Dobre perspektywy przed bankowością korporacyjną w Polsce

Dobre perspektywy przed bankowością korporacyjną w Polsce
Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 2023, fotobueno
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Członkowie zarządów największych banków komercyjnych w Polsce w debacie „Przyszłość bankowości korporacyjnej oczami bankowców”, która odbyła się w ramach Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wskazywali na dobre perspektywy dla polskich banków, ale też mówili o wyzwaniach, które stoją przed tym sektorem. Debatę prowadził Jan Szambelańczyk, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

W wystąpieniach uczestników debaty wskazywano na wielkość polskiego sektora bankowego, a przede wszystkim na wielkość jego kapitałów, które są zbyt małe w stosunku do potrzeb naszej gospodarki. Mówił o tym m.in. Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w mBanku.

Apel o możliwość budowania kapitałów banków

W jego opinii kapitały polskich banków skurczyły się z dwóch powodów: po pierwsze w bilansach banków są papiery skarbowe, które mają ujemną wycenę w sytuacji gdy stopy poszły bardzo drastycznie do góry, drugim powodem jest inflacja.  Kapitały naszego sektora bankowego w relacji do PKB znacząco odstają od wielkości kapitałów banków w innych krajach Unii Europejskiej.

Adam Pers zwrócił się z apelem do polityków niezależnie od tego, które ugrupowania reprezentują, aby pozwolili bankom budować kapitały, bo to banki finansują polską gospodarkę, a jej rozwój w następnych latach będzie się w dużym stopniu opierać na kredytach bankowych.

Stwierdził jednak: „Przed bankowością korporacyjną w Polsce – w mojej ocenie – są raczej dobre perspektywy”.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Klienci Korporacyjni | Żeglowanie po znanych wodach

Wsparcie dla polskich firm za granicą i dla zagranicznych w Polsce

Wiceprezesi odpowiedzialni za piony finansowe banków wymieniali szereg obszarów, w których będzie potrzebne finansowanie ze strony sektora bankowego.

Adam Pers mówił o transformacji energetycznej, a także o nearshoringu, czyli o skracaniu łańcuchów dostaw i przenoszeniu części produkcji zlecanej do tej pory Chinom, czy też innym oddalonym od Europy Zachodniej krajom np. do Polski czy Rumunii. Tego typu przedsięwzięcia będą wymagały finansowania ze strony sektora finansowego.

Innym obszarem, który wymaga uwagi sektora bankowego jest wsparcie polskich firm w ich ekspansji zagranicznej. Mówiła o tym m.in. Agnieszka Wolska, wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Jak zauważyła – eksport stanowi już 63% polskiego PKB i jednocześnie przedsiębiorstwa zagraniczne generują 40% naszego PKB.

Podkreślała, że jesteśmy częścią europejskiego rynku i nasza bankowość korporacyjna musi być bankowością europejską, zapewniającą obsługę firmom europejskim w naszym kraju, jak i umożliwiającą  wyjście polskim firmom na rynki zagraniczne.

W podobnym duchu wypowiadał się Michał Mrożek, wiceprezes zarządu w ING Banku Śląskim. Mówił, że  zadaniem sektora bankowego jest wspieranie polskich firm i doradzanie im w procesie wchodzenia na rynki zagraniczne.

Wskazywał również na zmiany jakie zachodzą w łańcuchach dostaw,  w procesie internacjonalizacji, co stwarza dla polskiej gospodarki duże szanse.  

Jak zauważył – część banków w naszym kraju znajduje się w międzynarodowych grupach bankowych. Mogą więc one skutecznie wspierać polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

O roli polskich banków we wspieraniu polskich firm zagranicą mówił też Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu, nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

„Pekao S.A. czy PKO BP mają sporą lekcję do odrobienia. Musimy zacząć intensywnie rozwijać się za granicą. My jako PKO BP otwieramy w tej chwili kolejne oddziały za granicą, idąc drogą naszych klientów i pomagając im w realizacji biznesu za granicą” – powiedział.

Banki zainteresowane wzmocnieniem rynku kapitałowego w Polsce

Uczestnicy panelu mówiąc o finansowaniu polskich firm wskazywali również na rynek kapitałowy, który ich zdaniem jest w Polsce zbyt słaby.

Zwrócił na to uwagę Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej w Banku Pekao S.A.

Zgadzając się z opiniami pozostałych uczestników debaty, że potrzeby firm będą w zdecydowanej większości finansowane kredytem bankowym, a nie rynkiem kapitałowym, stwierdził:

„My jako banki powinniśmy się silniej zaangażować w rynek kapitałowy. Wiemy, że na kontynencie europejskim nie jest to zbyt popularne, to nie jest coś, co jest lubiane przez naszych inwestorów, przez naszych regulatorów, bo rynek kapitałowy jest uznawany za znacznie bardziej ryzykowny. Jednak jeżeli my w Polsce nie weźmiemy tego w karby, to po prostu ktoś inny wejdzie w to miejsce”.

Podobne zdanie wyraził Andrzej Kopyrski. W jego opinii jest jeszcze do wykonania ogromna praca przy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Do tej pory trudno było rozwijać rynek kapitałowy, szczególnie w obszarze instrumentów dłużnych, w sytuacji kiedy banki miały strukturalną nadpłynność i wszystkie emisje papierów wartościowych czy obligacji najpierw trafiały na bilanse banków, a dopiero w drugim ruchu szły na rynek, jeśli bank na to się decydował i umiejętnie zarządzał swoją ekspozycją.

Wiceprezes PKO BP uważa, że duże zapotrzebowanie gospodarki na finansowanie stwarza szansę na stymulowanie rynku kapitałowego przez sektor bankowy.

W tym kontekście wskazał na udaną, dużą emisję obligacji Cyfrowego Polsatu, w której uczestniczyło PKO BP. Jego zdaniem jest to przykład dobrze ustrukturyzowanej i dobrze uplasowanej na rynku emisji.

„Jako PKO BP będziemy oczywiście ten rynek rozwijać.  Mamy i zespół, i siłę, aby to robić. Mamy przede wszystkim klientów, których stale edukujemy o korzyściach z korzystania z rynku kapitałowego i łączenia go z tradycyjnym rynkiem kredytowym” – podkreślił Jerzy Kwieciński.

Zdaniem Lecha Gałkowskiego, członka zarządu kierującego Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Santander Bank Polska S.A. – klienci korporacyjni polskich banków korzystają z serwisów i technologii, które zostały rozwinięte w obszarze detalicznym.

Jak zaznaczył, rozwiązania te są dużo lepsze od tych, z których mogą korzystać klienci banków w innych krajach w Europie.

W jego opinii produkty, które oferują działające w Polsce banki będą się upodabniać, ich postępy w digitalizacji będą się wyrównywać. To czym będzie się mógł dany bank wyróżnić, to będzie zaangażowanie jego pracowników.

Dlatego ważne będzie, aby banki skutecznie konkurowały na rynku o talenty, o wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Podczas debaty w kontekście bankowości korporacyjnej mówiono również:

o ESG i o konieczności przejmowania od firm technologicznych najlepszych wzorców (Agnieszka Wolska),

o inwestowaniu w zieloną energetykę (Adam Pers),

o symetrii pomiędzy klientem indywidualnym i jego bankiem w kontekście bankowości detalicznej oraz o współpracy z regulatorami krajowymi i unijnymi (Michał Mrożek).

Robert Lidke
Robert Lidke, redaktor naczelny portalu BANK.pl, współtwórca pierwszego magazynu biznesowego w polskich mediach elektronicznych – Radio Biznes, nadawanego w radiowej Jedynce od jesieni 1989 r. Inicjator utworzenia i szef portalu ekonomicznego Polskiego Radia gospodarka.polskieradio.pl, były redaktor naczelny Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, ostatni redaktor naczelny Gazety Prawnej przed jej połączeniem z Dziennikiem.
Źródło: BANK.pl