Wakacje kredytowe 2024

ZBP logo
Z rynku finansowego

Apel sektora bankowego w sprawie wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z dużym niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o przedłużeniu tzw. wakacji kredytowych, w swej istocie będących
formą wywłaszczenia. Zaproponowane rozwiązania – nawet przy założeniu wprowadzenia ograniczeń dostępowych
– oceniamy jako szkodliwe nie tylko dla kondycji sektora bankowego, ale przede wszystkim dla milionów klientów
banków i gospodarki kraju, czytamy w apelu sektora bankowego, otrzymanym od Związku Banków Polskich. Poniżej publikujemy pozostałą część apelu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bartosz Kublik,
Multimedia | Bankowość spółdzielcza

Jakich zmian w przepisach prawa oczekują bankowcy spółdzielczy?

Gośćmi Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 2024 byli wysocy przedstawiciele resortów rolnictwa i finansów. Czy ich wypowiedzi dają nadzieję na szybkie rozwiązanie problemów, które dotyczą producentów rolnych, banków, w tym w szczególności banków spółdzielczych? O opinię poprosiliśmy Bartosza Kublika, wiceprezesa Związku Banków Polskich (ZBP).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1