Wyzwania technologiczne bankowości spółdzielczej – debata podczas FLBS 2023

Wyzwania technologiczne bankowości spółdzielczej – debata podczas FLBS 2023
FLBS 2023. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Debatę „Wyzwania technologiczne bankowości spółdzielczej” w czasie Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023 (19-20.09.) prowadziła Agnieszka Wachnicka, wiceprezes zarządu ZBP. Organizatorem Forum był Związek Banków Polskich.

Uczestnikami debaty byli: Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa; Jolanta Nowakowska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Lubrańcu; Marek Kuklewski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie; Robert Banach, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości; Błażej Mika, wiceprezes zarządu SGB-Banku; Wojciech Pantkowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej i Szymon Staśczak, dyrektor Działu Konsultingu i Analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.

Jak stwierdził Robert Banach, strategia IT ma charakter ściśle wykonawczy w stosunku do strategii biznesowej, którą przyjmują organizacje.

W Zrzeszeniu BPS nie podjęto decyzji o jednym systemie głównym i banki spółdzielcze korzystają z dostępnych rozwiązań lokalnych. Czasem dyskusja ta wraca przy okazji oceny kosztów IT banków i np. możliwości przeniesienia pewnych funkcjonalności z banku zrzeszającego. Sprawa wspólnego systemu pojawia się, jak stwierdził, przy okazji omawiania rozwijania oferty i poprawy procesów. Robert Banach nie zgodził się z tezą, że jest to konieczne.

Poinformował, że nowy system centralny BPS zostanie uruchomiony w kwietniu 2024 roku. Pracuje nad nim, poza wykonywaniem swoich codziennych zadań, ponad 150 osób. To nie jest projekt dotyczący samego rozwiązania corowego, ale ma pozwolić na realizację założeń w zakresie rozwoju biznesu również w obszarach klientowskich.

Przy okazji jest wprowadzana nowa bankowość elektroniczna, bankowość mobilna, hurtownia danych i upraszczane są procesy. Zwrócił uwagę na zgodności systemów informatycznych z regulacjami w tym dotyczącymi raportowania np. związanego z ESG. Mówił też o prowadzonym właśnie projekcie kart on-line.

Błażej Mika stwierdził, że zmienia się rola banku zrzeszającego, który staje się dostawcą wielu rozwiązań technologicznych, ale nie tylko technologii, bo za tym idzie całe wsparcie związane z procedurami, usługami, regulacjami z przejmowaniem zdarzeń, zarządzaniem incydentami itp.

Wspomniał również o kierunku, w którym idzie cały rynek, czyli np. o rozwiązaniach chmurowych. Jak podkreślił, innowacja jest motorem postępu. Technologicznie trzeba wzmacniać to, w czym dobre są banki spółdzielcze, czyli w znajomości potrzeb klientów, rolników. Zwrócił uwagę na korzystanie z otwartej bankowości. Jak stwierdził, jest to już udostępnione i nie ma takiego podobnego rozwiązania nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

Jak podkreśliła Jolanta Nowakowska, strategia SGB na lata 2021-2024 powstała w Zrzeszeniu wspólnie z bankami spółdzielczymi. Dlatego strategia Banku Spółdzielczego w Lubrańcu jest spójna ze strategią Zrzeszenia.

Klienci coraz więcej zainteresowani są nowoczesnymi usługami i rozwiązaniami. Aktualnie Bank pracuje nad automatyzacją procesów handlowych dotyczących rachunków i kredytów. Za każdym wdrożeniem stoi człowiek, czyli pracownicy. Biorą oni udział w pilotażach nowych usług organizowanych przez bank zrzeszający. Za udział w projektach pracownicy otrzymują też nagrody pieniężne.

Czytaj także: FLBS 2023 o wspólnych działaniach banków spółdzielczych

Marek Kuklewski podkreślił, że redukcja kosztów ma się odbywać poprzez rozwój usług wspólnych. Jego zdaniem kolejnym projektem usług zrzeszeniowych powinno być centrum usług wspólnych. Mogłoby realizować np. usługi związane z zadaniami inspektora danych osobowych, oficera AML itp.

Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo IT i wysokie koszty zatrudnienia takich specjalistów. Obecnie specjaliści IT w bankach mają mało czasu, żeby rzeczywiście zajmować się bezpieczeństwem i choćby analizować podatności. Mówił o konieczności przyspieszenia wdrażania projektów w bankach, dlatego zespoły wdrażające je muszą być silniejsze.

Jak stwierdził Wojciech Pantkowski, KIR jest hubem technologicznym, czyli czymś, co łączy różne podmioty i banki w zakresie wspólnych spraw, które nie są konkurencją, a służą wszystkim. Przypomniał o rozwiązaniach sektorowych takich jak Polish API czy też sektorowy AML.

Jak powiedział, bankowość spółdzielcza również dzięki temu jest na równi, a czasem nawet wyprzedza banki komercyjne w implementacji nowych rozwiązań. Zamiast ponosić indywidualnie koszty na wdrożenia jakichś rozwiązań, które czasami nie są możliwe jak np. AML, można to zrobić dzięki wykorzystaniu huba KIR. Wspomniał także o oferowanym przez KIR podpisie kwalifikowanym dla klientów.

Szymon Staśczak zwrócił uwagę między innymi na to, że banki spółdzielcze działające na bardziej rozwiniętych rynkach np. w Niemczech, Francji lub we Włoszech czerpią rozwiązania zarówno z bankowości spółdzielczej, jak i z komercyjnej.

Zrzeszenia mają tam bardzo dobrze rozwinięte systemy CRM, czyli zarządzania klientami i docierania do grup klientów z konkretnymi kampaniami i produktami. Druga rzecz to produkty kredytowe, w tym znacznie rozwinięte pożyczki pod hipoteki. Kolejna – to bankowość mobilna, ale jako omnichannel.

Banki spółdzielcze w tych krajach nie obawiają się też pokazywać swojego wizerunku jako zrzeszenie. Wizerunek jest wspólny, z zachowaniem pewnych elementów, które pozwalają się im wyróżnić. To również duża centralizacja back office, a to daje optymalizację kosztową i zachowanie standardów dotyczących jakości. Mówił też o mobilnych systemach płatności, takich jak Apple Pay i Google Pay oraz o modelach predykcyjnych.

Jak stwierdziła Joanna Erdman, technologia jest dziś nośnikiem nowych rozwiązań, których klienci oczekują, ale też dobrego wizerunku. Bankowość mobilna, internetowa i płatności bezgotówkowe to trzy elementy, które wizerunek banków mocno lewarują.

Przypomniała, że w tym roku Fundacja promowała nową technologię, jaką jest terminal w telefonie. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla klientów banków spółdzielczych, czyli dla drobnych producentów żywności, rolników i małych stowarzyszeń działających lokalnie.

Mówiła również o edukacji, programie „Bezgotówkowe kino objazdowe” i o usłudze cashback.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę „podciągnięcia” pewnych obszarów w systemach, żeby w pełni móc konkurować z bankami komercyjnymi. Podkreślono wagę cyberbezpieczeństwa i konieczność wykorzystania posiadanych danych. Znaczenie ma też kompleksowość usług oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Czytaj także: FLBS 2023 o przyszłości finansowania polskiego agrobiznesu oraz o wyzwaniach i szansach dla bankowości lokalnej

„Optymalizacja zużycia energii cieplnej w budynkach bankowych”

Tak zatytułował swoje wystąpienie Michał Bryndza, dyrektor Działu Inwestycji w firmie TECH Sterowniki. Firma od 20 lat działa na polskim rynku i dziś ma 7 mln użytkowników urządzeń do sterowania ogrzewaniem.

Ekspert zwrócił uwagę na koszty ponoszone w placówkach banków spółdzielczych, a związane z ogrzewaniem.

Niestety często stosuje się jeszcze równoczesne grzanie i wietrzenie pomieszczeń w celu zapewnienia w nich optymalnej temperatury dla pracowników.

Także brak jest kontroli ogrzewania w pomieszczeniach, które nie są użytkowane w danej chwili. Michał Bryndza zachęcał do zastosowania sterowania strefowego, w którym każde pomieszczenie, jest sterowane osobno. W systemie firmy jest możliwość zdalnego sterowania również poprzez aplikację.

FLBS 2023, Michał Bryndza, dyrektor Działu Inwestycji w firmie TECH Sterowniki.
FLBS 2023, Michał Bryndza. Fot. Michał Wagner

Silne uwierzytelnianie w całym banku — doświadczenia BS Brodnica z rozwiązaniem Secfense

Ten projekt przedstawili Krzysztof Góźdź, dyrektor sprzedaży w Secfense i Grzegorz Głowacki, członek zarządu ds. Informatyki i Innowacji Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Jak się okazuje, 80% incydentów bezpieczeństwa rozpoczyna się od przejęcia konta, a 30% udanych włamań pochodzi z wewnątrz organizacji. To powód, dla którego coraz większe znaczenie ma silne uwierzytelnienie.

Krzysztof Góźdź przedstawił sposób działania rozwiązania oferowanego przez Secfense. Nie wymaga ono żadnych modyfikacji ochranianych systemów działających w banku.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy wdrożył silne uwierzytelnianie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, ochrony kont użytkowników przed atakami typu phishing i próbami włamań na konto. Chodziło także o zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi w przypadku utraty hasła oraz zgodności z rekomendacjami i standardami takimi jak np. GDRP, DORA itp.

Czytaj także: FLBS 2023 o ryzyku prawnym i regulacyjnym

Źródło: BANK.pl