Bankowcy najbardziej obawiają się zagrożeń spoza gospodarki

Bankowcy najbardziej obawiają się zagrożeń spoza gospodarki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie po raz kolejny przedstawiono raport dotyczący zagrożeń dla sektora finansowego w Polsce. Po prezentacji rozmawialiśmy z Martą Penczar, dyrektorem projektu EKF – REASERCH Centrum Myśli Strategicznych.

Wśród dziewięciu zagrożeń dla sektora bankowego tylko dwa są związane z rynkiem i z bezpośrednią działalnością banków. Pozostałych siedem zagrożeń wynika z polityki gospodarczej, fiskalnej i regulacyjnej – mówiła w naszym studiu podczas EKF Marta Penczar.

Prawie czterdziestu biorących udział w badaniu ekspertów za największe zagrożenie uznało ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi.

Jak wskazała nasza rozmówczyni – nie chodzi tu tylko o zagrożenia jakie niesie za sobą orzeczenie TSUE dotyczące możliwości pobierania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez banki, ale w ogóle kontynuacja wyroków sądowych unieważniających dotychczasowe umowy kredytowe. W tym także chodzi o próby podważania umów kredytowych w złotych opartych na wskaźniku WIBOR.

„Ryzyko wynikające z umów o kredyt hipoteczny wymieniali jako najważniejsze wszyscy ankietowani przez nas eksperci” – powiedziała Marta Penczar.

Czytaj także: Rekomendacje EKF 2023 dotyczące udziału sektora finansowego w odbudowie Ukrainy

Rosnąca ingerencja państwa

Jako drugie w kolejności zagrożenie wskazywali rosnącą ingerencję państwa w sektor bankowy.

Eksperci przede wszystkim zwracali uwagę na nadmierną aktywność instytucji państwowych, objawiającą się między innymi dodatkowymi wymogami regulacyjnymi. Mówili o wakacjach kredytowych oraz o kosztach ponoszonych przez sektor w związku z zagrożeniem upadłością najsłabszych banków.

Eksperci wskazywali na coraz mniejszą wiarygodność polityki pieniężnej, która może też negatywnie oddziaływać na stabilność systemu finansowego.

Dopiero na kolejnym, trzecim miejscu wśród najważniejszych zagrożeń znalazło się ryzyko rynkowe, na które może mieć pewien wpływ sektor bankowy – ryzyko pogorszenia jakości portfela kredytowego, co jest skutkiem m.in. wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych i pogorszenia się koniunktury gospodarczej. 

Dodatkowym problemem dla banków jest zagrożenie wynikające z wysokiego zaangażowania sektora w zakup obligacji Skarbu Państwa. Znaczny udział skarbowych papierów wartościowych w bilansach banków jest szczególnie bolesny w czasie wysokiej inflacji.

Czytaj także: EKF 2023: rekomendacja dotycząca uruchomienia rynku detalicznych listów zastawnych

Rezultat badania silnym ostrzeżeniem

Pytana o zmiany w opiniach ekspertów w obecnej edycji badań w stosunku do poprzednich edycji – Marta Penczar zwróciła uwagę na dwie istotne różnice.

Po raz pierwszy w historii badań zagrożenia nierynkowe dla sektora były wymieniane przed zagrożeniami czysto rynkowymi.

Druga zmiana to fakt, że opinie ekspertów są tak jednoznaczne. Obecnie wszyscy jednogłośnie wskazują te same główne zagrożenia i to w tej samej kolejności.

„Fakt, że opinie ekspertów są tak jednoznaczne pokazuje, że ryzyka są bardzo silne, a prawdopodobieństwo ich realizacji jest bardzo wysokie. To nie jest dobry scenariusz dla naszego kraju” – podsumowała Marta Penczar.

Czytaj także: Debata Prezesów na EKF 2023: banki mogą nie sprostać rosnącym potrzebom finansowania gospodarki

Źródło: BANK.pl