Druga edycja Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2021”

Druga edycja Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2021”
Fot. stock.adobe.com / ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po raz kolejny w czasach Covid-19 szczególnego charakteru nabiera praca zdalna z wykorzystaniem najnowszej technologii. Warto wskazywać na rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania banków spółdzielczych i całego sektora bankowości spółdzielczej oraz zapewniają sprawną obsługę i oferowanie usług klientom tych banków, czytamy w komunikacie ZBP.

Pragnąc wskazywać takie rozwiązania z obszaru technologii Związek Banków Polskich ogłasza:

II. edycję Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2021” dla banków spółdzielczych, grup bankowych oraz firm IT, o czym informowaliśmy podczas obrad Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2022.

Celem konkursu jest: 

– promowanie rozwiązań w obszarze technologii, które są wykorzystywane w bankach spółdzielczych;

– unowocześnianie potencjału sektora bankowości spółdzielczej w dobie wyzwań technologicznych;

– promowanie unikalnych rozwiązań, które mogą być wykorzystywane przez banki spółdzielcze w ramach dostępnych technologii i rozwiązań opracowanych przez firmy IT;

– podnoszenie kompetencji pracowników sektora bankowości spółdzielczej w obszarach wykorzystywanych technologii.

Czytaj także: Czy banki spółdzielcze są gotowe na cyfrowe oczekiwania klientów? Druga część Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

W związku z powyższym banki spółdzielcze, banki zrzeszające, systemy ochrony i firmy IT mogą wskazywać na rozwiązania technologiczne, które zostały wdrożone w roku 2021 na rzecz sektora bankowości spółdzielczej.

Zgłoszenia winny być kierowane na adres wskazany w „Formularzu zgłoszeniowym” w terminie do 20 kwietnia 2022 roku.

Kategoria konkursowe: 

1. Zespoły IT w sektorze bankowości spółdzielczej.

2. Nowoczesne technologie w bankowości spółdzielczej.

3. Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla sektora banków spółdzielczych.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej o walce z cyberzagrożeniami

Tryb wyboru nominowanych i laureatów Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2021”:

1. Ogłoszenie II. edycji Konkursu odbywa się na Konwencie na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2022.

2. Zgłoszone wnioski należy składać do 20 kwietnia 2022 roku  w formie elektronicznej.

3. Kapituła Konkursu zapoznaje się ze złożonymi wnioskami.

4. Nominacji do Konkursu dokonuje Kapituła na podstawie propozycji zgłoszeń nadesłanych przez banki spółdzielcze, banki zrzeszające, systemy ochrony instytucjonalnej, firmy technologiczne oraz Związek Banków Polskich. 

5. Laureatów konkursu wybiera Kapituła Konkursu „Spółdzielcza Technologia Roku 2021” na podstawie zgłoszonych nominacji.

6. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas obrad Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2022. 

7. W konkursie mogą uczestniczyć laureaci wcześniejszych edycji konkursu.

W sprawie pytań kontakt: Piotr Matwiej, doradca zarządu ZBP piotr.matwiej@zbp.pl

Źródło: aleBank.pl