Rozwiązania technologiczne szansą skompensowania strat wynikających z niskich stóp procentowych

Rozwiązania technologiczne szansą  skompensowania strat wynikających z niskich stóp procentowych
Aleksander Borzymowski, prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczy. Źródło: BRS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym, a także środowisko niskich stóp procentowych wskazują na niezaprzeczalną konieczność wprowadzania w bankach spółdzielczych rozwiązań technologicznych, będących odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów, wyzwania z zakresu poprawy efektywności działania, regulacyjnego, bezpieczeństwa, a także zwiększenia generowanych przychodów ‒ podkreśla w komentarzu dla aleBank.pl Aleksander Borzymowski, prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczy.

#AleksanderBorzymowski: Rozwiązania technologiczne pozwalają BS-om także na możliwość wyjścia z kryzysu jako efektywnych, nowoczesnych, atrakcyjnych dla klienta i silnych w grupie instytucji finansowych #BankiSpółdzielcze #NoweTechnologie #BSAPI #BankRumiaSpółdzielczy

Myślę tu o kontynuacji i wzmocnieniu już wielu rozpoczętych inicjatyw, a także podjęcia energicznych, wspólnych, zrzeszeniowych działań w zakresie integracji przyjętych rozwiązań technologicznych.

Zintegrowane rozwiązania to w mojej ocenie takie, które mogą być wspólne dla wszystkich członków zrzeszeń, przy wykorzystaniu tych samych rozwiązań (bezpośrednio lub za pośrednictwem platformy BS API).

W odróżnieniu od lokalnych, indywidualnych wdrożeń lub obejmujących grupy banków korzystających z narzędzi dostarczanych przez producenta systemu głównego (dotychczas najczęściej spotykana praktyka), takie podejście jest w stanie zagwarantować zdecydowanie szybsze wdrożenia nowoczesnych, powszechnych w zrzeszeniach rozwiązań produktowych, a więc bezpośrednio przyczynić się do wzrostu przychodów po stronie odsetkowej, a także opłat i prowizji.

Czytaj także: Uniwersalne BS API, jednolita oferta 193 banków spółdzielczych

SGB Mobile, e-Kantor Walutowy, trwały nośnik…

Przykładem zrealizowanych już wdrożeń w Grupie SGB są kantor walutowy, aplikacja SGB Mobile, czy trwały nośnik.

Kolejnymi mogą być kredyty czy ubezpieczenia dostępne w aplikacji mobilnej. Istotnym jest, aby były one oparte o te same regulacje, ten sam silnik decyzyjny i infrastrukturę. Jest to niezbędne dla szybkości wprowadzania nowych usług, ich modyfikacji, a także jednolitego standardu w całej Grupie, co zapewni większą efektywność kosztową, jednolity wizerunek na rynku, umożliwi jednolite wspólne kampanie reklamowe.

Powszechność sprawą zasadniczą

Warunkiem na drodze sukcesu jest jednak pełna determinacja wszystkich członków Zrzeszenia do ich powszechnego zaaplikowania w swoich organizacjach. Drugim z podstawowych warunków jest wdrażanie tych właśnie zrzeszeniowych usług, a nie podobnych, dostarczanych przez innych być może zaprzyjaźnionych lokalnie dostawców.

Nie stać nas bowiem na angażowanie zasobów i ponoszenie kosztów w celu utrzymywania wielu platform, uzgadnianie zmian, opóźnianie wdrożeń ze względu na brak gotowości poszczególnych partnerów, czy wreszcie na nonszalancję ponoszenia tych kosztów i nie wdrażanie nowych rozwiązań ze względu na własne lokalne podejście.

Czytaj także: Na czym chcą zarabiać banki w dobie zerowych stóp procentowych?

W mojej opinii Banki spółdzielcze powinny skupiać się głównie na relacjach z klientami, sprzedaży produktów i usług, a rolą zrzeszeń jest dostarczanie rozwiązań regulacyjnych, produktowych, technologicznych również w obszarach szeroko rozumianego back office, a więc m.in. sprawozdawczości, płac, czy księgowości.

W tym kierunku powinny rozwijać się również zintegrowane rozwiązania, pozwolą bowiem na znaczące obniżenie bieżących kosztów działania, a także na uwolnienie banków od czasochłonnych obowiązków nie związanych bezpośrednio z ich obecnością na rynku.

Zintegrowana, opłacalna technologia czyli BS API

Platforma BS API dając możliwość otwarcia  zamkniętych dotychczas systemów centralnych na rozwiązania zintegrowane, może też być drogą do upowszechnienia tych, które były wdrażane w pojedynczych bankach (pod warunkiem ich skalowalności na całe zrzeszenia).

Podsumowując zintegrowane rozwiązania technologiczne pozwalają bankom spółdzielczym nie tylko na kompensowanie strat wynikających z niskich stóp procentowych, ale także możliwość i perspektywę wyjścia z obecnego kryzysu jako efektywnych, nowoczesnych, atrakcyjnych dla klienta i silnych w grupie instytucji finansowych.

Aleksander Borzymowski,

prezes Zarządu

Bank Rumia Spółdzielczy.

Źródło: aleBank.pl