Europejski Trybunał Sprawiedliwości / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / TSUE

Z rynku finansowego

Komentarz ZBP do opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-76/22 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w razie przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego

Opinia jest neutralna z punktu widzenia aktualnej praktyki rynkowej. Nie zmienia też sytuacji banków ani kredytobiorców. Rzecznik Generalny TSUE stwierdził, że w dyrektywie 2014/17/UE nie dokonano wyboru (ani nie narzucono, ani też nie zakazano) konkretnej metody obliczania obniżki całkowitego kosztu kredytu w odniesieniu do kosztów przypadających na pozostały okres obowiązywania umowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej o regulacjach, regulatorach i stanowieniu prawa

Współczesny rynek finansowy jest w ogromnej mierze determinowany przez otoczenie prawno-regulacyjne, to zaś obejmuje wiele poziomów, poczynając od prawa europejskiego aż po rekomendacje nadzorcze i orzecznictwo sądów – wskazywała Katarzyna Urbańska, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, podczas drugiej już sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jacek Jastrzębski.
Z rynku finansowego

Przewodniczący KNF o ostatnich wyrokach TSUE, o wakacjach kredytowych i o ustawowym rozwiązaniu problemu kredytów walutowych

„Te dwa ostatnie wyroki TSUE, czyli ten wyrok z 7 grudnia i wyrok 14 grudnia ja traktuję jednak w dużym stopniu jako pozostawienie decyzji w rękach sędziów krajowych” – powiedział Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wywiadzie dla Radia TOK FM odnosząc się do wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących roszczeń banków w kwestii odzyskania kapitału w przypadku sporów z posiadaczami kredytów walutowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
TSUE, sala rozpraw.
Z rynku finansowego

Stanowisko ZBP w sprawie najnowszego wyroku TSUE: roszczenia banków nie są przedawnione

Związek Banków Polskich w swoim komunikacie odnoszącym się do wyroku C-28/22 z dnia 14 grudnia 2023 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, że roszczenia banków nie są przedawnione, a TSUE oczekuje wzajemnego rozliczenia świadczeń stron. „Ani ten, ani poprzedni wyrok [z 7 grudnia br.] nie wpływają w mojej ocenie na konieczność tworzenia dodatkowych rezerw, czy dodatkowych obciążeń po stronie banków – powiedział Tadeusz Białek, prezes ZBP w rozmowie z ISBnews.

CZYTAJ WIĘCEJ
druk umowy kredytu, banknoty CHF
Prawo i regulacje | Wydarzenia

Linia orzecznicza sądów w sprawie kredytów CHF największym ryzykiem dla banków?

Jednym z najpoważniejszych ryzyk dla polskiego sektora bankowego jest obserwowana od pewnego czasu linia orzecznicza sądów w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty szwajcarskiej. Masowe wręcz unieważnianie umów kredytowych pod pretekstem abuzywności zawartych w nich zapisów stanowi absolutny ewenement na skalę europejską – podkreślał prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek, rozpoczynając debatę poświęconą ekonomicznej logice orzecznictwa dotyczącego tej materii. Dyskusja była ostatnim punktem programu tegorocznego wydarzenia Wyzwania Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Waloryzacja to nie wynagrodzenie, stanowisko bankowców w sporze z frankowiczami

– W naszej ocenie wyrok TSUE w sprawie C-520/21 nie przesądza kwestii związanej z waloryzacją kapitału – podkreślił podczas ostatniej konferencji prasowej Związku Banków Polskich jego prezes, dr Tadeusz Białek. Dodał on, iż unijny trybunał nie odniósł się do możliwości waloryzacji kapitału przez banki. Taka waloryzacja jest czymś całkiem odmiennym od rekompensaty za korzystanie z kapitału.

CZYTAJ WIĘCEJ
TSUE, sala rozpraw.
Gospodarka

Bankowcy na konferencji ZBP o wyroku TSUE w sprawie C-520/21

Konsekwencje ewentualnego stwierdzenia nieważności umowy kredytowej nie jest uregulowana przepisami prawa unijnego, w szczególności dyrektywy 93/13/WE a określenie takowych skutków spoczywa w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich – to jeden z kluczowych wątków wyroku, wydanego we czwartek przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nr C-520/21. Przypomniał o tym prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się tuż po ogłoszeniu wyroku TSUE.

CZYTAJ WIĘCEJ
banknoty CHF, młotek sędziowski
Komentarze ekspertów

Mimo wyroku TSUE ugoda lepsza od drogi sądowej?

„Najkorzystniejsze dla konsumenta pozostaje w naszej ocenie szybkie zamknięcie kwestii kredytu frankowego (poprzez spłatę, nadpłatę czy też kontynuację po przekształceniu kredytu w kredyt w PLN). Stąd ugody i kontynuowanie zapoczątkowanego już przez banki procesu ugodowego uznać należy za najbardziej właściwą i optymalną drogę”, piszą w komentarzu Zuzanna Zakrzewska, Partnerka Zarządzająca i Ewa Gajda-Kozłowska, Senior Manager, Kancelaria EY Law.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 9