Europejski Kongres Finansowy / EKF

Z rynku finansowego

Dobre perspektywy przed bankowością korporacyjną w Polsce

Członkowie zarządów największych banków komercyjnych w Polsce w debacie „Przyszłość bankowości korporacyjnej oczami bankowców”, która odbyła się w ramach Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wskazywali na dobre perspektywy dla polskich banków, ale też mówili o wyzwaniach, które stoją przed tym sektorem. Debatę prowadził Jan Szambelańczyk, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualne symbole ubezpieczeń, obraz kuli ziemskiej
Gospodarka

EKF o kluczowych czynnikach kształtujących transformację sektora ubezpieczeń

Inflacja, ryzyka geopolityczne oraz zmiany regulacyjne, demograficzne i klimatyczne powodują, że branża ubezpieczeniowa znajduje się w niemal nieustannej transformacji. Przyszłość branży w znacznym stopniu zostanie zdeterminowana przez umiejętność dostosowania do zmieniających się potrzeb społecznych i gospodarczych. O wyzwaniach stojących przed sektorem dyskutowano podczas konferencji „Ubezpieczenia: sprzedaż, innowacje, ryzyko”. Partnerem wydarzenia była firma doradcza Deloitte, czytamy w komunikacie prasowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Bankowość i Finanse | Europejski Kongres Finansowy | Grozi nam niezdolność banków do wspierania gospodarki

Odporność polskiej bankowości na szoki transgraniczne i obciążenia fiskalno-regulacyjne zdominowała tegoroczną debatę z udziałem prezesów polskich banków, tradycyjnie wieńczącą obrady Europejskiego Kongresu Finansowego. Wśród innych wyzwań uczestnicy zwracali uwagę na spór wokół kredytów frankowych, którego kolejną odsłonę obserwujemy po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 czerwca br.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rekomendacje EKF
Z rynku finansowego

EKF 2023: rekomendacja dotycząca uruchomienia rynku detalicznych listów zastawnych

Rozważając możliwości wykorzystania mechanizmów gospodarki rynkowej do wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wzrostu dobrobytu ludności, należy myśleć w perspektywie co najmniej kliku lub kilkunastu lat. Jednym z takich mechanizmów jest rynek obligacji zabezpieczonych, w szczególności rynek listów zastawnych, czytamy w rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego ’23.

CZYTAJ WIĘCEJ
EKF 2023, Tadeusz Białek
Technologie i innowacje

AI może być cennym sojusznikiem w walce z praniem pieniędzy

Efektywność procesów AML w wielu krajach pozostawia wiele do życzenia. W okresie pomiędzy 2021-2022 rokiem, brytyjskie instytucje zobowiązane dostarczyły aż 740 tysięcy zgłoszeń odnośnie do podejrzanych transakcji, co poskutkowało zaledwie tysiącem podjętych postępowań prokuratorskich – wskazywał podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Piotr Jagodziński, manager w Dziale Zarządzania Ryzyka firmy Deloitte. Portal BANK.pl był patronem medialnym Kongresu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kamil Liberadzki
Z rynku finansowego | Multimedia

Komu są potrzebne listy zastawne?

W celu zmiany struktury finansowania kredytów hipotecznych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego planuje wprowadzić dla banków nowy wskaźnik finansowania długoterminowego (WFD). O nowej inicjatywie UKNF z Kamilem Liberadzkim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, moderatorem debaty „Jak ożywić rynek listów zastawnych w Polsce?” podczas Europejskiego Kongresu Finansowego rozmawiał Robert Lidke.

CZYTAJ WIĘCEJ
świnak skarbonka, monety, ikony rodziców i dzieci
Edukacja finansowa

Debata EKF: edukacja finansowa w Polsce poprawia się, ale nadal jest dużo do zrobienia

Poziom edukacji ekonomicznej i finansowej Polaków systematycznie rośnie, ale braki są nadal widoczne. Największe dotyczą edukacji na poziomie szkoły, jednak także rodzice nie zawsze zauważają konieczność wdrażania dzieci w kwestie finansowe, uważają eksperci uczestniczący w debacie „Edukacja finansowa – ranking sukcesów i porażek” podczas XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 7