Prezydent podpisał nowelę dot. wydłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok

Prezydent podpisał nowelę dot. wydłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok
Fot. stock.adobe.com / Paweł Kacperek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które zakładają m.in. wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 rok dla tych, u których rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

Nowelizacja ułatwi też skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców kredytobiorcom, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego, a nie 50% jak to jest obecnie.

„Nowelizacja ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom […] prowadzi do przedłużenia obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024.

Nowelizacja przewiduje, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. oraz w wymiarze dwóch miesięcy od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.”  – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP

Czytaj także: Wakacje kredytowe tylko do końca 2024 roku

Nowe kryteria dot. wakacji kredytowych

Jednocześnie nowelizacja zakłada wprowadzenie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli wartość udzielonego kredytu nie przekroczy 1,2 mln zł oraz średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD (Raty do dochodu) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 30% albo na dzień złożenia wniosku uprawniony kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, podano także.

Weryfikacja wniosku o zawieszenie spłaty kredytu ma odbywać się na zasadach dotychczasowych.

Nowelizacja ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej zakłada zmianę wskaźnika wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy (tzw. wskaźnika RdD – Raty do dochodu). Ustawa przewiduje ustalenie tego parametru na poziomie 40%, w miejsce 50%.

Jeżeli stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego będzie wyższy niż 40% dochodu jego gospodarstwa domowego, będzie on mógł wnioskować o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.

Kolejną zmianą jest zwiększenie kwoty dochodu uprawniającego do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Skorzystanie ze wsparcia możliwe będzie, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie będzie przekraczał dwuipółkrotności dochodów określonych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obecnie obowiązuje warunek nieprzekroczenia dwukrotności tej kwoty.

Czytaj także: Forum Bankowe 2024 o przyszłości kredytowania mieszkalnictwa

Wakacje kredytowe – ważne terminy

Okres przez jaki wsparcie będzie udzielane ulegnie wydłużeniu z 36 do 40 miesięcy. Wartość maksymalnego wsparcia zostanie zwiększona z 2 tys. zł do 3 tys. zł oraz wydłużony zostanie okres spłat wsparcia (lub pożyczki) z 144 rat do 200 rat. Maksymalna wysokość wsparcia lub pożyczki wyniesie 120 tys. zł.

Wprowadzono też możliwość umorzenie 66 rat po dokonaniu terminowej spłaty 134 rat. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu bez opóźnienia spłaty 100 rat. W wyniku takiego rozwiązania kwota umorzenia będzie mogła wynieść 39,6 tys. zł (66 rat) w miejsce obecnych 22 tys. zł.

Nowelizacja przedłuża także możliwość korzystania z instrumentu wsparcia skierowanego do inwestorów społecznego budownictwa czynszowego polegającego na zawieszeniu spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Warunkiem tej formy pomocy będzie, jak dotychczas, przesłanka udzielenia kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przeznaczonych dla lokatorów o umiarkowanych dochodach (bez zdolności kredytowej).

Zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe na czas czterech miesięcy w 2024 r., jednak łącznie nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Nowela ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj także: Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 | Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Źródło: ISBnews