EKF 2019. Odpowiedzialność banku to znacznie więcej niż uczciwość

EKF 2019. Odpowiedzialność banku to znacznie więcej niż uczciwość
Logo IX Europejskiego Kongresu Finansowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pokusa nadużycia, określana tez jako moral hazard, stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla całej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego. W jakich okolicznościach pokusa nadużycia staje się wyjątkowo silna? Co we współczesnym świecie oznaczać powinno pojęcie "odpowiedzialne finanse", i dlaczego nie należy utożsamiać go wyłącznie z uczciwym prowadzeniem biznesu? Na te pytania poszukiwano odpowiedzi podczas debaty eksperckiej, wieńczącej pierwszy dzień obrad Europejskiego Kongresu Finansowego

Włodzimierz Kiciński: Istotą właściwego funkcjonowania sektora bankowego powinny być trzy zasady: transparencja, odpowiedzialność i kreatywność #ZBP @EFCongress

Punktem wyjścia do debaty był zbiór zasad responsible banking, zaprezentowany niedawno przez ONZ. Prof. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przypomniał, iż reguły te odnoszą się nie tylko do zgodnego z prawem i uwzględniającego interes klienta prowadzenia bankowego biznesu.

Twórcy zasad responsible banking wiele miejsca poświęcili środowiskowym i społecznym  skutkom decyzji podejmowanych przez instytucje finansowe. Takim przykładem może być chociażby finansowanie przez banki energetyki węglowej, przy świadomości negatywnych konsekwencji funkcjonowania tego przemysłu w postaci smogu i rosnącej liczby zachorowań na nowotwory.

Sektor górniczy zatrudnia w Polsce około 100 tysięcy osób. Tymczasem każdego roku co najmniej 50 tysięcy Polaków umiera z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery  – przypomniał prof. Szambelańczyk.

Przed zbyt szerokim rozumieniem pojęcia moral hazard przestrzegał Jerzy Pruski, były szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a obecnie prezes Idea Banku, wskazując, iż kwestie środowiskowe czy społeczna odpowiedzialność bankowego biznesu w zakresie szerszym aniżeli relacje z klientami stanowią odrębne zagadnienia. – Pokusa nadużycia wiąże się z przenoszeniem możliwych negatywnych konsekwencji własnych działań na osoby trzecie. Takie ryzyko pojawia się w każdym biznesie wykorzystującym mechanizm dźwigni finansowej – wskazał Jan Pruski.

 

Wdrażanie zasad responsible banking powinno mieć charakter zrównoważony, a w niektórych sytuacjach należy uwzględniać pełną złożoność problemu i dopuścić okresy przejściowe – apelował Michał H. Mrożek, prezes HSBC Bank Polska. Takim przykładem może być sektor energetyczny, który w wielu krajach podlega transformacji od wysokoemisyjnej energetyki węglowej ku nowocześniejszym i czystszym rozwiązaniom.

Na tym etapie trudno wyobrazić sobie odstąpienie od finansowania sektora w transformacji, tylko dlatego, że w pewnym, malejącym stopniu korzysta ze starszych technologii – stwierdził prezes HSBC.

Przypomniał on, że niektóre z polskich banków początkowo postanowiły wdrażać zasadę odchodzenia od węgla w sposób radykalny, by później, w wyniku negocjacji, złagodzić kryteria dla przedsiębiorstw uczestniczących w transfromacji energetycznej.

Wskazał on również na negatywne konsekwencje błędnego rozumienia odpowiedzialności społecznej biznesu poprzez rozciąganie odpowiedzialności instytucji finansowych na szkody powstałe w wyniku błędnego działania czy wręcz ignorancji klientów. Takie właśnie rozwiązanie wdrażane jest przez brytyjski nadzór bankowy w odniesieniu do rachunków bankowych klientów indywidualnych

 

Istotą właściwego funkcjonowania sektora bankowego powinny być trzy zasady: transparencja, odpowiedzialność i kreatywność – zauważył wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński.

W pierwszym przypadku brak przejrzystości każdorazowo skutkować będzie problemami dla instytucji, co w większym lub mniejszym stopniu przełoży się na funkcjonowanie zarówno całego sektora finansowego, jak również na kondycję osób i podmiotów współpracujących z danym bankiem.

Prezes Idea Banku przypomniał, iż w przypadku sektora finansowego osobą poszkodowaną w wyniku nieodpowiedzialnych działań danej instytucji są z reguły konsumenci. – To całkiem inna sytuacja niż ma miejsce na przykład w przemyśle, gdzie skutki nieodpowiedzialności producenta dotykają z reguły inne firmy – ocenił Jerzy Pruski.

Sama transparentność nie wystarczy, by uchronić instytucje finansową przed missellingiem lub innymi formami naruszania dobrych praktyk. Konieczna jest również odpowiedzialność, która towarzyszy bankowcom właściwie na każdym kroku – powiedział Włodzimierz Kiciński.

Odpowiedzialna polityka prowadzona przez bank musi uwzględniać między innymi poziom świadomości klientów, do których kierowany jest dany produkt. Ostatni z czynników to kreatywność, rzecz jasna właściwie rozumiana.

Wiceprezes ZBP przypomniał o przypadkach zagranicznych banków, które wykazując się kreatywnością w tworzeniu produktów finansowych pominęły kwestie odpowiedzialności, czego najbardziej widomym efektem były zjawiska kryzysowe lat 2007-2011.

Włodzimierz Kiciński przestrzegł również przed rozwiązywaniem problemów związanych z etyką wyłącznie na gruncie regulacyjnym. Przypomniał on, iż w ten sposób dochodzi do zbytniego sformalizowania branży, przez co nie może ona odpowiednio szybko reagować na wyzwania zmieniającego się świata.

Źródło: aleBank.pl