Bank Rumia Spółdzielczy

Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021, w poszukiwaniu nowych przychodów

Rekordowo niskie stopy procentowe i rosnące koszty prowadzenia działalności bankowej skłaniają instytucje finansowe do poszukiwania pozaodsetkowych źródeł przychodu. Jakie działania powinny podjąć banki lokalne, by optymalnie zagospodarować ten obszar, gdzie należy się spodziewać największych zmian, i jaką rolę w kreowaniu nowych możliwości zarabiania dla poszczególnych instytucji odegrać mogą zrzeszenia? Próby odpowiedzi na te pytania nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Aleksander Borzymowski, prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczy.
Bankowość spółdzielcza

Rozwiązania technologiczne szansą skompensowania strat wynikających z niskich stóp procentowych

Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym, a także środowisko niskich stóp procentowych wskazują na niezaprzeczalną konieczność wprowadzania w bankach spółdzielczych rozwiązań technologicznych, będących odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów, wyzwania z zakresu poprawy efektywności działania, regulacyjnego, bezpieczeństwa, a także zwiększenia generowanych przychodów ‒ podkreśla w komentarzu dla aleBank.pl Aleksander Borzymowski, prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja finansowa

Współpraca w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z bankami zrzeszonymi w grupie SGB to wartość dodana

Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost społecznego zainteresowania praktycznymi aspektami edukacji ekonomicznej. Rozwój usług finansowych, wdrażanie do powszechnego użytku nowoczesnych instrumentów i narzędzi informatycznych nie tylko ułatwia dostęp do naszych pieniędzy, ale wymaga większej świadomości odnośnie przeciwdziałania niepożądanym skutkom postępu technologicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1