Tomasz Styczyński

Krakowski Bank Spółdzielczy - logo
Bankowość spółdzielcza

Największy niezrzeszony bank spółdzielczy z rekordowym zyskiem w III kwartale

Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS) zanotował rekordowy zysk netto przekraczający 70 milionów złotych wg stanu na 31.10.2023 r. (dane nieaudytowane). Prognozy wskazują, że wynik finansowy IV kwartału może nawet przewyższyć osiągnięcia rekordowego roku ubiegłego. Niezmiennie wysoki współczynnik kapitałowy na poziomie 22,43% potwierdza finansową solidność Banku, czytamy w komunikacie prasowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. - Logo
Z rynku finansowego

Bank Pekao wspiera PKN ORLEN w organizacji nowego strategicznego finansowania

Bank Pekao wraz z konsorcjum 15 innych instytucji finansowych, podpisał w środę 29 lipca z PKN ORLEN umowę kredytu odnawialnego na kwotę 1,75 mld euro. Bank Pekao, który jest jednym z największych kredytodawców w ramach transakcji, pełnił rolę koordynatora prac konsorcjum banków oraz wiodącego organizatora finansowania. Bankowi Pekao powierzono również funkcję agenta kredytu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. - Logo
Z rynku finansowego

Bank Pekao z najszerszym pakietem możliwości zdalnego podpisywania dokumentów

Pandemia koronawirusa wymogła na instytucjach finansowych szybkie dostosowanie się do zdalnej obsługi klientów nie tylko indywidualnych, ale również firmowych i tych największych – korporacyjnych. Współpraca biznesu z bankiem wymaga częstej wymiany dokumentów, dlatego Pekao rozszerzyło nie tylko spektrum akceptowanych rodzajów podpisów, ale również typów dokumentów przekazywanych w postaci elektronicznej. Bank Pekao uprościł też szereg procesów dotyczących zdalnego kontaktu na linii bank – klient firmowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
E-dowód w Banku Pekao
Z rynku finansowego

Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwia klientom firmowym podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Możliwość podpisywania bankowych dokumentów bez wychodzenia z domu to kolejne usprawnienie dla klientów z segmentu MŚP i korporacji, wprowadzone przez Bank Pekao. Aby skorzystać ze zdalnej metody podpisu, wystarczy, aby osoba reprezentująca klienta posiadała profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnik e-dowodu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. - Logo
Z rynku finansowego

W Banku Pekao przedsiębiorcy założą konto firmowe całkowicie zdalnie

Bank Pekao S.A. umożliwił właścicielom firm z segmentu MŚP i korporacji otwarcie rachunku firmowego całkowicie zdalnie, bez konieczności spotykania się z doradcą. Pekao potwierdzi dane z dowodu klienta za pomocą wideoweryfikacji, a reszta niezbędnych informacji zostanie dostarczona do banku za pomocą kanałów elektronicznych. Umowa natomiast będzie zawierana w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 poprzez autoryzację kodem SMS.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. - Logo
Firma | Z rynku finansowego

Bank Pekao udostępnia 15 mld zł na gwarancje kredytowe dla firm

Bank Pekao S.A. wprowadza do swojej oferty kolejne gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyty dla przedsiębiorstw. Po wdrożeniu wsparcia dla firm z obszaru mikro- i MŚP, udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, dzięki czemu średnie i duże biznesy otrzymają dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych. Limit przydzielony Bankowi Pekao na wspomniane działania wynosi 15 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Wydarzenia: Czy sektor bankowy odpowiada na dzisiejsze potrzeby klienta MMŚP?

W Katowicach, w dniach 17-19 października br. odbył się VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zorganizowała go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską. Tematami przewodnimi były digitalizacja, środki UE, wsparcie dla firm rodzinnych oraz dostęp do finansowania zewnętrznego dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Otwarte posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcono dialogowi sektora bankowego z klientami sektora MMŚP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna trzymający plik banknotów
Firma

Bank Pekao bije kolejne rekordy. 1,2 mld zł dla polskich firm na preferencyjnych zasadach

Nawet tysiąc pięćset polskich firm z sektora MŚP i mikro skorzysta z preferencyjnego kredytowania, gwarantowanego środkami z unijnego programu COSME. Umowa, podpisana w dniu 12 lipca br. pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Bankiem Pekao, umożliwia udzielenie niewielkim firmom kredytów inwestycyjnych i obrotowych o łącznej wartości 1,2 mld złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisują największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE
Z rynku finansowego

COSME: Bank Pekao i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisują największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – COSME, została podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2