pytanie czy jej zdaniem będą to ostatnie wakacje kredytowe stwierdziła:

„Przyznam szczerze, że one nie powinny być w ogóle przedłużane. Wakacje kredytowe z definicji powinny być narzędziem bardzo krótkotrwałym i ekstraordynaryjnym.”

Skonstatowała, ze przedłużanie wakacji kredytowyh na kolejny rok oznacza, że łącznie trwają one 2,5 roku.

„Rząd w swoich zapowiedziach deklarował, że to jest już ostatni raz kiedy ten mechanizm będzie kontynuowany. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że jednak niestety nie zafunkcjonowały po stronie rządu jakiekolwiek argumenty natury ekonomicznej przy ich przedłużaniu, to można wątpić czy rzeczywiście definitywnie skończą się w tym roku” – podkreśliła Agnieszka Wachnicka.

„Szacujemy koszt dla banków na poziomie 3,7 mld zł przy partycypacji na poziomie poprzednich wakacji kredytowych. Jeśli partycypacja byłaby na poziomie 100 proc., to koszt wyniósłby 5,5 mld zł. Szacujemy, że z programu wakacji kredytowych uprawniona będzie połowa kredytów (licząc według ich wartości)” – powiedziała PAP Biznes Agnieszka Wachnicka.

„Według naszych analiz, wskutek wprowadzonych ułatwień w skorzystaniu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) będzie konieczność dokapitalizowania tego funduszu przez banki kwotą 1,4 mld rocznie” – dodała.

Źródło: BANK.pl, PAP BIZNES