FLBS 2023 o wspólnych działaniach banków spółdzielczych

FLBS 2023 o wspólnych działaniach banków spółdzielczych
FLBS 2023. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 19-20 września ’23 obradowało Forum Liderów Banków Spółdzielczych (FLBS), organizowane przez Związek Banków Polskich. Przedstawiamy relację z debaty „Wspólne działania w bankowości spółdzielczej", którą moderował dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

W debacie udział wzięli: Halina Wilk, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze; Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości; Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku; Grzegorz Flanz, prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku; Przemysław Pilarski, prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie i Edward Tybor, prezes zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.

Jak stwierdził dr Tadeusz Białek – obecnie przeszliśmy od myślenia o tym, czy trzeba podejmować wspólne działania, do etapu – jak je w praktyce podejmować.

Halina Wilk podkreśliła, że banki spółdzielcze nie ustępują obecnie, jeśli chodzi o ofertę, bankom komercyjnym. Poprzez Zrzeszenie udostępniono bankom aplikację mobilną, która jest stale rozbudowywana o kolejne funkcjonalności. Wkrótce, w tym roku, może zostanie też udostępniona aplikacja dla młodych z nową ofertą. Klienci banku pozytywnie na to odpowiedzieli, świadczy o tym wzrost zainteresowania udostępnionymi usługami.

Rozwijane są zabezpieczenia związane z cyberbezpieczeństwem. W dwóch oddziałach Banku rozpoczęto już pilotaż nowego modelu sprzedaży. Banki spółdzielcze są zaangażowane we wspólne projekty zrzeszeniowe.

Halina Wilk wspomniała o implementacji platformy SGB w Banku Spółdzielczym w Przysusze. Jak stwierdziła, banki są różne i nie każdy potrzebuje tych samych rozwiązań lub też ma własne zaawansowane rozwiązania. Zrzeszenie nie narzuca wykorzystania rozwiązań, ale wiąże się z tym mniej efektywne ich wykorzystywanie i mniejszy efekt skali. Ponieważ to większe problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego i koszty związane z utrzymaniem zwiększonej liczby specjalistów. Przygotowywane są symulacje, jak wyglądałyby wyniki banków przy stopach NBP na poziomie 2020 roku. Większość będzie przygotowana tak, żeby wskaźniki efektywności i rentowności były na właściwym poziomie zabezpieczającym rozwój.

Czytaj także: Nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w transformacji bankowości spółdzielczej

Artur Adamczyk mówił o dwóch projektach zrzeszeniowych, z których jak się okazało aplikacja dla klienta młodego, nie znalazła poparcia ze strony banków.

To pokazało, że każdy spółdzielczy głos waży tyle samo przy podejmowaniu decyzji. Banki Zrzeszenia bardzo poważnie podchodzą do projektów, które oparte są na tych systemach, które mają w swoich bankach i są przywiązani do dostawców aktualnie dostarczających im usługi.

Drugi projekt, który ma służyć temu, żeby dla każdego klienta banku będącego w Zrzeszeniu, posługującego się dowolną aplikacją będącą w tym banku, dostępne funkcje były te same.

Artur Adamczyk zwrócił uwagę na znaczenie Rady Zrzeszenia, jeśli chodzi o powstawanie nowych projektów, które razem można realizować. Wspomniał między innymi o wspólnej hurtowni sprawozdawczości obowiązkowej. Zrzeszeniu zależy na tym, żeby średni poziom usług był coraz wyższy.

Czytaj także: Rośnie pozycja kapitałowa banków spółdzielczych

Mirosław Skiba podkreślił, że realizowanych jest szereg projektów, ale banków do niczego się nie zmusza, a daje możliwość wykorzystania rozwiązań i to nie tylko związanych z technologią.

Na przykład mogą to być procedury, kwestie bezpieczeństwa, organizacja sprzedaży itp. Jak dodał, obecnie 16 projektów jest już zakończonych, a 17 nadal w trakcie realizacji. Proces ten cały czas żyje i podlega weryfikacji oraz dyskusji z bankami. Zrzeszenie realizuje aplikację dla młodych i wchodzi ona w czwartym kwartale tego roku. Chodzi o to, żeby wszystkie systemy współpracowały z tą aplikacją.

Zrzeszenie nie ma aspiracji, żeby wszystkie banki korzystały z całościowych rozwiązań, które SGB dostarcza. Wynika to z tego, że jeśli nie dostarcza się systemu korowego, to nie można dostarczyć tzw. ostatniej mili. Większość realizowanych projektów zakłada, żeby ich komponenty były dostępne również dla tych banków, które nie korzystają z systemu zrzeszeniowego.

Przemysław Pilarski mówił o zbieraniu kapitałów nie po to, żeby „pływać po powierzchni”, ale żeby być silnym bankiem i móc realizować określone rozwiązania dla banków spółdzielczych. Banki nie są zmuszane do rozwiązań, mają one same do siebie przekonywać. Każdy bank ma swoją strategię biznesową i może z tych produktów korzystać. Jak podkreślił, ważne jest, żeby każdy bank jednak miał pakiet podstawowych produktów.

Zmienia się rynek i technologie dlatego założono, że taki pakiet będzie weryfikowany nie rzadziej niż raz na rok. Większość banków zdecydowała się na dwa cele, na które chcą się opodatkować, w tym dotyczący cyberbezpieczeństwa.

Czytaj także: Forum Liderów Banków Spółdzielczych: słodki okres, z łyżką dziegciu

Jak powiedział Edward Tybor, zmodyfikowano umowę zrzeszenia, na którą zgodził się KNF i dotyczyła ona dwu elementów. W projektach zrzeszeniowych banki są stroną i zlecają bankowi zrzeszającemu, za określoną kwotę, wykonanie pewnego projektu zrzeszeniowego. Jeśli przejdzie on przez Zgromadzenie Prezesów, to każdy z banków ma obowiązek partycypować w jego kosztach.

Drugi dotyczył Rady Zrzeszenia i powstania trzech komitetów: Rozwoju, Strategii i Standaryzacji, co pozwoliło na to, że prezesi Rady Zrzeszenia pracują nie tylko na posiedzeniu Rady Zrzeszenia, ale poza tymi posiedzeniami. W tych zmianach chodziło też o obecność prezesów banków na radach Zgromadzenia Prezesów, a konsekwencje nieobecności będzie rozpatrywała powołana Komisja Etyki.

Projekt kartowy został już przyjęty, a dotyczący aplikacji mobilnej dla dzieci został odrzucony ze względów praktycznych. Chodziło o to, żeby dane z bazy klientów nie były obrabiane przez podmiot zagraniczny. Zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia systemów ochrony poprzez zestandaryzowany audyt dostawców.

Grzegorz Flanz odpowiadając na pytanie, ile kompetencji powinno być przekazanych do Zrzeszenia, stwierdził, że trzeba spojrzeć na to z dwóch perspektyw.

Pierwsza to samorządność banków spółdzielczych, którą szczególnie ceni się w Grupie BPS. Chodzi o to, żeby banki spółdzielcze w swojej sferze biznesowej, u siebie lokalnie, były samorządne i decydowały o tym, co jest dla nich priorytetem biznesowym. Tam, gdzie jest dużo samorządności, jest też dużo sfery, która może być wspólnotowa.

Każdy bank musi sprawozdawać, raportować, wydawać karty i umożliwiać klientom, żeby nimi zarządzali. Projekty zrzeszeniowe muszą w dużym stopniu dotyczyć back office i zdjąć to z banków, żeby mogły rozwijać swoje strategie i biznesy.

Chodzi też o równanie „w górę”, bo dziś na przykład żaden bank BPS nie ma w ofercie dla swoich klientów kart wielowalutowych wirtualnych. Dzięki realizacji takiego projektu wchodzi się na wyższy poziom.

Grzegorz Flanz zwrócił także uwagę na powszechność pewnych rozwiązań. Jak dodał, to m.in. zastosowanie rozwiązań takich jak trwały nośnik.

Czytaj także: Ile kompetencji banku spółdzielczego powinno być przekazanych do Zrzeszenia?

„Zmiany nawyków płatniczych – potencjał rozwoju dla banków spółdzielczych”, tak zatytułowali swoje wystąpienie Robert Szymański, dyrektor Biura Marketingu Banku Polskiej Spółdzielczości i Karol Jaroszewski, dyrektor Studia Danych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa.

Visa w Polsce to obecnie ok. 20 mln aktywnych kart. Zwrócono uwagę na powszechną tokenizację kart, bo do płatności używa się telefonów i zegarków. To oznacza o 40% więcej transakcji płatności kartą, bo karty plastikowe to znacznie mniej transakcji niż kartami stokenizowanymi.

Zmniejsza się średnia kwota płatności, bo płacimy kartą również za bardzo drobne zakupy. Visa korzysta z zanonimizowanych danych o płatnościach i może uzyskiwać informacje o trendach.

Bardzo ważna jest w tych danych geolokalizacja. Jak się okazuje, mieszkańcy różnych obszarów w Polsce znacznie się między sobą różnią ze względu na zmienność wydatków, skłonność do digitalizacji, czy też do innych usług. Tokenizacja to zbudowanie silnej relacji z klientem i wiąże się z dodatkowymi informacjami, a kluczem do tego jest precyzyjna geolokalizowana treść.

Czytaj także: Prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego o rozumieniu potrzeb klienta banków lokalnych

Użytkownicy kart w Zrzeszeniu BPS to w 70% osoby poniżej 55. roku życia. Otwarte na nowe rozwiązania bardziej niż osoby starsze.

W tym roku o 20% zwiększyła się tokenizacja kart w Zrzeszeniu. Przez działania kampanijne można zwiększyć liczbę aktywnych klientów i transakcji gotówkowych. Pokazano wykorzystanie sztucznej inteligencji w personalizowaniu akcji reklamowej dla każdego z banków Zrzeszenia.

FLBS 2023
FLBS 2023. Fot. Michał Wagner

Czytaj także: Nagrody Dziennikarskie im. Mariana Krzaka wręczone

Źródło: BANK.pl