Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

FLBS 2022: model biznesowy bankowości spółdzielczej w nowym otoczeniu ekonomicznym

Dynamiczne zmiany w sferze technologicznej, nieprzewidywalne uwarunkowania makroekonomiczne i rosnący nacisk ze strony regulacyjnej składają się na sytuację, w jakiej przyszło funkcjonować polskim bankom lokalnym. O tym, jak te wszystkie czynniki wpływają na funkcjonowanie spółdzielczego sektora finansowego, dyskutowano podczas kolejnej sesji tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edward Tybor, prezes zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
Bankowość spółdzielcza

Nowe bankomaty z funkcją recyklera w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA

Banki spółdzielcze są ostoją finansową dla tysięcy klientów. W Polsce działa ponad 500 tego typu instytucji, które na co dzień świadczą różne usług bankowe, w tym gwarantują bezpieczny oraz wygodny dostęp do gotówki. Według badania Narodowego Banku Polskiego, to właśnie gotówka jest uznawana przez Polaków za najbardziej powszechny, najłatwiejszy i najbezpieczniejszy instrument płatniczy, przypomina w informacji prasowej Diebold Nixdorf.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, 3.02.2022
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: celem wspólnych inicjatyw powinno być zwiększenie dostępności kapitału dla polskiej wsi

Początek roku 2022 upłynął w polskim sektorze bankowości lokalnej pod znakiem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Tematyki tej nie mogło zabraknąć podczas drugiej części Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, którą poprowadził wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński. – Mam nadzieję, że naprawimy błąd powstały przy procedowaniu kpc – podkreślił gość specjalny wydarzenia, Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązując do uchwalonej właśnie przez niższą izbę parlamentu nowelizacji, przywracającej stan prawny sprzed wdrożenia tych zapisów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA
Bankowość spółdzielcza

BSZG KARPATIA podpisał strategiczne Porozumienie ze Związkiem Podhalan w Polsce

24 czerwca 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się historyczne Zgromadzenie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA. Było to pierwsze Zgromadzenie po dacie dobrowolnego połączenia ETNO Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój oraz Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Po raz pierwszy delegaci obradowali również pod nową nazwą Banku, czytamy w komunikacie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

NBS | Bankowość i Finanse | Ekonomia | Nowy model biznesowy to nowa jakość zarządzania

Nie ulega wątpliwości, że zmiana modelu polskiej bankowości lokalnej będzie tematem dominującym na wszystkich najbliższych spotkaniach i kongresach. Covid-19 zafundował wszystkim silny i o niespotykanej dotąd skali eksperyment społeczny i socjoekonomiczny. Kurczowa próba utrzymania tego, co było przed nim, skończy się niechybną katastrofą.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Jakim bankiem będzie KARPATIA?

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Bank po połączeniu będzie nosił wspólną nazwę Bank Spółdzielczy Ziem Górskich „KARPATIA”. Z przedstawicielami trzech banków tuż po otrzymaniu decyzji KNF rozmawiał Maciej Małek.

CZYTAJ WIĘCEJ
3 BS KARPATIA. 3X LOGO
Bankowość spółdzielcza

Zamiast dotychczasowych trzech banków – będzie jeden Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednomyślną decyzję na konsolidację w jednym procesie łączeniowym trzech banków spółdzielczych z Grupy BPS, tj. Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego (jako banku przejmującego), Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica-Zdrój oraz ETNO Banku Spółdzielczego.
Wcześniej na konsolidację, pozytywną opinię wyraziła Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, do której należą łączące się banki ‒ informuje Zarząd Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1