Rząd przedłuża wakacje kredytowe i zmienia ustawę wprowadzającą ochronę konsumencką dla rolników przedsiębiorców

Rząd przedłuża wakacje kredytowe i zmienia ustawę wprowadzającą ochronę konsumencką dla rolników przedsiębiorców
Donald Tusk. Źródło: X/Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Premier Donald Tusk poinformował podczas konferencji prasowej o przedłużeniu wakacji kredytowych. Jednocześnie poinformował o zmianie ustawy o pożyczce lombardowej, która utrudniała rolnikom sięganie po kredytowanie ze strony banków bowiem przepisy traktowały rolników przedsiębiorców jako konsumentów.

Donald Tusk powiedział, że osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji będą nadal mogły korzystać z wakacji kredytowych.

„Dzisiaj podjęliśmy decyzję o przedłużeniu tzw. wakacji kredytowych. Chodzi o wsparcie tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz o ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Pod tymi dość technicznymi terminami kryje się decyzja o przedłużeniu tego systemu, który pozwala [pomagać] tym, którzy wzięli kredyt i mają kłopoty ze spłaceniem z różnych powodów” – powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Pomoc dla osób, które straciły pracę

„Zwiększyliśmy także dostępność i rozmiary pomocy dla tych, którzy np. stracili pracę – to jest drugi sposób pomocy kredytobiorcom. Dla tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji przygotowaliśmy rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy.

Ta pomoc może polegać na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Muszą o tę pomoc prosić, powinni później tę pomoc spłacać w 200 ratach, w dość odległym czasie. Ale jest także możliwość umorzenia części tej pomocy” – dodał premier.

Czytaj także: Wiceprezes ZBP o decyzjach rządu dotyczących wakacji kredytowych i kredytowania rolników>>>

Warunki uprawniające do zawieszenia rat

Przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy dotyczący tzw. wakacji kredytowych przewiduje możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów – jednego miesiąca w każdym kwartale, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego.

* Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok.

     * Będzie można z nich skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca oraz w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale.

* Wprowadzone zostanie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe, jeżeli wartość kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Wymagany będzie także minimalny stosunek raty kredytu mieszkaniowego do dochodu.

     * Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku).

* Zwiększy się pomoc dla kredytobiorców.

     * Podniesiona zostanie wartość maksymalnego wsparcia – z 2 tys. zł do 3 tys. zł.

     * Wydłużony zostanie okres pomocy – z 36 miesięcy do 40 miesięcy.

     * Dłuższy będzie okres zwrotu wsparcia lub pożyczki – 200 rat zamiast 144.

     * Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.

* Łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

     * O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

* Zwiększy się także kwota dochodu, która umożliwia uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

     * Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

     * W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie to 1940 zł (dotychczas 1552 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1500 zł (dotychczas 1200 zł), pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa” – czytamy w komunikacie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2024 roku.

Czytaj także: Prezes BNP Paribas Bank Polska przeciwny przedłużaniu wakacji kredytowych>>>

Rząd przyjął rozwiązania przywracające poprzednie zasady kredytowania rolników

Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim, których celem jest usunięcie trudności i ograniczeń dotyczących udzielania kredytów dla rolników, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Nowe przepisy usuną trudności i ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Chodzi w szczególności o to, żeby nie stosować przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne. Rozwiązanie wpłynie pozytywnie na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej i zapewnienie dalszego korzystania przez rolników m.in. z programów rządowych” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania:

* Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nie będą stosowane do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną, która prowadzi gospodarstwo rolne.

     * Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące dostępu do  finansowania dla rolników, które wynikają ze wzrostu kosztu, dodatkowej biurokratyzacji oraz z niepewności prawnej, jeśli chodzi o udzielanie kredytów ze wsparciem publicznym.

* Rozwiązanie zapobiegnie przejściowemu zablokowaniu lub ograniczeniu możliwości korzystania przez rolników np. z kredytów, które są objęte dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowe przepisy wpłyną także na utrzymanie ciągłości finansowania działalności rolniczej, wymieniono w informacji.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Wiceprezes ZBP o problemach z finansowaniem towarowych gospodarstw rolnych>>>

Źródło: BANK.pl, ISBnews