Prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego o wychodzeniu na prostą

Prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego o wychodzeniu na prostą
Tomasz Styczyński. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej rozmawialiśmy z Tomaszem Styczyńskim, który od października 2021 roku jest prezesem Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Krakowski Bank Spółdzielczy to największy niezrzeszony bank spółdzielczy w Polsce. W lutym 2021 KNF ustanowiła w banku kuratora.

Robert Lidke: Po objęciu przez Pana sterów Banku jego wyniki uległy znacznej poprawie. Co się na tę poprawę złożyło?

Tomasz Styczyński: Optymalizację biznesu Bank prowadzi od jakiegoś czasu. Właściwie od połowy 2020 roku prowadzone są szeroko zakrojone prace nakierowane na wzrost efektywności przychodowej, ale tak samo kosztowej. Dodatkowo wysokie stopy procentowe sprzyjały poprawie naszych wyników.

My jako bank depozytowo-kredytowy na takiej sytuacji mocno zyskujemy.  Jest to więc wynik szeregu działań, które realizujemy od kilku lat.

Czy ta dobra sytuacja oznacza, że wkrótce nadzór kuratora w Banku będzie niepotrzebny?

W tym momencie to nie jest nasza decyzja. Jest to decyzja Urzędu KNF.

Mogę powiedzieć, że my jako Zarząd Banku, ale także kurator – staramy się wspólnie działać tak, aby Bank z miesiąca na miesiąc poprawiał swój „performance”, a osiągane wyniki to potwierdzają.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: jak zagospodarować wysokie zyski banków lokalnych?>>>

 A w takim razie jakimi wynikami zamknął Bank rok 2022?

W sierpniu informowaliśmy rynek o wysokości zysku po 7 miesiącach.  Biorąc pod uwagę jego dynamikę i historycznie wysoki poziom uznaliśmy wtedy, że musimy o nim poinformować rynek i naszych obligatariuszy.  To, o czym mogliśmy powiedzieć, zostało przekazane w komunikatach prasowych.  

(23-01-2023 Krakowski Bank opublikował raport bieżący zgodnie, z którym osiągnął w 2022 roku niezaudytowany zysk brutto w wysokości 87 mln 837 tyś. złotych)

Krakowski Bank Spółdzielczy nie jest w żadnym z dwóch zrzeszeń banków spółdzielczych. Czy to jest opcja na zawsze,  czy też kiedyś może przyłączy się do któregoś zrzeszenia?

Dzisiaj staramy się przede wszystkim zoptymalizować nasz Bank, budować instytucję opartą o bardzo dobry model biznesowy. To jest podstawowy cel, abyśmy przygotowali się na nadchodzące wyzwania.

Optymalizujemy i poprawiamy wiele obszarów: księgowość, finanse, mechanizmy kontrolne, procesy, technologię. Mamy ambicję być bankiem który jest bardzo dobrze ułożony pod względem kadrowym, dlatego profesjonalizujemy naszą kadrę, z naciskiem na obszar IT.  

Dzisiaj będąc poza zrzeszeniem mamy szeroki front możliwości do działania i swobodę określania swojej tożsamość. Czas pokaże jakie decyzje podejmiemy, natomiast na dzisiaj mogę powiedzieć, że nie zakładamy wstąpienia do żadnego zrzeszenia.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Banku, i także to co słyszymy ze strony KNF, że banki spółdzielcze, które tak znacznie zwiększyły swoje zyski w efekcie utrzymywania się wysokich stóp procentowych powinny te nadwyżki zainwestować we własny rozwój, w nowe technologie, to czy Bank, którym Pan kieruje, ma tyle wolnych środków, aby móc inwestować w swoją modernizację i w przyszłą ekspansję, czy też jeszcze musi leczyć rany po okresie trudności finansowych?

Przede wszystkim jeżeli chodzi o stronę wskaźnikową to wg stanu na koniec lipca, uzyskaliśmy bardzo solidny wynik finansowy – około 50 milionów złotych brutto zysku.

Po drugie nasi członkowie, rozumiejąc potrzebę wzmocnienia kapitałowego, podjęli decyzję o zaliczeniu zysku półrocznego na kapitał, podobnie jak wysokiego zysku z 2021 roku, a więc łącznie 49 mln zł, co pozwoliło istotnie poprawić wskaźnik TCR, który mówi o wypłacalności Banku.

Bank utrzymuje bardzo wysoki poziom płynności, kilkukrotnie przekraczaliśmy minimalnie wymagane poziomy  wskaźników płynnościowych LCR i NSFR.

Osiągany poziom przychodów jest rekordowy w stosunku do lat minionych i pozwala nam realizować kilkumilionowe inwestycje w technologie, które będą procentować ograniczaniem kosztów.

Optymalizacja kosztów i transformacja cyfrowa są istotnym elementem nowej strategii banku, opartej na budowanym nowym modelu biznesowym.

Krakowski Bank Spółdzielczy może działać w całym kraju, czyli mieszkaniec np. Szczecina można być klientem waszego Banku?

Zapraszam mieszkańców Szczecina i nie tylko. Natomiast my dzisiaj koncentrujemy się na działalności w Polsce południowej, a w zasadzie południowo-wschodniej. Tutaj mamy nasze oddziały, filie, nasze punkty obsługi klienta – w sumie jest to prawie 70 placówek. 

W Internecie jesteśmy dostępni z dowolnego miejsca, ale w oparciu o naszych pracowników staramy się budować przede wszystkim lokalne relacje. Wolimy rozwijać się organicznie, koncentrować się na naszym regionie, bo najlepiej rozumiemy jego potrzeby. Być może kiedyś działalność ogólnopolska nabierze dla nas większego znaczenia.  

Konieczne jest podkreślenie, że bankowość spółdzielcza to nie tylko technologia. Zapewne wkrótce banki komercyjne pójdą w kierunku jeszcze większej konkurencji z Big Techami, otworzą przed klientami świat metaversum.

Tymczasem bankowość spółdzielcza to jest inny wymiar i inne potrzeby. Oczywiście liczy się technologia, ale niezwykle istotne są czynnik ludzki i lokalne relacje.

Naszą przewagę, nie pomniejszając roli technologii, budujemy na naszych oddziałach, naszych pracownikach i naszych lokalnych klientach, których bardzo dobrze znamy i mamy z nimi doskonałe relacje.

Tomasz Styczyński jest bankowcem o wieloletnim doświadczeniu w branży finansowej, które zdobywał m. in. w  Banku Handlowym w Warszawie S.A. i Banku Pekao S.A.

Jako wiceprezes Pekao SA był Przewodniczącym Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Już po publikacji wywiadu Krakowski Bank Spółdzielczy poinformował oficjalnie za pośrednictwem agencji ISBnews o osiągnięciu przez bank blisko 88 mln zł zysku brutto w 2022 roku. Jak podkreślono w komunikacie, jest to jeden z najlepszych wyników w ponad 120-letniej historii banku.

Źródło: BANK.pl