Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości o przychodach pozaodsetkowych i wakacjach kredytowych

Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości o przychodach pozaodsetkowych i wakacjach kredytowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O najważniejszych problemach przed którymi stoi bankowość lokalna w 2024 roku i w latach następnych rozmawialiśmy z Arturem Adamczykiem, Prezesem Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Członkiem Rady Zrzeszenia BPS, który był uczestnikiem Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Artur Adamczyk przyznał, że dla utrzymania obecnych dobrych wyników finansowych Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS konieczne jest poszukiwanie dodatkowych przychodów pozaodsetkowych.

Cross-selling to dobry sposób dla Banków Spółdzielczych do generowania przychodów pozaodsetkowych.

„Leasing jest takim produktem, który w ostatnim czasie przyciągnął  nowych klientów do Banków Spółdzielczych.  Ta forma finansowania inwestycji w ostatnich kwartałach znacząco przeważała w finansowaniu przedsiębiorstw” – mówił Artur Adamczyk.

Jego zdaniem obok leasingu, Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS powinny postawić na faktoring i ubezpieczenia. Banki Spółdzielcze powinny dążyć do  ciągłego poszerzenia swojej oferty oraz długoterminowego związania klientów poprzez zapewnienie im realizacji większości potrzeb finansowych, wykorzystując przy tym produkty, które dostarcza Bank Zrzeszający, jak: leasing, faktoring czy ubezpieczenia.

Faktoring to wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej. Pozwala efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności i jest dobrym uzupełnieniem kredytu krótkoterminowego.

W naszej grupie nie mamy podmiotu, który prowadzi ubezpieczenia, natomiast współpracujemy z kilkoma podmiotami zewnętrznymi. Widzimy rosnące znaczenie ubezpieczeń w Bankach Spółdzielczych, gdzie właśnie ubezpieczenia generują coraz większe przychody. Jest tu jednak kilka wyzwań związanych z otoczeniem regulacyjnym” – zauważył.

Wpływ wakacji kredytowych na banki spółdzielcze

W jego opinii także dla Banków Spółdzielczych tzw. wakacje kredytowe są obciążeniem.

„Uważamy, tak jak Związek Banków Polskich, że najlepszą receptą na trudności w spłacie kredytów hipotecznych jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz ten został utworzony ze składek wszystkich banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce. I jest on adresowany do osób, które mają autentyczne problemy ze spłatą kredytów. Tymczasem, jak wynika z wielu raportów, tylko 15% klientów, którzy skorzystali z wakacji kredytowych, faktycznie potrzebowało pomocy. Uważamy, że należy pomagać tym, którzy tego wsparcia potrzebują, bo jest to dobre dla gospodarki i dla tych klientów, a także dla nas jako bankowców” – podkreślił.

Problem z kredytami inwestycyjnymi

Na naszą uwagę, że w bilansach Banków Spółdzielczych znaczącą pozycję zajmują obligacje skarbu państwa, natomiast wielkość kredytów inwestycyjnych znacząco maleje, Artur Adamczyk odpowiedział: „Środki ulokowane w obligacjach też trafiają do gospodarki, ale nie bezpośrednio. To jest duży problem”.

Z jego wyjaśnień wynikało, że na lokalnych rynkach, gdzie pracują lokalne Banki i lokalni przedsiębiorcy, środki na inwestycje nie są kierowane bezpośrednio na konkretne wyspecyfikowane potrzeby, na konkretne przedsięwzięcia, ale trafiają poprzez budżet państwa wg uznania różnych gremiów.

„Środki te trafiają pewnie mniej efektywnie, bo jeżeli jest dodatkowy pośrednik, to zawsze efektywność się zmniejsza. Myślę, że będziemy mieli znaczące przyspieszenie inwestycyjne wtedy, kiedy będziemy widzieć stabilność przepisów prawa i wytyczone w jasny sposób kierunki rozwoju naszego państwa, w tym wyznaczone cele związane z tzw. mixem energetycznym, z zieloną transformacją, z zielonym rolnictwem,  ze spójnym podejściem do ESG” – mówił.

I wyjaśniał dalej: „Chodzi o to, aby przedsiębiorcy odzyskali zaufanie do państwa, mieli pewność, że ich działania w konkretnych kierunkach będą skuteczne, nie będą tworzyły im w przyszłości problemów. Inaczej mówiąc: pożyczając pieniądze od banku będą pewni, że środki te będą w stanie zwrócić, i że nie będą mieli problemów wynikających z nagle zmieniającego się prawa, które załamie ich biznes” – podsumował Artur Adamczyk.

Robert Lidke
Robert Lidke, redaktor naczelny portalu BANK.pl, współtwórca pierwszego magazynu biznesowego w polskich mediach elektronicznych – Radio Biznes, nadawanego w radiowej Jedynce od jesieni 1989 r. Inicjator utworzenia i szef portalu ekonomicznego Polskiego Radia gospodarka.polskieradio.pl, były redaktor naczelny Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, ostatni redaktor naczelny Gazety Prawnej przed jej połączeniem z Dziennikiem.

Źródło: BANK.pl