Jan Szambelańczyk

Z rynku finansowego

Dobre perspektywy przed bankowością korporacyjną w Polsce

Członkowie zarządów największych banków komercyjnych w Polsce w debacie „Przyszłość bankowości korporacyjnej oczami bankowców”, która odbyła się w ramach Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wskazywali na dobre perspektywy dla polskich banków, ale też mówili o wyzwaniach, które stoją przed tym sektorem. Debatę prowadził Jan Szambelańczyk, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/12

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Fiesta spowodowana okolicznościowym sukcesem nie potrwa długo

Moim zdaniem, warunkiem sine qua non wzrostu znaczenia i rozwoju spółdzielczości, a bankowości spółdzielczej w szczególności, jest odpowiednio dojrzała świadomość społeczna kosztów i korzyści braku odpowiedniej organizacji wspólnot lokalnych w specjalistycznych spółdzielniach, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem – podkreśla prof. dr hab. Jan Szambelańczyk w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka | Wydarzenia

EKF: debata o praworządności i kredytach frankowych

Dlaczego spory dotyczące walutowych kredytów hipotecznych stanowią tak poważne wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości? W jakim stopniu sędziowie orzekający w sprawach gospodarczych powinni kierować się literą prawa, a kiedy niezbędne jest odwołanie do reguł ekonomicznych? Czy wiedza polskich prawników na temat prawideł rządzących gospodarką jest wystarczająca, by byli oni w stanie przyjąć właściwą wykładnię? Kwestie te były tematem debaty eksperckiej pod wiele znaczącym tytułem „Prawo w parze z ekonomią i zdrowym rozsądkiem”, zorganizowanej podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Bankowość spółdzielcza

Jak bardzo polskim bankom spółdzielczym zależy na ich udziałowcach?

Kryzys członkostwa zalicza się bez wątpienia do najpoważniejszych problemów, jakie trapią polską bankowość spółdzielczą. Szeregi udziałowców tych instytucji finansowych w Polsce topnieją z roku na rok, podczas gdy w państwach takich jak Niemcy czy Austria przyjęcie w poczet członków spółdzielni finansowych jest w dalszym ciągu atrakcyjną opcją dla licznych przedstawicieli społeczności lokalnych, pisze Karol Mórawski, który obserwował wtorkowe ( 19 stycznia) webinarium Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
FLBS 8 października 2020 r.
Bankowość spółdzielcza

Czas powalczyć o wizerunek sektora. Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – mówi stare polskie przysłowie, a lokalne instytucje finansowe nie są w żadnym stopniu wyłączone spod obowiązywania tej reguły. Problematyce wizerunku polskiej bankowości spółdzielczej i postrzeganiu tych instytucji zarówno przez własnych klientów, jak i osoby korzystające z usług innych banków poświęcona była druga sesja trzeciego już webinarium Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Raport Specjalny | Bankowość Spółdzielcza | Konsolidacja? Tak, ale jaka?

W dyskusji na temat perspektyw polskiej bankowości spółdzielczej i jej miejsca na rynku finansowym poczesne miejsce zajmuje kwestia integracji sektora. Utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej, wspólna realizacja projektu BS-API dostarczają zarówno cennych doświadczeń, jak i argumentów za zacieśnieniem współpracy. Jej główne obszary i optymalna dla wszystkich dynamika w dalszym ciągu pozostają otwarte.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Wydarzenia. Europejski Kongres Finansowy: Praworządność to za mało, potrzeba moralności

Warto być przyzwoitym – słowa Władysława Bartoszewskiego znajdują szczególne zastosowanie wobec współczesnego sektora finansowego. Kryzys lat 2007-2011 jednoznacznie udowodnił, iż uczciwość, odpowiedzialność społeczna i przejrzystość mają znaczenie nie tylko wizerunkowe. Odejście od tych reguł na rzecz formalnej zgodności z literą prawa prędzej czy później przekłada się fatalnie na wyniki finansowe poszczególnych instytucji, a w dalszej konsekwencji również całego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo IX Europejskiego Kongresu Finansowego
Wydarzenia

EKF 2019. Odpowiedzialność banku to znacznie więcej niż uczciwość

Pokusa nadużycia, określana tez jako moral hazard, stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla całej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego. W jakich okolicznościach pokusa nadużycia staje się wyjątkowo silna? Co we współczesnym świecie oznaczać powinno pojęcie „odpowiedzialne finanse”, i dlaczego nie należy utożsamiać go wyłącznie z uczciwym prowadzeniem biznesu? Na te pytania poszukiwano odpowiedzi podczas debaty eksperckiej, wieńczącej pierwszy dzień obrad Europejskiego Kongresu Finansowego

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

W poszukiwaniu nowego modelu działalności

Jak utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej wpłynie na funkcjonowanie lokalnych placówek? W jakim kierunku będzie zmierzać ewolucja roli banku zrzeszającego w nowych uwarunkowaniach organizacyjnych? Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas pierwszej sesji forum. Zapoczątkowały ją wystąpienia zwierzchników spółdzielni IPS funkcjonujących w obydwu zrzeszeniach. Dr Sławomir Czopur, prezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Adam Skowroński, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB omówili doświadczenia kierowanych przez siebie placówek w pierwszych miesiącach funkcjonowania IPS, odnosząc się również do wyzwań związanych z dalszą działalnością banków w nowym modelu funkcjonowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Inauguracja Konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014

spotkanie.wykres.01.250x17516 stycznia 2014 roku sesją szkoleniową w poznańskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przy ulicy Klasztornej 24/25 w Poznaniu zainaugurowano Konkurs BANRISK – Liga Akademicka 2013/2014. Jest to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1