Prezesi polskich banków o finansowaniu transformacji energetycznej

Prezesi polskich banków o finansowaniu transformacji energetycznej
EKF, debata prezesów banków,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor bankowy ma środki, by finansować transformację energetyczną kraju, proces ten wspierać mogą także zagraniczni właściciele banków, potrzebny jest jednak wieloletni program przebudowy polskiej energetyki - mówili prezesi banków podczas panelu „Sytuacja sektora bankowego a wyzwania rozwoju gospodarki" w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Gospodarzem debaty był Związek Banków Polskich.

Z szacunków przedstawionych przez ZBP wynika, że w perspektywie najbliższych 5 lat koszt modernizacji energetycznej Polski wyniesie około 850 mld zł.

Podano, że aby utrzymać inwestycje w czystą energię na średnim światowym poziomie, Polska powinna wydatkować do 2029 roku kwotę 275 mld zł. Koszty transformacji energetycznej muszą uwzględnić postawienie przynajmniej jednej elektrowni atomowej (koszt około 300 mld zł) oraz konieczną modernizację sieci (około 150 mld zł).

„Jasna polityka rządu, polityka gospodarcza, polityka dotycząca wyznaczania kierunków rozwoju powinna pomóc przedsiębiorcom i nam w wyborze finansowania inwestycji” – powiedział prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski.

Czytaj także: Minister finansów o znaczeniu transformacji energetycznej dla zmiany modelu gospodarczego w Polsce, EKF 2024

Banki-matki pomogą

„Jest również gotowość naszych matek, by uczestniczyć w finansowaniu wielkich przedsięwzięć, by podstawić te projekty na własny bilans, na własne ryzyko. Te banki mają doświadczenie na rynkach, które przeszły taką transformację” – dodał prezes Santander Bank Polska.

Jego zdaniem negatywny wpływ na zdolność banków do finansowania gospodarki ma obecna, niekorzystna konstrukcja podatku bankowego.

„Wielkim ograniczeniem jest wysokość podatku bankowego, a w momencie kiedy mamy konkurować z bankami, które są zwolnione z tego podatku, one mogą zaoferować lepsze warunki dla klientów” -powiedział Michał Gajewski.

Prezes Santander Bank Polska zwrócił uwagę na rolę małych i średnich firm w gospodarce i na to, że sektor ten wymaga wsparcia i pomocy ze strony banków w transformacji.

„Bez zdrowego segmentu MSP – Polska nie będzie się rozwijała w tym tempie i nie uda się zrealizować tych ambicji i szans, które są przed nami” – powiedział Michał Gajewski.

Jego zdaniem większość firm z segmentu MSP finansuje się obecnie z własnych środków.

Czytaj także: EKF 2024: Centrum Myśli Strategicznych o zagrożeniach dla stabilności systemu finansowego

Pieniądze nie są problemem?

Prezes ING Banku Śląskiego, Brunon Bartkiewicz ocenił, że na zdrowe projekty pieniądze zawsze się znajdą.

„Pieniądze nie są problem, problemem jest ustalenie takiego schematu, w którym inwestycje jesteśmy w stanie robić w sposób niezaburzający gospodarkę, a stabilizujący” – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Ocenił, że w sektorze jest potencjał kapitałowy, by finansować tego typu przedsięwzięcia, ale potrzebny jest wieloletni programu przebudowy polskiej energetyki.

Prezes mBanku Cezary Stypułkowski zwrócił uwagę, że sektor bankowy pozostaje płynny, ale krajowe banki nie byłyby w stanie samodzielnie finansować bardzo dużych projektów transformacji sektora energetycznego, co dotyczy m.in. energetyki jądrowej. O wiele większą rolę krajowe banki odegrać mogą przy projektach mniejszych, dotyczących energetyki rozproszonej.

„Jeśli będzie rozproszona – to będzie to eldorado dla polskich banków” – powiedział Cezary Stypułkowski.

Jego zdaniem kapitały sektora bankowego byłyby wyższe, gdyby nie koszty związane z kredytami we frankach szwajcarskich.

Wiceprezes PKO BP, kierujący pracami zarządu Szymon Midera podał, że segment korporacyjny jest w Banku niedoważony, większą rolę odgrywa segment klientów detalicznych. Poinformował, że PKO BP chce pomóc polskim firmom w wyjściu za granicę, przede wszystkim na rynki Unii Europejskiej.

Dyskusję podczas panelu „Sytuacja sektora bankowego a wyzwania rozwoju gospodarki” moderował dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich (ZBP).

Wprowadzenie do debaty przedstawiła Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: EKF 2024: przewodniczący KNF o nowych ryzykach i adaptacyjności banków

Źródło: PAP BIZNES