Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia BPS zatwierdziło kartowy projekt zrzeszeniowy oraz wybrało nową Radę Zrzeszenia

Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia BPS zatwierdziło kartowy projekt zrzeszeniowy oraz wybrało nową Radę Zrzeszenia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
22 maja 2023 roku odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS i Banku BPS, pierwsze w ramach obowiązywania nowej Umowy Zrzeszenia. Zgromadzenie wybrało nową Radę Zrzeszenia na trzyletnią kadencję oraz zatwierdziło ważny projekt zrzeszeniowy dotyczący funkcjonalności kartowych online w systemach Zrzeszenia, poinformował Bank BPS.

W Zgromadzeniu Prezesów uczestniczyło 256 osób uprawnionych do udziału – prezesi zarządów banków spółdzielczych lub upoważnieni członkowie zarządów zrzeszonych banków spółdzielczych i prezes banku zrzeszającego.

Obrady prowadził Edward Tybor, przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS.

Głos zabrali zaproszeni goście:

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, wiceprezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, wiceprezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Źródło: Bank BPS

oraz Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich i prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich i prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
Bartosz Kublik. Źródło: Bank BPS

Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku BPS, przedstawił Informację dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia, a także omówił projekty zrzeszeniowe będące przedmiotem obrad ZP.

– Rok 2022 był dla Zrzeszenia BPS czasem wyjątkowym: banki spółdzielcze osiągnęły rekordowo dobre wyniki finansowe, a jednocześnie stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami o charakterze rynkowym, regulacyjnym i geopolitycznym – powiedział prezes Artur Adamczyk.

– Symbolicznym dla naszego Zrzeszenia wejściem w nową dekadę było przyjęcie nowej Umowy Zrzeszenia. Pozwoli nam ona szybciej i skuteczniej realizować projekty ważne dla całego Zrzeszenia BPS – dodał.

Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku BPS
Artur Adamczyk. Źródło: Bank BPS

Projekt zrzeszeniowy – Funkcjonalności kartowe online w systemach Zrzeszenia

Zgromadzenie Prezesów podjęło decyzję o realizacji projektu zrzeszeniowego Funkcjonalności kartowe online w systemach Zrzeszenia. Usługi w ramach tego projektu zostaną przygotowane w taki sposób, aby były gotowe do integracji z systemami dostawców lokalnych w poszczególnych bankach spółdzielczych. Celem jest obsługa funkcjonalności kartowych online, czyli rozszerzenie oferty o usługi, których obecnie oczekują klienci.

– Ten projekt pozwoli nam unowocześnić i wystandaryzować ofertę kartową Zrzeszenia w kanałach cyfrowych, także pod względem procesowym – mówi Artur Adamczyk.

– Banki spółdzielcze uzyskają możliwość dotarcia do nowych klientów, wzrost akwizycji kart i ich transakcyjności. Jednocześnie procesy obsługi kart będą efektywniejsze, m.in. dzięki poprawie jakości danych. Ujednolicona architektura kartowa w całym Zrzeszeniu pozwoli nam w przyszłości szybciej wprowadzać do oferty nowe produkty, a dane, które będziemy zbierać w systemach wykorzystamy do realizacji innych projektów.

Klienci banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS będą mogli zarządzać swoimi kartami, zarówno debetowymi, jak i kredytowymi, z poziomu bankowości elektronicznej i mobilnej. Do oferty wprowadzimy karty wirtualne, wielowalutowe, przedpłacone. Możliwe też będzie rozliczanie karty w czasie rzeczywistym – podkreślił prezes zarządu Banku BPS.

Czytaj także: Prezes Banku BPS chce zwiększyć udział Zrzeszenia w rynku bankowym

Nowa Rada Zrzeszenia BPS

Podczas obrad podziękowano członkom Rady Zrzeszenia VII kadencji. Pamiątkowe listy wręczyli Piotr Kaczyński, przewodniczący rady nadzorczej Banku BPS oraz Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku BPS. Zgromadzenie wybrało członków Rady na kolejną kadencję.

Rada Zrzeszenia to organ o charakterze doradczym. W zakresie obowiązków Rady leży m.in. opiniowanie strategii Zrzeszenia oraz kierunków wspólnych działań, wniosków o realizację projektów zrzeszeniowych, projektów zmian do Umowy Zrzeszenia, rocznych planów finansowych banku zrzeszającego, czy wysokości wpłat na Fundusz Promocyjny Zrzeszenia. Rada składa się z przedstawicieli banków spółdzielczych reprezentujących poszczególne grupy regionalne.

Na nową, trzyletnią kadencję wybrana została Rada Zrzeszenia w następującym składzie:

 • Stanisław Bachurek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku;
 • Jacek Drzyzga, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie;
 • Jerzy Filipowicz, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu;
 • Grzegorz Flanz, prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku;
 • Tomasz Gromada, prezes zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju;
 • Zofia Jakubczyk, prezes zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie;
 • Kamil Jałocha, prezes zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie;
 • Dorota Kanach, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie;
 • Anna Karwat, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju;
 • Krzysztof Karwowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie,
 • Kazimierz Majewski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie;
 • Tomasz  Kasprzycki, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach;
 • Dariusz Konofalski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku;
 • Marek Kuklewski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie;
 • Tomasz Łazarski, prezes zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego;
 • Piotr Mulawa, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie;
 • Dorota Niewiadomska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie;
 • Mirosław Podebry, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie;
 • Edward Tybor, prezes zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA;
 • Piotr Żebrowski, prezes zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim;
 • Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku BPS.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Zrzeszenia wybrała prezydium w składzie:

Edward Tybor – przewodniczący Rady Zrzeszenia;

Kazimierz Majewski – wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia;

Jacek Drzyzga – sekretarz  Rady Zrzeszenia.

Rada Zrzeszenia BPS 2023
Rada Zrzeszenia BPS 2023. Źródło: Bank BPS

Czytaj także: Wspólna akcja promocyjna banków z Grupy BPS i Mastercard

Komisja Etyki Zrzeszenia BPS

Zgromadzenie Prezesów wybrało też Komisję Etyki Zrzeszenia BPS, w jej skład weszli przedstawiciele każdego regionu:

 • Danuta Kucewicz, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich;
 • Grzegorz Jasiński, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Biszczy;
 • Katarzyna Siemaszko, prezes zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego;
 • Grzegorz Mazgaj, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim;
 • Bogumiła Szklarska, prezes zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
 • Joachim Greger, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem;
 • Piotr Skoczylas, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Mykanowie;

a także przedstawiciel Banku BPS

 • Bartosz Hałaczkiewicz, dyrektor Departamentu Zgodności Banku BPS.

Komisja Etyki to nowy organ Zrzeszenia, powołany do rozstrzygania w sprawach naruszeń przez uczestników Zrzeszenia postanowień Umowy Zrzeszenia lub Dobrych Praktyk.

Komisja Etyki może nakładać na uczestników Zrzeszenia sankcje przewidziane w postanowieniach Umowy Zrzeszenia.

Czytaj także: Klienci Banku BPS i Grupy BPS mogą wygrać do 20 tys. zł spłaty kredytu

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości / Bank BPS