Banki spółdzielcze: Zmagający się z wyzwaniami

Banki spółdzielcze: Zmagający się z wyzwaniami
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Czas wdrażania kluczowych rozwiązań organizacyjnych i biznesowych w bankowości spółdzielczej" - pod takim hasłem przebiegało tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Nawiązywało ono do tego, co zachodzi właśnie w polskiej bankowości spółdzielczej. A co można – i to bez wielkiej przesady – nazwać swoistą rewolucją. Chodzi wszak nie tylko o utworzenie spółdzielni IPS przez oba zrzeszenia czy nowelizację kluczowej dla sektora spółdzielczego ustawy umożliwiającej powołanie przez kilkadziesiąt banków zrzeszenia zintegrowanego. Ale też i o to, że kolejne instytucje z sektora dążą do uzyskania samodzielności. Wszystkiemu temu zaś towarzyszą dyskusje poświęcone przyszłości polskiej bankowości spółdzielczej. Próbuje się w nich ustalić taki jej model, który nie zatraciłby tak cennej lokalnej specyfiki, a przy tym odpowiadałby na wyzwania współczesności i zapewniał pełne bezpieczeństwo tak samym instytucjom finansowym, jak i ich klientom.

Przemiany w sektorze

Jak co roku sale warszawskiego Hotelu Gromada licznie wypełnili przedstawiciele banków spółdzielczych, instytucji nadzorczych, administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Nie zabrakło także niezależnych ekspertów. Wszystkich ich powitał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, gospodarza i organizatora Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Przypomniał, iż sektor finansowy znalazł się w dość szczególnej sytuacji. Niskie, a w niektórych krajach wręcz ujemne, stopy procentowe; polityka luzowania ilościowego, kryzys imigracyjny, brexit – wszystko to ma wpływ także na stan polskiej bankowości. A do tego dochodzi jeszcze zalew nowych regulacji, kolejne obciążenia sektora, nie wspominając już o słabości systemów poręczeniowo-gwarancyjnych i ciągłym braku legislacyjnego wsparcia dla budzenia w klientach banków skłonności do długoterminowego oszczędzania.

W swoim wystąpieniu dr Jacek Bartkiewicz, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, zaznaczył, że przemiany dokonujące się ostatnio w sektorze spółdzielczym mają dla niego kluczowe znaczenie. Zmiany prawne i organizacyjne powinny służyć wypracowaniu nowych modeli funkcjonowania, które na lata staną się fundamentem działalności spółdzielców. Podkreślił, że muszą oni budować rzeczywiście mocne struktury, choćby tylko z tego powodu, że w sektorze banków komercyjnych dochodzi do kolejnej już konsolidacji. NBP ocenia, że docelowo w kraju funkcjonować będzie ok. 5-6 liczących się banków uniwersalnych – i z nimi przyjdzie konkurować spółdzielcom. – Warto zastanowić się, jak banki, które nie chcą włączyć się w IPS poradzą sobie choćby z wymogami ostrożnościowymi – dodał. Zachęcił także przedstawicieli banków spółdzielczych, by więcej inwestowali w nowe technologie. Chodzi bowiem nie tylko o bezpieczeństwo instytucji, ale też pozyskanie nowych, zwłaszcza młodych klientów, którzy zainteresowani są bankowością internetową i mobilną.

IPE

Z kolei dr. inż. Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcał bankowców do aktywnego włączenia się w tworzenie Paktu dla Obszarów Wiejskich. Odpowiadając na to, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz przekazał mu propozycje sektora bankowego do tegoż dokumentu. Jako ostatni w inauguracyjnej części forum wystąpił dr Krzysztof Broda, zastępca prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowo omówił zmiany w ustawie o BFG (w życie weszły one 9 października – przyp. red.). Dużo czasu poświęcił zwłaszcza uporządkowanej restrukturyzacji banku, tzw. resolution.

IPS w zrzeszeniu

W trakcie sesji pierwszej zastanawiano się nad tym, jak utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej wpłynie na funkcjonowanie lokalnych placówek i jaką rolę w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI