Aleksander Borzymowski

Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

FTBS 2022, razem znaczy bezpieczniej

Czy powinno się zaopatrywać w gotówkę bankomat pod ostrzałem artyleryjskim? Do niedawna taki scenariusz mógł zrodzić się tylko w umyśle ekscentrycznego, hollywoodzkiego filmowca. Agresja Rosji na Ukrainę i sytuacja tamtejszych instytucji finansowych wykazała, iż komórki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w bankach muszą brać pod uwagę i taką ewentualność, o czym mówiono podczas drugiego dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Procesy Łączeniowe | Integracja to naturalny wybór i dowód żywotności bankowości lokalnej

Niekoniecznie trzeba od razu się łączyć, żeby móc ze sobą współpracować w zakresie dbałości o nasz wizerunek, o to, żebyśmy byli dobrze postrzegani jako zrzeszenie czy szerzej, jako banki spółdzielcze. Każda fuzja powinna mieć ten element pozytywnego przesłania, czy dla członków, czy pozostałych klientów – podkreśla Aleksander Borzymowski, prezes zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego w rozmowie z Michałem Węgrzynem i Karolem Materną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, 3.02.2022
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: celem wspólnych inicjatyw powinno być zwiększenie dostępności kapitału dla polskiej wsi

Początek roku 2022 upłynął w polskim sektorze bankowości lokalnej pod znakiem zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Tematyki tej nie mogło zabraknąć podczas drugiej części Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, którą poprowadził wiceprezes Związku Banków Polskich, Włodzimierz Kiciński. – Mam nadzieję, że naprawimy błąd powstały przy procedowaniu kpc – podkreślił gość specjalny wydarzenia, Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązując do uchwalonej właśnie przez niższą izbę parlamentu nowelizacji, przywracającej stan prawny sprzed wdrożenia tych zapisów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FLBS | Razem, czyli lepiej

Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych uczestniczyłem w debacie pod hasłem „Możliwości zwiększania dochodów poza odsetkowych, wspólne działania zrzeszeniowe i indywidulane inicjatywy. Czy i jak zmieniać model biznesowy”. Rozmawialiśmy nie tylko o możliwych źródłach dodatkowych przychodów, ale także szeroko rozumianej efektywności działania sektora spółdzielczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021, w poszukiwaniu nowych przychodów

Rekordowo niskie stopy procentowe i rosnące koszty prowadzenia działalności bankowej skłaniają instytucje finansowe do poszukiwania pozaodsetkowych źródeł przychodu. Jakie działania powinny podjąć banki lokalne, by optymalnie zagospodarować ten obszar, gdzie należy się spodziewać największych zmian, i jaką rolę w kreowaniu nowych możliwości zarabiania dla poszczególnych instytucji odegrać mogą zrzeszenia? Próby odpowiedzi na te pytania nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | POLITYKA CZŁONKOWSKA | Właściciele i udziałowcy

Banki spółdzielcze różnią się od innych instytucji finansowych formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej, głównym celem której jest wspieranie członków w sferze ekonomicznej i społeczno-kulturalnej. Przywiązują przy tym dużą wagę do rozwoju lokalnej społeczności, realizując cele ważne i akceptowane przez pozostałych interesariuszy: klientów niebędących członkami banku, jego pracowników oraz lokalne instytucje sportowe, kulturalne i społeczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Aleksander Borzymowski, prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczy.
Bankowość spółdzielcza

Rozwiązania technologiczne szansą skompensowania strat wynikających z niskich stóp procentowych

Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym, a także środowisko niskich stóp procentowych wskazują na niezaprzeczalną konieczność wprowadzania w bankach spółdzielczych rozwiązań technologicznych, będących odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów, wyzwania z zakresu poprawy efektywności działania, regulacyjnego, bezpieczeństwa, a także zwiększenia generowanych przychodów ‒ podkreśla w komentarzu dla aleBank.pl Aleksander Borzymowski, prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Na kłopoty standaryzacja, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Standaryzacja w bankowości spółdzielczej to nie tylko sposób na redukcję kosztów, ale i działanie, którego celem jest zwiększenie efektywności funkcjonowania zarówno poszczególnych organizacji, jak i całych zrzeszeń. W jakim stopniu unifikacja procesów w lokalnym sektorze finansowym może przyczynić się do poprawy skuteczności jego funkcjonowania, w szczególności w obecnych, kryzysowych uwarunkowaniach? Kwestia ta była przedmiotem kolejnych prezentacji podczas czwartego już webinarium, zorganizowanego w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FLBS 2019. Jean-Bernard Mas, prezes zarządu Credit Agricole Polska SA
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

FLBS 2019. Banki spółdzielcze we Francji: bliskość, odpowiedzialność, solidarność i bycie razem przez długie lata

Jak we Francji udaje się rozwijać bankowość spółdzielczą? Dlaczego Francuzi chcą być udziałowcami banku spółdzielczego? Na te pytania odpowiadali Jean-Bernard Mas, prezes zarządu Credit Agricole Polska SA, gość specjalny FLBS, oraz dr Mariusz Wyżycki, konsultant, niezależny członek rad nadzorczych polskich spólek Credit Agricole SA.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja finansowa

Współpraca w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z bankami zrzeszonymi w grupie SGB to wartość dodana

Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost społecznego zainteresowania praktycznymi aspektami edukacji ekonomicznej. Rozwój usług finansowych, wdrażanie do powszechnego użytku nowoczesnych instrumentów i narzędzi informatycznych nie tylko ułatwia dostęp do naszych pieniędzy, ale wymaga większej świadomości odnośnie przeciwdziałania niepożądanym skutkom postępu technologicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1